WIJ-Kaart Schothorst, Zielhorst & De Hoef

KINDEROPVANG, PEUTERSCHOOL & BSO

KINDEROPVANG HET BLAUWE VLINDERHUIS 1

Het kleinste kinderdagverblijf in Amersfoort. Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Adres: Rondeelstraat 49
Telefoon: 06 12 569 660
E-mail: info@blauwevlinderhuis.nl
www.blauwevlinderhuis.nl

KINDCENTRUM DE KRAKELING 2

SKA Kindcentrum met kinderopvang, speelleergroep & BSO op 1 locatie.
Adres: Klein Klaasjestraat 1
E-mail: info@ska.nl
www.ska.nl

 • KINDEROPVANG DE KRAKELING
  Voor kinderen van 0-4 jaar.
  Telefoon: 033 480 3953
 • DE PRUTTELHOEK
  Speelleergroep voor kinderen van
  2-4 jaar.
  Telefoon: 033 480 6874
 • BSO KLETSKOP
  Buitenschoolse opvang voor
  kinderen van 4-12 jaar.
  Telefoon: 033 460 1548

KINDEROPVANG DE TOVERTRIANGEL 3

Voor kinderen van 0-4 jaar.
Adres: Albert Schweitzersingel 175
Telefoon: 033 455 2114
E-mail: info@ska.nl
www.ska.nl

KIDS & CO 4

Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar.
Adres: Spinetpad 6
Telefoon: 033 456 2244
E-mail: tanya@kidsenco.com
www.kidsenco.com

DALTON KIND CENTRUM 5

Peuteropvang en buitenschoolse opvang. Samenwerking tussen kinderopvang Partou en basisschool De Achtbaan. Gevestigd in basisschool de Achtbaan.
Adres: Luiterf 2
Informatie: directie de Achtbaan,
Silva van Houten
Telefoon: 033 455 1133
en/of Vestigingsmanager Partou,
Judith Oude Munnink
Telefoon: 06 52 757 654
E-mail: directie.deachtbaan@meerkring.nl
de8baan.nl

MAMA MIA KINDEROPVANG 6 7

Kleinschalige kinderopvang voor 0 tot 4 jarigen met een aparte peutergroep voor 3-jarigen. Verhuist in 2019 naar de Computerweg.
Adres: Hoefseweg 5
Telefoon: 033 455 4868
E-mail: info@mamamia.nl
www.mamamia.nl

KINDEROPVANG DE MAMMOET 4

Voor kinderen van 0-4 jaar.
Adres: Albert Schweitzersingel 253
Telefoon: 033 455 8979
E-mail: info@ska.nl
www.ska.nl

KINDEROPVANG & PEUTEROPVANG DE PAPAGAAI 8

Voor kinderen van 0-4 jaar.
Adres: Albert Schweitzersingel 397
Telefoon: 033 455 3016
E-mail: info@kinderdagverblijfdepapegaai.nl
kinderdagverblijfdepapegaai.nl

GASTOUDEROPVANG HET SPEELHUIS 9

Gastouderopvang voor kinderen van 0-4 jaar.
Adres: Oversticht 10
Telefoon: 06 23 145 669
E-mail: info@opvanghetspeelhuis.nl
www.opvanghetspeelhuis.nl

PEUTEROPVANG PARTOU 10

Voor kinderen van 2-4 jaar.
Adres: Koning Karelpad 2
Telefoon: 033 433 4590
E-mail: koningkarelpad@partou.nl
www.partou.nl

PEUTERDAGCENTRUM MIKADO 2

Speel- en leeromgeving voor kinderen van 0 tot 4 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking.
Adres: Klein Klaasjestraat 1
Telefoon: 035 647 5555
E-mail: zorgbemiddeling@amerpoort.nl
www.amerpoort.nl

BSO KOALAH – DE REGENBOOG 11

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
Adres: Reinaartpad 1
Telefoon: 06 47 319 338
E-mail: regenboog@koalah.nl
www.haal-veluweplus.nl/koalah

BSO SKA – DE CLUB VAN ZEVEN 12

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
Adres: Bruispad 1
Telefoon: 033 479 8335
E-mail: info@ska.nl
www.ska.nl

BSO PARTOU – RAADHOVEN 13

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
Adres: Raadhoven 2
Telefoon: 033 480 2123
E-mail: raadhoven2@partou.nl
www.partou.nl

BSO PARTOU – KONING KARELPAD 10

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
Adres: Koning Karelpad 2
Telefoon: 06 25 019 969
E-mail: koningkarelpadbso@partou.nl
www.partou.nl

BSO PARTOU – SCHOTHORSTERLAAN 14

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
Adres: Schothorsterlaan 5
Telefoon: 06 46 011 765
E-mail: schothorsterlaan@partou.nl
www.partou.nl

BSO SKA – HET AVONTUUR 15

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
Adres: Raadhoven 4
Telefoon: 033 460 1547
E-mail: info@ska.nl
www.ska.nl

BSO PLEKKEY 16

Voorschoolse en naschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
Adres: Trombonestraat 62
Telefoon: 088 401 0305
E-mail: zielhorst@plekkey.nl
www.plekkey.nl

PEUTERDAGCENTRUM DOREMI 2

Leer-speelomgeving voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking.
Adres: Kleinklaasjestraat 1
Telefoon: 035 677 5555
E-mail: zorgbemiddeling@amerpoort.nl
www.amerpoort.nl

