WIJ-Kaart PLUS Binnenstad

Elkaar ontmoeten

Buurtkamer Binnenstad 1

Gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie en/of lunch. Elke woensdag van 10:00 – 14:00 uur.
Adres: Appelmarkt 9-achter
www.buurtkamer-binnenstad.nl

DAC 2

Inloophuis, voor een bakkie met aandacht in huiselijke sfeer.
Adres: Zuidsingel 5
www.daczuidsingel.nl

Goeie Buren ontmoetingstafel 3

Iedere vrijdagmorgen 10:30 – 12:00 uur voor een kopje koffie, een praatje of een hulpvraag.
Locatie: Theatercafé De Lieve Vrouw
Adres: Lieve Vrouwestraat 13
www.goeieburen.com

Inloophuis Elim 4

Iedere dinsdag tot en met zaterdag van 13:30 tot 16:00 uur en vrijdag- en zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:30 uur. Activiteiten georganiseerd vanuit de Elimkerk.
Adres: Kamp 47
www.inloophuisamersfoort.nl

Motiva 5

Biedt ondersteuning aan dak- en thuislozen in Amersfoort.
Adres: Muurhuizen 128
www.amfors.nl/projecten-trajecten

Ontmoet je buren bij…

Power 9

Een platform voor 55-plussers. Elke vrijdagmorgen tussen 10:30 en 11:30 uur een koffietafel & iedere laatste woensdag van de maand de Happy Power Hour borrel tussen 17:00 en 19:00 uur.
Locatie: Stadscafé Amersfoort
Adres: Lieve Vrouwekerkhof 3
www.power-amersfoort.nl

Seniorentafel 9

Aan deze ’tafel’ kunnen senioren uit de binnenstad elkaar ontmoeten. Iedere 3e dinsdagochtend van de maand, van 10:30 tot 12:00 uur.
Locatie: Stadscafé Amersfoort
Adres: Lieve Vrouwekerkhof 3
www.bbn-amersfoort.nl

Zorg en Welzijn

Apotheek Keyser 10

Apotheek.
Adres: Snouckaertlaan 1
www.serviceapotheek.nl/keyser

Dag en nachtopvang 11

Inloop om hulp te vragen als je dakloos bent geworden. Er is eten, douche, mogelijkheid om je kleren te wassen, luisterende oren en meer.
Open 10:00-16:00 en 18:00-9:00 uur de volgende dag. Kosten: ongeveer 8 euro per nacht.
Adres: Smallepad 4
www.kwintes.nl

De Elleboog Amerpoort 12

Dagbestedinglocatie voor mensen met een verstandelijke beperking.
Adres: Langegracht 37
www.amerpoort.nl

GGZ

Voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Behandeling, begeleiden en ondersteunen mensen met (ernstige) psychische problemen. Meerdere locaties in Amersfoort en omstreken.
Adres: Utrechtseweg 266 13
& Westsingel 41 14
www.ggzcentraal.nl

Het Juridisch Loket 15

Onafhankelijk juridisch advies.
Adres: Van Asch van Wijckstraat 2
www.juridischloket.nl

Huisartsenpraktijk Amersfoort 10

Praktijk van Mw. K. Janssen, Dhr. T. Boorsma, Mw. M. Aanstoot en Mw. A.M. Stelwagen.
Adres: Snouckaertlaan 5
huisartsenpraktijkamersfoort.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Stadsring 16

Praktijk van Mw. L.H. de Vries & Praktijk van Dr. C. Hauck.
Adres: Stadsring 145
www.huisartsenpraktijkstadsring.nl

Zorgcentrum Kleine Haag 17

24-uurs opvang voor langdurig alcoholverslaafde dak- en thuislozen.
Adres: Kleine Haag 1-3
www.roads.nl

Kraamzorg Midden Nederland 18

Voor zowel tijdens als na de kraamperiode lactatiekundige zorg.
Adres: Stadsring 89
www.kraamzorgmidden.nl

Kwintes 19

Beschermd en begeleid wonen. WijCk Wonen, zelfstandig wonen met mensen om je heen, begeleiding aan huis voor jong volwassenen en volwassenen met autisme, dag/nacht opvang en vrouwenopvang.
Adres: Van Asch van Wijckstraat 1
www.kwintes.nl