BASISONDERWIJS

BASISSCHOOL SCHOTHORST 2.0 15 17

Basisschool Tafelronde & Basisschool Drieslag gaan samen en worden 1 school. Rooms Katholieke basisschool.
Adres 1: Raadhoven 4 15
Telefoon: 033 480 5428
Adres 2: Koning Karelpad 12 17
Telefoon: 033 472 0634
E-mail: drieslag@kpoa.nl of tafelronde@kpoa.nl
www.drieslag.nl
www.tafelronde.net

BASISSCHOOL DE REGENBOOG 11

Gereformeerde basisschool. Twee locaties:
Adres 1: Reinaartpad 1
Telefoon: 033 476 7883
Adres 2: Zuiderkruis 4
Telefoon: 033 760 0269
E-mail: deregenboog@haal.nl
gbsderegenboog.nl

BASISSCHOOL DE WEESBOOM 18

Openbare basisschool gericht op kunst en cultuur.
Adres: Raadhoven 3
Telefoon: 033 480 5426
E-mail: obsdeweesboom@deweesboom.nl
www.weesboom.nl

BASISSCHOOL DE KAMELEON 19

Rooms Katholieke basisschool.
Adres: Stradivariusstraat 159
Telefoon: 033 455 0488
E-mail: kameleon@kpoa.nl
www.kbskameleon.nl

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG 12

Openbare basisschool.
Adres: Bruispad 1
Telefoon:033 433 0695
E-mail: directie.zevensprong@meerkring.nl
www.obsdezevensprong.nl

BASISSCHOOL DE ACHTBAAN 5

Openbare Daltonschool.
Adres: Luiterf 2
Telefoon: 033 455 1133
E-mail: directie.deachtbaan@meerkring.nl
de8baan.nl

BASISSCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL 10

Christelijke basisschool voor speciaal onderwijs.
Adres: Koning Karelpad 4
Telefoon: 033 479 0460
E-mail: kws.pcboamersfoort.nl
www.kws.pcboamersfoort.nl

DE PARKSCHOOL 10

Christelijke basisschool met twee
locaties.
Locatie Koningspark
Adres: Koning Karelpad 2
Telefoon: 033 479 0460
Locatie Stadspark
Adres: Raadhoven 2
Telefoon: 033 433 0270
parkschool.pcboamersfoort.nl

BASISSCHOOL ZONNEWIJZER 16

Christelijke basisschool.
Adres: Trombonestraat 62
Telefoon: 033 455 9939
www.zonnewijzer.pcboamersfoort.nl

DA VINCI EEMLAND 20

Basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen uit groep 3 t/m 8, partime of fulltime.
Adres: Triangelstraat 156-158
Telefoon: 033 737 0645
E-mail: rene.stallinga@meerkring.nl
www.davincieemland.nl

VERVOLGONDERWIJS

‘T ATRIUM 21

Openbare school voor vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas.
Adres: Paladijnenweg 611
Telefoon: 033 475 0184
E-mail: receptie@t-atrium.nl
www.t-atrium.nl

FAREL COLLEGE 22

Protestants-christelijke scholengemeenschap voor vmbo, havo, vwo en tweetalig onderwijs.
Adres: Paladijnenweg 101
Telefoon: 033 422 9020
E-mail: info@farel.nl
www.farel.nl

GUIDO DE BRÈS COLLEGE 23

Christelijke HAVO/VWO.
Adres: Paladijnenweg 251
Telefoon: 033 479 2900
E-mail: info@guido.nl
www.guido.nl

‘T HOOGHE LANDT 24

Voor mavo, havo en vwo met gymnasium- en technasiumstroom.
Adres: Trompetstraat 1
Telefoon: 033 455 9363
www.hooghelandt.nl

ROC MIDDEN NEDERLAND 25

Biedt middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo), bedrijfsopleidingen en participatieonderwijs.
Adres: Disketteweg 2-4 & 10
Telefoon: 0900 400 30 02
E-mail: info@rocmn.nl
www.rocmn.nl

RELIGIEUZE GEMEENSCHAPPEN

BAPTISTEN 22

Een kerk, gemeenschap, van en voor mensen die zoeken naar God.
Locatie: Farel College
Adres: Paladijnenweg 101
E-mail: info@baptisten-amersfoort.nl
www.baptisten-amersfoort.nl

DE HOEKSTEEN 26

Protestantse Kerk Nederland. Organiseren veel activiteiten voor jong en oud in de wijk.
Adres: Klaartje Donzepad 59
Telefoon: 033 480 7898
www.hoeksteenamersfoort.nl

LEGER DES HEILS 27

Evangelisch kerkgenootschap. Organiseren activiteiten voor jong en oud.
Adres: Albert Schweitzersingel 69
Telefoon: 033 461 9650
www.legerdesheils.nl/korpseemland

EVANGELISCH CENTRUM DE AAR 4

Evangelische gemeente.
Wijkcentrum ’t Middelpunt
Adres: Spinetpad 2
E-mail: info@ecda.nl
www.ecda.nl

GKV DE LICHTKRING EMICLAER 28

Gereformeerde kerk.
Adres: Laan naar Emiclaer 1
Telefoon: 033 455 9998
E-mail: delichtkring@xmsnet.nl
www.kerkdelichtkring.nl

HET BRANDPUNT 29

Oecumenische geloofsgemeenschap. Geopend op werkdagen: 10.00-12.00 uur. Zondagse viering: 10.45 uur.
Adres: Laan naar Emiclaer 101
Telefoon: 033 455 4666
E-mail: koster@hetbrandpunt.net
hetbrandpunt.net

EVANGELIEGEMEENTE DE DEUR 30

Adres: Algolweg 20
Pastor: Martin Klok
Telefoon: 06 53 442 510
E-mail: mklok@filternet.nl
www.dedeuramersfoort.nl

SPEELTUINEN

NATUURSPEELPLAATS PARK SCHOTHORST 31

De grootste natuurspeelplaats in Amersfoort. Je kan er tussen zonsopgang en zonsondergang terecht om te spelen. Ligt aan de
kant van de Duivensteeg, aan de westkant van het landgoed in Park Schothorst.

BUURTTUIN ZIELHORST 4

Het plein voor wijkcentrum ’t Middelpunt wordt veranderd in een buurttuin met o.a. eetbare planten en een kleine natuurspeelplek voor kinderen. Zin om mee te helpen?
E-mail: buurttuinzielhorst@gmail.com
wijkzielhorst.nl/buurt-en-wijkactiviteiten/buurttuin

DE BREEDE MORGEN 32

Biologische tuinvereniging.

Locatie: Park Schothorst, tegenover het middeleeuwse erf.
Telefoon: 033 480 7157
E-mail: secretaris@debreedemorgen.nl
www.debreedemorgen.nl

VTV DE BRINKEN 33

Volkstuinvereniging.
Adres: Pottenbakkerslaan 11
E-mail: vtvdebrinken@gmail.com
www.vtvdebrinken.nl

ONTMOETINGSPLEKKEN

INLOOPHUIS SCHOTHORST 34

Voor een kopje koffie of thee, voor een praatje, een workshop of een luisterend oor.
Adres: Lancelotpad 18
Telefoon: 033 480 1902
E-mail: info@inloophuisschothorst.nl
www.inloophuisschothorst.nl

WIJKCENTRUM ‘T MIDDELPUNT 4

Wijkcentrum waar allerlei activiteiten plaatsvinden en waar u terecht kunt voor een kopje koffie, thee en een gezellig praatje met een andere wijkbewoner. Loop gewoon eens binnen! Voor het actueel activiteitenoverzicht, zie de digitale nieuwsbrief. Aanmelden: stuur een mailtje naar wbt@wijkzielhorst.nl
Adres: Spinetpad 2
Telefoon: 033 887 6296
E-mail: info@stichtingacc.nl
www.wijkzielhorst.nl/ontmoetingsplekken

LEGER DES HEILS 27

Organiseren diverse activiteiten zoals een kledingbeurs, warme maaltijd en een seniorenclub.
Adres: Albert Schweitzersingel 69
Telefoon: 033 461 9650
www.legerdesheils.nl/korpseemland

INLOOPHUIS DE ONTMOETING 35

Huiskamer in de wijk. Verschillende activiteiten zoals inloop, gezamenlijke maaltijden, gespreksgroepen, boekenmarkt, juridisch spreekuur. Tijdens de inloop kan iedereen uit Amersfoort Noord en Hoogland binnenlopen voor een kopje koffie of thee en een gezellig praatje. Inloop: elke zondag, maandag en vrijdag van 14:00 tot 16:00 uur, elke dinsdag, woensdag en donderdag
van 10:00 tot 12:00 uur.
Adres: De Bekroning 2
Telefoon: 033 456 2805
E-mail: inloophuis@hetnet.nl
www.inloophuisdeontmoeting.nl

DE KOPERHORST 36

Wijkontmoetingscentrum, activiteiten/evenementen voor senioren in de wijk o.a. computercursussen en dagelijks restaurant.
Adres: Paladijnenweg 275
Telefoon: 033 472 6214
E-mail: info@koperhorst.nl
www.koperhorst.nl

SOWHAT 4

Jongerencentrum. Hier komen tieners en jongeren samen en worden activiteiten georganiseerd voor en door jongeren, ondersteund door de jongerenwerker van Indebuurt033.
Adres: Spinetpad 2
Telefoon: 06 41 546 113
E-mail: jelle.maris@indebuurt033.nl
Facebook SoWhat!
wijkzielhorst.nl/jongeren/so-what

HET GROENE HUIS 37

Een plek om inspiratie of kennis op te doen over natuur en duurzaamheid. Er worden activiteiten voor jong en oud georganiseerd, er is een Natuurspeelplaats, een Middeleeuws Erf.
Adres: Schothorsterlaan 21
Telefoon: 033 469 5200
E-mail: cnme@amersfoort.nl
www.hetgroenehuisamersfoort.nl

GROENCAFÉ 37

De plek waar je die andere Amersfoorters tegenkomt met groene interesses, wensen en plannen. Samen, eten, ontmoeten, gezellig en
groen. Iedere laatste woensdag van de maand tussen 17:00 en 19:00 uur. In Het Groene Huis.
Adres: Schothorsterlaan 21
Telefoon: 033 469 5200
E-mail: cnme@amersfoort.nl
www.hetgroenehuisamersfoort.nl

LEKKER FIT

YOGASTUDIO GURBATSCHAN 38

Kundalini yoga en meditatie trainingen.
Adres: Zielhorsterweg 85
Telefoon: 06 52 882 975 (liefst via WhatsApp/SMS)
E-mail: info@yoga-g.nl
www.yoga-g.nl