Philadelpia Zorg 20

Ondersteunt mensen met een beperking. Voor intensieve zorg of ambulante begeleiding. Verschillende locaties.
Adres: Wijersstraat 1
www.philadelphia.nl

Stichting NVA centrum voor integratie en participatie 21

Voor mensen van niet-Nederlandse afkomst maatschappelijke begeleiding, taallessen, fietslessen, computertrainingen, activiteiten bij het Vrouw en Kind Centrum en begeleiding naar sociale activering, opleiding of werk.
Adres: Bloemendalse Binnenpoort 7
www.nva-amersfoort.nl

Werkplein Amersfoort 22

Voor uitkering, werk, informatie over ontslag en arbeidsrecht.
Adres: UWV, Stadsring 75
www.werk.nl

Wijkteam 23

Voor hulp bij opvoeden en opgroeien, veilig thuis, psychische gezondheid, zelfstandig leven, wonen-werken & financiën. Gesprekken gebeuren op afspraak bij u thuis of op een andere locatie.
www.wijkteam-amersfoort.com

Wijkverpleegkundige 24

Zorg, verpleging of begeleiding thuis in uw eigen omgeving.
www.beweging3.nl

Spirituele & culturele gemeenschappen

De kerken organiseren naast hun kerkdiensten verschillende activiteiten en bieden hulp.

Heilige Georgius 25

Adres: ’t Zand 13
www.amersfoort.okkn.nl

Ichtuskerk 26

Adres: Grote Haag 154
www.cgkamersfoort.nl

Johanneskerk 27

Adres: Westsingel 30
www.johanneskerk.nl

Lutherse Kerk Amersfoort/Amersfoortse Zwaan 28

Adres: Langestraat 61
www.amersfoortsezwaan.nl

Oud gereformeerde gemeente Nederland 29

Adres: Muurhuizen 53
www.oudgereformeerdegemeenten.nl

Sint Franciscus Xaveriuskerk 30

Adres: ’t Zand 31
www.xaveriusamersfoort.nl

Sint Joriskerk 31

Synagoge 32

Adres: Drieringensteeg 2
www.synagogeamersfoort.nl

Woonvoorzieningen

Alliantie 33

Woningbouwvereniging.
Adres: Heiligenbergerweg 60
www.de-alliantie.nl

Boldershof 34

Woonzorgcomplex. Voor zowel wonen met zorg als revalideren.
www.ontzorgdwonen.nl/locatie/boldershof

Portaal 33

Woningbouwvereniging.
Adres: Heiligenbergerweg 60
www.portaal.nl

St. Elizabeth Verpleeghuis 35

Verpleeghuis. Woongroepen voor mensen met dementie.
Adres: Sinte Brandaenstraat 4
www.beweging3.nl

St. Joseph 36

Kamerverhuur voor jongeren.
Adres: Weversingel & Muurhuizen
www.sshxl.nl

St. Pieters en Bloklands Gasthuis, locatie Davidshof 37

Een woonomgeving voor mensen met dementie en voor mensen die vanwege een lichamelijke aandoening langdurige verpleging en verzorging nodig hebben.
Adres: Achter Davidshof 1
www.pietersenbloklands.nl

Zorgresidence Het Seminarie 7

Een kleinschalig wooninitiatief voor ouderen met 24/7 zorg in nabijheid.
Adres: Muurhuizen 102
www.hetseminarie.nl

Kunst & Cultuur

Architectuurcentrum FASadE 38

Forum voor Architectuur en Stedenbouw in Amersfoort.
Adres: Muurhuizen 104
www.fasade.nl

Archeologisch centrum 39

Adres: Westsingel 46
www.centrumvoorarcheologie.nl

De Flint 40

Theater en zalencomplex.
Adres: Coninckstraat 60
www.flint.nl

Frame.de.Galerie 38

Kunstplein Cahen.
Adres: Muurhuizen 104
www.frame-de-galerie.nl

Galerie Absoluut 41

Kunstenaars die samen met een groep vrijwilligers exposities en projecten organiseren in een expositieruimte.
Adres: Weversingel 37
www.galerieabsoluut.nl

Galerie de Ploegh 42

Wisselende tentoonstellingen.
Adres: Coninckstraat 58
www.deploegh.nl

Galerie 1664 43

Etnische kunst.
Adres: Havik 25
www.galerie1664.nl

Jans Pakhuys 44

Kunstenaars met een verstandelijke beperking maken en verkopen kunstwerken.
Adres: Grote Sint Jansstraat 4
www.amerpoort.nl/locaties

Kunstkijkroute 45

Kunstenaars en galeries openen hun deuren. Diverse plekken zoals kerken en cafés bieden plaats aan gastexposanten.
www.kunstkijkroute.nl

Pathe 46

Bioscoop.
Adres: Eemplein 2
www.pathe.nl

RCE 47

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Adres: Smallepad 5
www.cultureelerfgoed.nl

Theater De Lieve Vrouw 3

Cultureel centrum voor podiumkunsten, film, theater, dans, muziek, gesprek of experiment.
Adres: Lieve Vrouwestraat 13
www.lievevrouw.nl

Theater Tejaterthuis 48

Een klein particulier theater.
Adres: Nieuwstraat 17
www.tejaterthuis.nl

Vreemde Gasten 49

Hedendaagse kunst in privéhuizen in de binnenstad.
www.vreemdegastenamersfoort.nl

VUE 50

Bioscoop.
Adres: Snouckaertlaan 38
www.vuecinemas.nl

Musea

Burgerweeshuis

Stichting die hulp geeft aan Amersfoortse jongeren.
Secretariaat: Zuidsingel 49 51
www.burgerweeshuis-amersfoort.nl

Levende Historie, historisch rollenspel, speelt voor bezoekers het leven uit 1600 in de maanden juli en augustus in het Burgerweeshuis.
Adres: Zuidsingel 25 52
www.levendehistorie.nl

Kunsthal KadE 53

Museum met tentoonstellingen en events over hedendaagse en moderne kunst, architectuur, vormgeving & design en beeldcultuur.
Adres: Eemplein 77
www.kunsthalkade.nl

Mannenzaal 54

Op aanvraag te bezoeken met een gids van Gilde Amersfoort & onderdeel van Levende Historie, open in de maanden juli & augustus.
Adres: Westsingel 47
www.levendehistorie.nl
www.gildeamersfoort.nl

Mondriaanhuis 55

Museum over het leven en werk van kunstschilder Piet Mondriaan.
Adres: Kortegracht 11
www.mondriaanhuis.nl

Museum Flehite 56

Kunst- en cultuurhistorische museum.
Adres: Westsingel 50
www.museumflehite.nl

Musiom 57

Huis voor hedendaagse kunst. Toont kunst van Nederlandse kunstenaars die geboren zijn rond de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Adres: Stadsring 137
www.musiom.art

Rietveldpaviljoen 58

Tijdelijke exposities.
Adres: Zonnehof 8
www.fasade.nl/rietveldpaviljoen

Stadhuis

Gemeente Amersfoort 59

Gemeentehuis. Met oa. afdelingen Burgerzaken en Sociale Dienst.
Adres: Stadhuisplein 1
www.amersfoort.nl

Gebiedsmanager Binnenstad

Jasper Timmerman
E-mail: JD.Timmerman@amersfoort.nl

Eemhuis

Archief Eemland 53

Regionaal Historisch Centrum.
Adres: Eemplein 73
www.archiefeemland.nl

Bibliotheek Eemland 53

Organiseren ook activiteiten zoals leeskring, schrijfcafés, taalhuis, cursus Digisterker.
Adres: Eemplein 71
www.bibliotheekeemland.nl

Kunsthal KadE 53

Zie kopje musea.