ALTIS 39

Atletiek en Trimvereniging.
Adres: Schothorsterlaan 78
Telefoon: 033 480 1961
E-mail: info@altis.nl
www.altis.nl

BE FIT 40

Sportschool.
Adres: Schothorsterlaan 76
Telefoon: 033 433 0747
E-mail: info@befit-amersfoort.nl
www.befit-amersfoort.nl

AHV CENTAUR 37

Boogschieten.
Adres: Schothorsterlaan 19
E-mail: centaur@ahv-centaur.nl
www.ahv-centaur.nl

BEACHVOLLEYBAL AMERSFOORT 14

Beachvolleybal.
Adres: Schothorsterlaan 5
Telefoon: 06 40 289 273
E-mail: niels@beachvolleybalamersfoort.nl
Telefoon: 06 12 345 678
Email: tobias@beachvolleybalamersfoort.nl
www.beachvolleybalamersfoort.nl

VVZA 41

Voetbalvereniging.
Adres: Hoolesteeg 6
Telefoon: 033 480 5806
E-mail: info@vvza.nl
www.vvza.nl

CAN-DO FITNESS 23

Sportschool.
Adres: Paladijnenweg 251
Telefoon: 06 28 413 174
E-mail: info@candofitness.nl
www.candofitness.nl

L.T.V. RANDENBROEK 42

Tennisvereniging.
Adres: Hoolesteeg 4
Telefoon: 033 480 2771
E-mail: secretariaat@ltvrandenbroek.nl
www.ltvrandenbroek.nl

DANSSCHOOL PARMENTIER 43

Danscursussen voor jong en oud.
Adres: Homerusstraat 2
Telefoon: 033 455 9822
E-mail: info@dansschoolparmentier.nl
www.dansschoolparmentier.nl

CKV MIA 14

Korfbalvereniging.
Adres: Schothorsterlaan 5
Telefoon: 033 480 6110
www.ckvmia.nl

SPORTZAAL ZIELHORST 44

Sporten die gebruik maken van de zaal:

Adres: Trompetstraat 3

SENIORENSPORT 4

Organiseren wekelijks een gymochtend. In ’t Middelpunt. Door de SRO.
Adres: Spinetpad 2
E-mail: hzuiderduin@sro.nl of info@sro.nl

BIODANZA FOR HARMONY 19

Oefeningen in beweging & dans in groepsverband voor volwassenen en kinderen. Voor volwassenen op woensdagmiddag van 15.00 – 16.30 uur in Basisschool De Kameleon.
Adres: Stradivariusstraat 159
Telefoon: 06 14 21 07 23
E-mail: BiodanzaMetClarine@gmail.com
www.biodanza-amersfoort.nl

BUURTSPORTCOACHES SRO 45

Organiseren verschillende sportactiviteiten voor jong & oud in de wijk. Zie voor het complete aanbod:
www.buurtsportcoach.nl

CLUB PELLIKAAN 46

Sportschool voor het hele gezin met fitness, zwemmen, wellness, tennis en kinderactiviteiten onder één dak|
Adres: De Brand 5
Telefoon: 033 456 2982
www.clubpellikaan.nl

GYMLOKAAL SPINETPAD 4

Voor verenigingen, scholen en particulieren.
Adres: Spinetpad 10
E-mail: binnensport@sro.nl
www.sro.nl

SPORTPARK ZIELHORST 47

Gelegen aan de Rondweg Oost, ingang tegenover waar de Zielhorsterweg bij de Rondweg Oost uitkomt. Er is een tennisbaan. Op het sportpark vind je de volgende verenigingen:

 • WV EEMLAND – Wielervereniging
  Adres: Rondweg Oost 2
  Telefoon: 06 28 071 865
  www.wveemland.nl
 • HVC – Voetbalvereniging met jeugd, volwassenen en seniorteams.
  Adres: Sportpark Zielhorst 6
  Telefoon: 033 455 1991
  E-mail: info@hvc-amersfoort.nl
  www.hvc-amersfoort.nl
 • FIDELITAS – Handbalvereniging.
  Adres: Sportpark Zielhorst 8
  Telefoon: 033 455 1998
  www.hvfidelitas.nl
 • COBU BOYS – Voetbalvereniging voor jong & oud.
  Adres: Rondweg Oost 10
  Telefoon: 033 455 1908
  www.cobuboys.nl
 • HSVA – Hondensportvereniging op het achterste veld naast de wielervereniging.
  Adres: Rondweg Oost 2
  Voor vragen over cursussen:
  Helen Voskuilen
  Telefoon: 06 23 023 831
  E-mail: hsva.helen@gmail.com
  www.hsva.nl

GYMLOKAAL REINAARTPAD 48

Voor verenigingen, scholen en particulieren.
Adres: Reinaartpad 25
Telefoon: 033 422 5105
E-mail: binnensport@sro.nl
www.sro.nl

GEZONDHEIDSCENTRUM ORION

ORION HUISARTSEN 49

Adres: Ringweg Koppel 15
Telefoon: 033 479 0000
E-mail: info@orionhuisartsen.nl
orionhuisartsen.praktijkinfo.nl

APOTHEEK ORION 50

Adres: Meridiaan 142
Telefoon: 033 480 6310
www.apotheekorion.nl

MTC FYSIOCLUB – LOCATIE MERIDIAAN 50

Fysiotherapie, manuele therapie, geriatriefysiotherapie, ergotherapie en kinderfysiotherapie.
Adres: Meridiaan 48
Telefoon: 033 453 1677
E-mail: administratie@mtcdefysioclub.nl
fysioclub.nl