Scholen in de Kunst 53

Biedt cursussen aan op gebied van dans, muziek, theater, beeldend voor jong & oud.
Adres: Eemplein 75
www.scholenindekunst.nl

Volksuniversiteit 53

Verzorgt een groot aantal cursussen, workshops en lezingen.
Adres: Eemplein 71
www.vuamersfoort.nl

Bijzonder in de wijk

Fietsboot 60

Varen vanaf Amersfoort richting Soest-Baarn-Eemdijk-Huizen of Spakenburg en ’s middags dezelfde route weer terug. Vanaf april t/m september.
www.eemlijn.nl

Gilde Amersfoort 61

Rondleidingen, stadswandelingen en torenbeklimmingen in de binnenstad.
Adres: Groenmarkt 19
www.gildeamersfoort.nl

Hofje De Armen de Poth 62

Historisch hofje van 100 jaar oud.
Adres: Pothstraat 16
www.armendepoth.nl

Rooie Cent 63

Een ontmoetingsplek voor sociale en culturele activiteiten.
Adres: Hooglandseweg Zuid 34
www.rooiecent.com

Toeristentreintje 64

Van april t/m oktober. Met een dag-kaart kunt u op- en afstappen waar en wanneer u wilt.
www.amersfoort-toeristentreintje.nl

VVV 65

Adres: Breestraat 1
www.vvvamersfoort.nl

Waterlijn 66

Rondvaarten in de historische binnenstad van Amersfoort.
Adres: Krommestraat 5
www.amersfoort-rondvaarten.nl

Zon op Amersfoort 67

Coöperatie voor verduurzamen van de binnenstad.
www.zonopamersfoort.nl

Samen Eten

Buurttafels 68

Diner en/of lunch voor senioren uit de binnenstad. Op verschillende dagen en locaties.
www.buurtkamer-binnenstad.nl/buurttafels

Inloophuis Elim 4

Mogelijkheden voor lunch, diner en taalmaaltijden.
Adres: Kamp 47
www.inloophuisamersfoort.nl

Johannes-maaltijd 27

Elke 1e vrijdag van de maand. Inloop vanaf 17:30 uur, de maaltijd begint om 18:00 uur. Kosten: Vrijwillige bijdrage, richtprijs: € 5,-
www.johanneskerk.nl

DAC 2

Op elke 1e en 3e donderdag van de maand, van 12:30-13:30 uur een gratis warme maaltijd. Inloop vanaf 11:00 uur.
Adres: Zuidsingel 5
www.daczuidsingel.nl

Organisaties zonder vaste locatie

PlusBus033

Bent u 60+ en wilt u regelmatig met anderen op stap en/of boodschappen doen? Dan kunt u zich opgeven voor de PlusBus033. Het programma ontvangt u per post of per mail.
Bel naar: 033 476 3830 bereikbaar maandag t/m vrijdag van 10:00 – 13:00 uur.
E-mail: Plusbus033@indebuurt033.nl
www.indebuurt033.nl

Wijkagent

Dave Dedel, Peter Drost & Nick Alberts
Te bereiken via 0900 8844
www.politie.nl/mijn-buurt

Wijkverpleegkundige

Jolanda van Halm
Telefoon: 06 41 546 053 ma, woe t/m vrij
E-mail: jolanda.vanhalm@beweging3.nl

Gebiedsmanager Binnenstad

Jasper Timmerman
E-mail: JD.Timmerman@amersfoort.nl

Buurtsportcoach

Telefoon: 033 422 5100
www.sro.nl

Stadsdominee

Diederiek van Loo
www.stadsdominee.nl

Straatpastor

Telefoon: 06 53 329 940
www.straatpastor.nl

Buurtnetwerker

Jolande Koelewijn
E-mail: jolande.koelewijn@indebuurt033.nl
Telefoon: 06 43 141 116
www.indebuurt033.nl

Bomenroute

Bomenwandeling langs de meest bijzondere bomen in de binnenstad van Amersfoort.
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/sites/default/files/boekje_bomenwandeling.pdf

COLOFON
WIJ-Kaart Plus Binnenstad is in samenwerking met actieve wijkbewoners uit de Binnenstad gemaakt en is gefinancierd met een projectsubsidie van Gemeente Amersfoort. Makers van de WIJ-Kaart: Initiatief & redactie: Kath Duin, IdeeënBoom / Opmaak: Willemijn Wüthrich Grafisch Ontwerp & Illustratie / Website: Feike Brouwer Webdesign & Ontwikkeling
1

Buurtkamer Binnenstad

Gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie en/of lunch.
Elke woensdag van 10:00 – 14:00 uur.
Adres: Appelmarkt 9-achter
www.buurtkamer-binnenstad.nl

Ontmoet je buren bij… Buurtkamer

Klaverjassen
Adres: Appelmarkt 9
E-mail: info@buurtkamer-binnenstad.nl

DAC 2

Inloophuis, voor een bakkie met aandacht in huiselijke sfeer.
Op elke 1e en 3e donderdag van de maand, van 12:30-13:30 uur een gratis warme maaltijd.
Inloop vanaf 11:00 uur.
Adres: Zuidsingel 5
www.daczuidsingel.nl

3

Theater De Lieve Vrouw

Cultureel centrum voor podiumkunsten, film, theater, dans, muziek, gesprek of experiment.
Adres: Lieve Vrouwestraat 13
www.lievevrouw.nl

Goeie Buren ontmoetingstafel

Iedere vrijdagmorgen 10:30 – 12:00 uur voor een kopje koffie, een praatje of een hulpvraag.
Locatie: Theatercafé De Lieve Vrouw
Adres: Lieve Vrouwestraat 13
www.goeieburen.com

Inloophuis Elim 4

Iedere dinsdag tot en met zaterdag van 13:30 tot 16:00 uur en vrijdag- en zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:30 uur. Activiteiten georganiseerd vanuit de Elimkerk.
Mogelijkheden voor lunch, diner en taalmaaltijden.
Adres: Kamp 47
www.inloophuisamersfoort.nl

Motiva 5

Biedt ondersteuning aan dak- en thuislozen in Amersfoort.
Adres: Muurhuizen 128
www.amfors.nl/projecten-trajecten

Ontmoet je buren bij… Hein 6

Bridgen
Adres: Kortegracht 2
E-mail: gemma.hellevoort@kpnmail.nl

7

Zorgresidence Het Seminarie

Een kleinschalig wooninitiatief voor ouderen met 24/7 zorg in nabijheid.
Adres: Muurhuizen 102
www.hetseminarie.nl

Ontmoet je buren bij… Het Seminarie

Schaken
Adres: Muurhuizen 102
E-mail: info@buurtkamer-binnenstad.nl

Ontmoet je buren bij… Brei-Café 8

Iedere woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in café Lobbes
Adres: Hof 10
E-mail: snbamersfoort@gmail.com

9

Power

Een platform voor 55-plussers. Elke vrijdagmorgen tussen 10:30 en 11:30 uur een koffietafel & iedere laatste woensdag van de maand de Happy Power Hour borrel tussen 17:00 en 19:00 uur.
Locatie: Stadscafé Amersfoort
Adres: Lieve Vrouwekerkhof 3
www.power-amersfoort.nl

Seniorentafel

Aan deze ’tafel’ kunnen senioren uit de binnenstad elkaar ontmoeten. Iedere 3e dinsdagochtend van de maand, van 10:30 tot 12:00 uur.
Locatie: Stadscafé Amersfoort
Adres: Lieve Vrouwekerkhof 3
www.bbn-amersfoort.nl

10

Apotheek Keyser

Apotheek.
Adres: Snouckaertlaan 1
www.serviceapotheek.nl/keyser

Huisartsenpraktijk Amersfoort

Praktijk van Mw. K. Janssen, Dhr. T. Boorsma, Mw. M. Aanstoot en Mw. A.M. Stelwagen.
Adres: Snouckaertlaan 5
huisartsenpraktijkamersfoort.praktijkinfo.nl

Dag en nachtopvang 11

Inloop om hulp te vragen als je dakloos bent geworden. Er is eten, douche, mogelijkheid om je kleren te wassen, luisterende oren en meer.
Open 10:00-16:00 en 18:00-9:00 uur de volgende dag. Kosten: ongeveer 8 euro per nacht.
Adres: Smallepad 4
www.kwintes.nl

De Elleboog Amerpoort 12

Dagbestedinglocatie voor mensen met een verstandelijke beperking.
Adres: Langegracht 37
www.amerpoort.nl