DIËTISTENPRAKTIJK AMERSFOORT-NOORD 49

Adres: Ringweg Koppel 15
Telefoon: 033 455 0146
www.dietisten-amersfoort.nl

HUISARTSENPRAKTIJK SAGENHOEK
& HUN PARTNERS IN ZORG

Paladijnenweg 613-615 51

HUISARTSENPRAKTIJK SAGENHOEK

Adres: Paladijnenweg 613
Telefoon: 033 472 5000
E-mail: info@sagenhoek.nl
sagenhoek.praktijkinfo.nl

DIETISTEN MIDDEN NEDERLAND

Aanspreekpunt voor alles mbt voeding. Houden spreekuur in huisartsenpraktijk Sagenhoek.
Adres: Paladijnenweg 613
Telefoon: 06 15 173 830 of 06 57 830 598
E-mail: laura.hilhorst@dietistenmn.nl
merel.vrijmoeth@dietistenmn.nl
www.dietistenmiddennederland.nl

POTAPPEL FYSIOTHERAPIE & ACUPUNCTUUR

Adres: Paladijnenweg 615
Telefoon: 033 475 7000
E-mail: info@fysiotherapiepotappel.nl
www.fysiotherapiepotappel.nl

HUISARTSENPRAKTIJK ZIELHORST

Trombonestraat 123-125 4
www.gezondheidscentrumzielhorst.nl

HUISARTSENPRAKTIJK ZIELHORST

Telefoon: 033 455 8777
huisartsenzielhorst.praktijkinfo.nl

APOTHEEK ZIELHORST

Telefoon: 033 455 2607
E-mail: apotheekzielhorst@ezorg.nl
www.apotheekzielhorst.nl

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK FYZIE

Gespecialiseerde praktijk voor fysiotherapie. Voor algemene fysiotherapie, manuele therapie en fysiotherapie speciaal voor sporters, kinderen en bij bekkenklachten.
Telefoon: 033 204 8000
www.fyzie.nl

CESAR THERAPEUTE CORINA KRIJGER

Oefentherapie.
Telefoon: 033 455 2764
E-mail: Cesar-Zielhorst@hetnet.nl
www.cesarzielhorst.nl

LOGOPEDIEPRAKTIJK RIAN LEMMEN

Voor bij problemen in de communicatie.
Telefoon: 033 456 1771
E-mail: info@logopedierianlemmen.nl
www.logopedierianlemmen.nl

PSYMENS

Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur via
Telefoon: 030 251 5790
E-mail: info@psymens.nl
www.psymens.nl

PRIKPUNT

Trombosedienst, Bloedafname, Glucose tolerantie test (GTT), Fundusfotografie (oogonderzoek).
Telefoon: 030 236 1136
www.saltro.nl

RONDOM

Voor als er klachten aan de voeten zijn.
Telefoon: 088 118 0500
E-mail: centrumrondom@podotherapie.nl
www.podotherapierondom.nl

BEWEGING 3.0

Actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland.
Telefoon: 033 469 2020
E-mail: klantcontactcentrum@beweging3.nl
www.beweging3.nl

ZORG & WELZIJN

WIJKTEAM SCHOTHORST, ZIELHORST & DE HOEF 52

Voor hulp bij vragen en zorgen over bijvoorbeeld uw gezin, de opvoeding van uw kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid of overlast.
Telefoon: 033 469 4869
E-mail: wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl
www.wijkteam-amersfoort.com

LOGOPEDIEPRAKTIJK SCHOTHORST-NOORD 12 15 18

Verlenen van hulp bij problemen en beperkingen in de communicatie.
Adres: Raadhoven 3-4 & Bruispad 1
Telefoon: 06 44 906 463
E-mail: info@logopediepraktijkenamersfoort.nl
www.logopediepraktijken-amersfoort.nl

FYSI-UNIQUE 53

(Sport)Fysiotherapie, revalidatie, manuele therapie, bekken fysio.
Adres: Henry Dunantstraat 32
Telefoon: 033 455 8945
www.fysi-unique.nl

TANDARTSENPRAKTIJK MEEUWISSEN 54

Adres: Klarissenstraat 26
Telefoon: 033 475 7310
E-mail: tandartsameeuwissen@kpnmail.nl
www.tandartsmeeuwissen.nl

DE FYSIOCLUB DATABANKWEG 55

Voor Fysiotherapie voor jong en oud maar ook manueel therapie, geriatriefysio, cesartherapeut, sportfysio, psycholoog, bekkenfysio.
Adres: Databankweg 2A
Telefoon: 033 453 1677
E-mail: administratie@mtcdefysioclub.nl
fysioclub.nl/mtc

TANDARTSENPRAKTIJK VERSTEEG 56

Adres: Roos van Dekemastraat 29
Telefoon: 033 480 6000
E-mail: praktijkversteeg@xs4all.nl
www.tandartspraktijkversteeg.tandartsennet.nl

MEDINELLO 55 57

Revalidatiecentrum voor revalideren bij chronische pijn en vermoeidheid.
Adres: Databankweg 2A &
Softwareweg 7
Telefoon: 088 567 0110
E-mail: admin@medinello.nl
www.medinello.nl

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE 58

Sportfysio en manuele therapie.
Adres: Amelisweerd 117
Telefoon: 033 480 6373
E-mail: fysioverhoef@planet.nl
www.fysioverhoef.nl