GGZ 13

Voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Behandeling, begeleiden en ondersteunen mensen met (ernstige) psychische problemen. Meerdere locaties in Amersfoort en omstreken.
Adres: Utrechtseweg 266 13
& Westsingel 41 14
www.ggzcentraal.nl

GGZ 14

Voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Behandeling, begeleiden en ondersteunen mensen met (ernstige) psychische problemen. Meerdere locaties in Amersfoort en omstreken.
Adres: Utrechtseweg 266 13
& Westsingel 41 14
www.ggzcentraal.nl

Het Juridisch Loket 15

Onafhankelijk juridisch advies.
Adres: Van Asch van Wijckstraat 2
www.juridischloket.nl

Huisartsenpraktijk Stadsring 16

Praktijk van Mw. L.H. de Vries & Praktijk van Dr. C. Hauck.
Adres: Stadsring 145
www.huisartsenpraktijkstadsring.nl

Zorgcentrum Kleine Haag 17

24-uurs opvang voor langdurig alcoholverslaafde dak- en thuislozen.
Adres: Kleine Haag 1-3
www.roads.nl

Kraamzorg Midden Nederland 18

Voor zowel tijdens als na de kraamperiode lactatiekundige zorg.
Adres: Stadsring 89
www.kraamzorgmidden.nl

Kwintes 19

Beschermd en begeleid wonen. WijCk Wonen, zelfstandig wonen met mensen om je heen, begeleiding aan huis voor jong volwassenen en volwassenen met autisme, dag/nacht opvang en vrouwenopvang.
Adres: Van Asch van Wijckstraat 1
www.kwintes.nl

Philadelpia Zorg 20

Ondersteunt mensen met een beperking. Voor intensieve zorg of ambulante begeleiding. Verschillende locaties.
Adres: Wijersstraat 1
www.philadelphia.nl

Stichting NVA centrum voor integratie en participatie 21

Voor mensen van niet-Nederlandse afkomst maatschappelijke begeleiding, taallessen, fietslessen, computertrainingen, activiteiten bij het Vrouw en Kind Centrum en begeleiding naar sociale activering, opleiding of werk.
Adres: Bloemendalse Binnenpoort 7
www.nva-amersfoort.nl

Werkplein Amersfoort 22

Voor uitkering, werk, informatie over ontslag en arbeidsrecht.
Adres: UWV, Stadsring 75
www.werk.nl

Wijkteam 23

Voor hulp bij opvoeden en opgroeien, veilig thuis, psychische gezondheid, zelfstandig leven, wonen-werken & financiën. Gesprekken gebeuren op afspraak bij u thuis of op een andere locatie.
www.wijkteam-amersfoort.com

Wijkverpleegkundige 24

Zorg, verpleging of begeleiding thuis in uw eigen omgeving.
www.beweging3.nl

Heilige Georgius 25

Adres: ’t Zand 13
www.amersfoort.okkn.nl

Ichtuskerk 26

Adres: Grote Haag 154
www.cgkamersfoort.nl

Johanneskerk 27

Elke 1e vrijdag van de maand Johannes-maaltijd. Inloop vanaf 17:30 uur, de maaltijd begint om 18:00 uur.
Kosten: Vrijwillige bijdrage, richtprijs: € 5,-
Adres: Westsingel 30
www.johanneskerk.nl

Lutherse Kerk Amersfoort/Amersfoortse Zwaan 28

Adres: Langestraat 61
www.amersfoortsezwaan.nl

Oud gereformeerde gemeente Nederland 29

Adres: Muurhuizen 53
www.oudgereformeerdegemeenten.nl

Sint Franciscus Xaveriuskerk 30

Adres: ’t Zand 31
www.xaveriusamersfoort.nl

Sint Joriskerk 31

Adres: Hof 1
www.sintjoriskerk-amersfoort.nl

Synagoge 32

Adres: Drieringensteeg 2
www.synagogeamersfoort.nl

33

Alliantie

Woningbouwvereniging.
Adres: Heiligenbergerweg 60
www.de-alliantie.nl

Portaal

Woningbouwvereniging.
Adres: Heiligenbergerweg 60
www.portaal.nl

Boldershof 34

Woonzorgcomplex. Voor zowel wonen met zorg als revalideren.
www.ontzorgdwonen.nl/locatie/boldershof

St. Elizabeth Verpleeghuis 35

Verpleeghuis. Woongroepen voor mensen met dementie.
Adres: Sinte Brandaenstraat 4
www.beweging3.nl

St. Joseph 36

Kamerverhuur voor jongeren.
Adres: Weversingel & Muurhuizen
www.sshxl.nl

St. Pieters en Bloklands Gasthuis, locatie Davidshof 37

Een woonomgeving voor mensen met dementie en voor mensen die vanwege een lichamelijke aandoening langdurige verpleging en verzorging nodig hebben.
Adres: Achter Davidshof 1
www.pietersenbloklands.nl

38

Architectuurcentrum FASadE

Forum voor Architectuur en Stedenbouw in Amersfoort.
Adres: Muurhuizen 104
www.fasade.nl

Frame.de.Galerie

Kunstplein Cahen.
Adres: Muurhuizen 104
www.frame-de-galerie.nl

Archeologisch centrum 39

Adres: Westsingel 46
www.centrumvoorarcheologie.nl

De Flint 40

Theater en zalencomplex.
Adres: Coninckstraat 60
www.flint.nl

Galerie Absoluut 41

Kunstenaars die samen met een groep vrijwilligers exposities en projecten organiseren in een expositieruimte.
Adres: Weversingel 37
www.galerieabsoluut.nl

Galerie de Ploegh 42

Wisselende tentoonstellingen.
Adres: Coninckstraat 58
www.deploegh.nl

Galerie 1664 43

Etnische kunst.
Adres: Havik 25
www.galerie1664.nl

Jans Pakhuys 44

Kunstenaars met een verstandelijke beperking maken en verkopen kunstwerken.
Adres: Grote Sint Jansstraat 4
www.amerpoort.nl/locaties

Kunstkijkroute 45

Kunstenaars en galeries openen hun deuren. Diverse plekken zoals kerken en cafés bieden plaats aan gastexposanten.
www.kunstkijkroute.nl

Pathe 46

Bioscoop.
Adres: Eemplein 2
www.pathe.nl

RCE 47

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Adres: Smallepad 5
www.cultureelerfgoed.nl

Theater Tejaterthuis 48

Een klein particulier theater.
Adres: Nieuwstraat 17
www.tejaterthuis.nl

Vreemde Gasten 49

Hedendaagse kunst in privéhuizen in de binnenstad.
www.vreemdegastenamersfoort.nl

VUE 50

Bioscoop.
Adres: Snouckaertlaan 38
www.vuecinemas.nl

Burgerweeshuis

Stichting die hulp geeft aan Amersfoortse jongeren.
Secretariaat: Zuidsingel 49 51
www.burgerweeshuis-amersfoort.nl

Levende Historie, historisch rollenspel, speelt voor bezoekers het leven uit 1600 in de maanden juli en augustus in het Burgerweeshuis.
Adres: Zuidsingel 25 52
www.levendehistorie.nl

Burgerweeshuis

Stichting die hulp geeft aan Amersfoortse jongeren.
Secretariaat: Zuidsingel 49 51
www.burgerweeshuis-amersfoort.nl

Levende Historie, historisch rollenspel, speelt voor bezoekers het leven uit 1600 in de maanden juli en augustus in het Burgerweeshuis.
Adres: Zuidsingel 25 52
www.levendehistorie.nl

53

Kunsthal KadE

Museum met tentoonstellingen en events over hedendaagse en moderne kunst, architectuur, vormgeving & design en beeldcultuur.
Adres: Eemplein 77
www.kunsthalkade.nl

Archief Eemland

Regionaal Historisch Centrum.
Adres: Eemplein 73
www.archiefeemland.nl

Bibliotheek Eemland

Organiseren ook activiteiten zoals leeskring, schrijfcafés, taalhuis, cursus Digisterker.
Adres: Eemplein 71
www.bibliotheekeemland.nl