TANDARTSPRAKTIJK KEET 59

Adres: Boy Edgarstraat 15
Telefoon: 033 480 2000
E-mail: postbus@andrekeet.nl
www.andrekeet.nl

PRAKTIJK VOOR PSYCHOTHERAPIE 60

Liesbeth van Elburg; Klinisch psycholoog, psychotherapeut.
Adres: Uilenspiegelstraat 2
Telefoon: 06 12 472 902
E-mail: l.van.elburg@planet.nl
www.lfvanelburg.nl

FITFACTORIJ 61

Sportmedisch trainingscentrum met o.a (sport)fysio, manuele therapie, sportmassage.
Adres: Beeldschermweg 5-5
E-mail: info@fitfactorij.nl
www.fitfactorij.nl

BURENHULP ZIELHORST 4

Als u door persoonlijke omstandigheden kortdurende hulp nodig heeft. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wekelijks inloopspreekuur in wijkcentrum ’t Middelpunt.
Telefoon: 06 40 181 255
E-mail: burenhulpzielhorst@gmail.com
wijkzielhorst.nl/burenhulp-zielhorst

FYSIOAMERSFOORT 39

Fysiotherapie, manueel therapie, FysioSport lessen & Perfect Pilates lessen.
Adres: Schothorsterlaan 80
Telefoon: 033 480 0942
E-mail: info@fysioamersfoort.nl
www.fysioamersfoort.nl

DIËTISTENPRAKTIJK AMERSFOORT-NOORD 55 66

Op meerdere locaties werkzaam waaronder:
Adres: Hof der Gedachten 11
Telefoon: 033 455 0146
MTC de Fysioclub
Adres: Databankweg 2A
Telefoon: 06 81 687 476
www.dietisten-amersfoort.nl

WOONVOORZIENINGEN

WOONZORGCENTRUM KOPERHORST 36

Organisatie die verschillende soorten wonen en zorg aanbiedt aan ouderen.
Adres: Paladijnenweg 275
Telefoon: 033 472 6214
E-mail: info@koperhorst.nl
www.koperhorst.nl

AMERPOORT

Organisatie die werkt aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.
E-mail: zorgbemiddeling@amerpoort.nl
www.amerpoort.nl

Locaties:

 • PALADIJNENWEG 36
  Begeleid wonen voor volwassenen en ouderen met een licht tot matig verstandelijke beperking.
  Adres: Paladijnenweg 525 t/m 573
  Telefoon: 035 647 5252
 • LEEUWENDALERSPLEIN 62
  Begeleid wonen voor mensen met een matig verstandelijke beperking.
  Adres: Leeuwendalersplein 12
  Telefoon: 035 647 5555
 • LOGEERHUIS BUITENHOF 62
  Voor kinderen met een verstandelijke beperking.
  Adres: Leeuwendalersplein 11
  Telefoon: 035 647 5555
 • BOMBARDONSTRAAT 63
  Begeleid wonen voor volwassenen met een verstandelijke beperking.
  Adres: Bombardonstraat 133-135
  Telefoon: 035 647 5555

OPVOEDEN & OPGROEIEN

HUISWERKINSTITUUT JUFFROUWJULIA 24

Huiswerkbegeleiding voor middelbaar onderwijs. Voor basisschoolonderwijs wordt huiswerkbegeleiding gegeven in een andere wijk, op de Utrechtseweg.
Locatie: ’t Hooghe Land College
Adres: Trompetstraat 1
Telefoon: 06 52 550 469
E-mail: roos@juffrouwjulia.nl
www.juffrouwjulia.nl

COMENIUS 38

Een praktijk voor diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren met leer, gedrags en emotionele problemen.
Adres: Zielhorsterweg 75
Telefoon: 030 605 2500
E-mail: info@comen.nl
www.comen.nl

KINDERZWERFBOEKSTATION

Zwerfboeken zijn van alle kinderen. Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het weer verder zwerven. Er zijn een heleboel plekken in Amersfoort waar je zwerfboeken kunt vinden en terugbrengen. Twee plekken zijn in Zielhorst:
Leger des Heils 27
Adres: Albert Schweitzersingel 69
Albert Heijn 43
Adres: Albert Schweitzersingel 92
Albert Heijn Emiclaer 64
Adres: Emiclaerhof 142
www.kinderzwerfboek.nl

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING
‘S HEERENLOO 65

Voor als het even niet lekker loopt/thuis problemen ontstaan helpen zij u, voor een korte of langere periode, bij de opvoeding van uw kind. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.
Adres: Bruispad 2
Telefoon: 0800 355 5555
E-mail: info@sheerenloo.nl
www.sheerenloo.nl

CONSULTATIEBUREAU 66

Jeugdgezondheidszorg. Op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur.
Adres: Hof der Gedachten 26
Telefoon: 033 460 0046
E-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
www.ggdru.nl

VERLOSKUNDIGEPRAKTIJK DE KEI 67

Adres: Elly Takmastraat 31
Telefoon: 033 480 1880 (op werkdagen van 9:00 – 14:00 uur)
E-mail: info@verloskundigenpraktijkdekei.nl
www.verloskundigenpraktijkdekei.nl

LACTATIEKUNDIGE PRAKTIJK INGE STOOF 68

Voor problematiek rondom de borstvoeding.
Adres: Peerlenburg 49
Telefoon: 06 10 462 450
www.lactatiekundige.nl

STERK OEFENTHERAPIE 69

Kinderoefentherapie.
Locatie: verschillende praktijkadressen.
Telefoon/Whatsapp: 06 34 071 414
E-mail: info@sterkoefentherapie.nl
www.sterkoefentherapie.nl

EEN DAGJE OUDER

DE WIJKMOBIEL 70

De Wijkmobiel is een elektrisch autootje dat rijdt vanuit Schothorst, Zielhorst en De Hoef. Een ritje kost € 2,- of € 1,50 met de 5-rittenkaart. Minder mobiele wijkbewoners kunnen gebruik maken van de Wijkmobiel. De wijkmobiel rijdt van maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00 uur. U kunt contactloos, met pin of met de 5 rittenkaart betalen. De rittenkaart is te koop bij de Jumbo in winkelcentrum Emiclaer, de Koperhorst en bij de chauffeur. U belt 1 dag van tevoren tussen 8:00-21:00 uur naar:
Telefoon: 06 40 831 647
www.wijkmobiel.nl

PLUSBUS033 71

Bent u 60+ en wilt u regelmatig met anderen op stap en/of boodschappen doen? Dan kunt u zich opgeven voor de PlusBus033. Het programma ontvangt u per post of per mail.
Telefoon: 033 476 3830 (bereikbaar ma t/m vrij van 10:00 – 13:00 uur)
E-mail: Plusbus033@indebuurt033.nl
www.indebuurt033.nl

DE SENIOOR 72

Informatie over activiteiten voor senioren in Amersfoort e.o. Via de website kan je je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die 1x per maand uitkomt.
www.de-senioor.nl

KING ARTHUR GROEP 4

Een thuiszorgorganisatie die zorg voor mensen met dementie kleinschalig organiseert. In Wijkcentrum ’t Middelpunt biedt King Arthur Groep 5 dagen per week van 10:00-16:00 uur ondersteuning en begeleiding aan mensen met (beginnende) geheugenproblemen, vergeetachtigheid en dementie.
Adres: Spinetpad 2
Telefoon: 035 205 0950
E-mail: info@kingarthurgroep.nl
www.kingarthurgroep.nl

SENIORENCAFÉ 1

Gezellig samen koffie drinken met of zonder kleinkinderen. Voor senioren en grootouders. Iedere dinsdagochtend van 10:00-12:00 uur.
De Hoeksteen
Adres: Klaartje Donzenpad 59
Contactpersoon: Joke Metselaar
Telefoon: 033 785 1319
E-mail: j.metselaar50@gmail.com

OOK IN ONZE WIJK!

BRIDGEVERENIGING ‘T MIDDELPUNT 4

Bijeenkomsten worden gehouden op maandagmiddag van 13:15 uur tot 16:30 uur. Graag uiterlijk om 13:00 aanwezig.
Telefoon: 033 475 9260
E-mail: amirkoning@gmail.com
www.wijkzielhorst.nl/ontspanningsport-en-spel/sportbeoefening

HUISKAMERBIBLIOTHEEK DE KOPERHORST 36

Elke dag kun u terecht om materialen te lenen of in te leveren. Er is ook een daisyspeler en een e-reader. Voor wijkbewoners op ma-woe-vrij van 10:00-11:30 uur. Voor bewoners Koperhorst elke dag van 7:30-22 uur.
Adres: Paladijnenweg 275
Telefoon: 033 463 1914
E-mail: info@bibliotheekeemland.nl
www.bibliotheekeemland.nl

KITCHEN DELICIOUS 4

ARABISCHE ONTMOETINGSGROEP VOOR VROUWEN 26

Voor ontmoeten en gezelligheid. Elke woensdagochtend van 10:00-12:00 uur in de Hoeksteen.
Adres: Klaartje Donzenpad 59
Informatie: Saliha El Atrouss
Telefoon: 06 43 141 521
E-mail: saliha.elatrouss@indebuurt033.nl

REPAIRCAFÉ 36

Alles wat het niet meer doet, is welkom. Elke eerste maandag van de maand. Tussen 14:00 en 16:00 uur. In de Koperhorst.
Adres: Paladijnenweg 275

KLAVERJASVERENIGING SCHOTHORST 73

Elke maandagavond vanaf 19:30 uur. In wooncomplex De Waaier.
Adres: Garietstraat 205
Contactpersoon: H. Raasveld
Telefoon: 06 24 864 934
E-mail: hraasveld@gmail.com

SAMEN VOORTBURGEREN 26

Gespreksgroep voor vrouwen uit allerlei culturen. Om met elkaar te praten over onderwerpen die iedereen belangrijk vindt, om samen informatie en de weg in de wijk en stad te leren vinden. Plezier en gezelligheid zijn belangrijk. In de Hoeksteen.
Adres: Klaartje Donzenpad 59
Informatie: Saliha El Atrouss
Telefoon: 06 43141521
E-mail: saliha.elatrouss@indebuurt033.nl

BOOKCROSSING-KAST 4

Een initiatief van en voor lezers van over de hele wereld. Ze laten boeken “in het wild” achter, zodat anderen ze kunnen lezen. In ’t Middelpunt staat een kast waar je boeken kunt brengen, ruilen en/of lenen.
Adres: Spinetpad 2
www.bookcrossing.nl
COLOFON
WIJ-Kaart Schothorst, Zielhorst & De Hoef is in samenwerking met actieve wijkbewoners gemaakt. De WIJ-Kaart is gefinancierd via een projectsubsidie van de Gemeente Amersfoort. Buurtbudget Zielhorst en buurtbudget Schothorst zijn mede-financierders.
Makers van de WIJ-Kaart: Initiatief & redactie: Kath Duin, IdeeënBoom / Opmaak: Willemijn Wüthrich Grafisch Ontwerp & Illustratie / Website: Feike Brouwer Webdesign & Ontwikkeling
1