Scholen in de Kunst

Biedt cursussen aan op gebied van dans, muziek, theater, beeldend voor jong & oud.
Adres: Eemplein 75
www.scholenindekunst.nl

Volksuniversiteit

Verzorgt een groot aantal cursussen, workshops en lezingen.
Adres: Eemplein 71
www.vuamersfoort.nl

Mannenzaal 54

Op aanvraag te bezoeken met een gids van Gilde Amersfoort & onderdeel van Levende Historie, open in de maanden juli & augustus.
Adres: Westsingel 47
www.levendehistorie.nl
www.gildeamersfoort.nl

Mondriaanhuis 55

Museum over het leven en werk van kunstschilder Piet Mondriaan.
Adres: Kortegracht 11
www.mondriaanhuis.nl

Museum Flehite 56

Kunst- en cultuurhistorische museum.
Adres: Westsingel 50
www.museumflehite.nl

Musiom 57

Huis voor hedendaagse kunst. Toont kunst van Nederlandse kunstenaars die geboren zijn rond de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Adres: Stadsring 137
www.musiom.art

Rietveldpaviljoen 58

Tijdelijke exposities.
Adres: Zonnehof 8
www.fasade.nl/rietveldpaviljoen

Gemeente Amersfoort 59

Gemeentehuis. Met oa. afdelingen Burgerzaken en Sociale Dienst.
Adres: Stadhuisplein 1
www.amersfoort.nl

Fietsboot 60

Varen vanaf Amersfoort richting Soest-Baarn-Eemdijk-Huizen of Spakenburg en ’s middags dezelfde route weer terug. Vanaf april t/m september.
www.eemlijn.nl

Gilde Amersfoort 61

Rondleidingen, stadswandelingen en torenbeklimmingen in de binnenstad.
Adres: Groenmarkt 19
www.gildeamersfoort.nl

Hofje De Armen de Poth 62

Historisch hofje van 100 jaar oud.
Adres: Pothstraat 16
www.armendepoth.nl

Rooie Cent 63

Een ontmoetingsplek voor sociale en culturele activiteiten.
Adres: Hooglandseweg Zuid 34
www.rooiecent.com

Toeristentreintje 64

Van april t/m oktober. Met een dag-kaart kunt u op- en afstappen waar en wanneer u wilt.
www.amersfoort-toeristentreintje.nl

VVV 65

Adres: Breestraat 1
www.vvvamersfoort.nl

Waterlijn 66

Rondvaarten in de historische binnenstad van Amersfoort.
Adres: Krommestraat 5
www.amersfoort-rondvaarten.nl

Zon op Amersfoort 67

Coöperatie voor verduurzamen van de binnenstad.
www.zonopamersfoort.nl

Buurttafels 68

Diner en/of lunch voor senioren uit de binnenstad. Op verschillende dagen en locaties.
www.buurtkamer-binnenstad.nl/buurttafels

PlusBus033

Bent u 60+ en wilt u regelmatig met anderen op stap en/of boodschappen doen? Dan kunt u zich opgeven voor de PlusBus033. Het programma ontvangt u per post of per mail.
Bel naar: 033 476 3830 bereikbaar maandag t/m vrijdag van 10:00 – 13:00 uur.
E-mail: Plusbus033@indebuurt033.nl
www.indebuurt033.nl

Wijkagent

Dave Dedel, Peter Drost & Nick Alberts
Te bereiken via 0900 8844
www.politie.nl/mijn-buurt

Gebiedsmanager Binnenstad

Jasper Timmerman
E-mail: JD.Timmerman@amersfoort.nl

Buurtsportcoach

Telefoon: 033 422 5100
www.sro.nl

Stadsdominee

Diederiek van Loo
www.stadsdominee.nl

Straatpastor

Telefoon: 06 53 329 940
www.straatpastor.nl

Buurtnetwerker

Jolande Koelewijn
E-mail: jolande.koelewijn@indebuurt033.nl
Telefoon: 06 43 141 116
www.indebuurt033.nl

Bomenroute

Bomenwandeling langs de meest bijzondere bomen in de binnenstad van Amersfoort.
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/sites/default/files/boekje_bomenwandeling.pdf