KINDEROPVANG HET BLAUWE VLINDERHUIS

Het kleinste kinderdagverblijf in Amersfoort. Opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Adres: Rondeelstraat 49
Telefoon: 06 12 569 660
E-mail: info@blauwevlinderhuis.nl
www.blauwevlinderhuis.nl

SENIORENCAFÉ

Gezellig samen koffie drinken met of zonder kleinkinderen. Voor senioren en grootouders. Iedere dinsdagochtend van 10:00-12:00 uur.
De Hoeksteen
Adres: Klaartje Donzenpad 59
Contactpersoon: Joke Metselaar
Telefoon: 033 785 1319
E-mail: j.metselaar50@gmail.com

2

KINDCENTRUM DE KRAKELING

SKA Kindcentrum met kinderopvang, speelleergroep & BSO op 1 locatie.
Adres: Klein Klaasjestraat 1
E-mail: info@ska.nl
www.ska.nl

 • KINDEROPVANG DE KRAKELING
  Voor kinderen van 0-4 jaar.
  Telefoon: 033 480 3953
 • DE PRUTTELHOEK
  Speelleergroep voor kinderen van
  2-4 jaar.
  Telefoon: 033 480 6874
 • BSO KLETSKOP
  Buitenschoolse opvang voor
  kinderen van 4-12 jaar.
  Telefoon: 033 460 1548

PEUTERDAGCENTRUM MIKADO

Speel- en leeromgeving voor kinderen van 0 tot 4 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking.
Adres: Klein Klaasjestraat 1
Telefoon: 035 647 5555
E-mail: zorgbemiddeling@amerpoort.nl
www.amerpoort.nl

PEUTERDAGCENTRUM DOREMI

Leer-speelomgeving voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking.
Adres: Kleinklaasjestraat 1
Telefoon: 035 677 5555
E-mail: zorgbemiddeling@amerpoort.nl
www.amerpoort.nl

KINDEROPVANG DE TOVERTRIANGEL 3

Voor kinderen van 0-4 jaar.
Adres: Albert Schweitzersingel 175
Telefoon: 033 455 2114
E-mail: info@ska.nl
www.ska.nl

4
Klik op de onderstaande locaties voor meer informatie:

WIJKCENTRUM ‘T MIDDELPUNT

Wijkcentrum waar allerlei activiteiten plaatsvinden en waar u terecht kunt voor een kopje koffie, thee en een gezellig praatje met een andere wijkbewoner. Loop gewoon eens binnen! Voor het actueel activiteitenoverzicht, zie de digitale nieuwsbrief. Aanmelden: stuur een mailtje naar wbt@wijkzielhorst.nl
Adres: Spinetpad 2
Telefoon: 033 887 6296
E-mail: info@stichtingacc.nl
www.wijkzielhorst.nl/ontmoetingsplekken

KIDS & CO

Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar.
Adres: Spinetpad 6
Telefoon: 033 456 2244
E-mail: tanya@kidsenco.com
www.kidsenco.com

KINDEROPVANG DE MAMMOET

Voor kinderen van 0-4 jaar.
Adres: Albert Schweitzersingel 253
Telefoon: 033 455 8979
E-mail: info@ska.nl
www.ska.nl

EVANGELISCH CENTRUM DE AAR

Evangelische gemeente.
Wijkcentrum ’t Middelpunt
Adres: Spinetpad 2
E-mail: info@ecda.nl
www.ecda.nl

BUURTTUIN ZIELHORST

Het plein voor wijkcentrum ’t Middelpunt wordt veranderd in een buurttuin met o.a. eetbare planten en een kleine natuurspeelplek voor kinderen. Zin om mee te helpen?
E-mail: buurttuinzielhorst@gmail.com
wijkzielhorst.nl/buurt-en-wijkactiviteiten/buurttuin

SOWHAT

Jongerencentrum. Hier komen tieners en jongeren samen en worden activiteiten georganiseerd voor en door jongeren, ondersteund door de jongerenwerker van Indebuurt033.
Adres: Spinetpad 2
Telefoon: 06 41 546 113
E-mail: jelle.maris@indebuurt033.nl
Facebook SoWhat!
wijkzielhorst.nl/jongeren/so-what

SENIORENSPORT

Organiseren wekelijks een gymochtend. In ’t Middelpunt. Door de SRO.
Adres: Spinetpad 2
E-mail: hzuiderduin@sro.nl of info@sro.nl

GYMLOKAAL SPINETPAD

Voor verenigingen, scholen en particulieren.
Adres: Spinetpad 10
E-mail: binnensport@sro.nl
www.sro.nl

HUISARTSENPRAKTIJK ZIELHORST

Trombonestraat 123-125
www.gezondheidscentrumzielhorst.nl

HUISARTSENPRAKTIJK ZIELHORST

Telefoon: 033 455 8777
huisartsenzielhorst.praktijkinfo.nl

APOTHEEK ZIELHORST

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK FYZIE

Gespecialiseerde praktijk voor fysiotherapie. Voor algemene fysiotherapie, manuele therapie en fysiotherapie speciaal voor sporters, kinderen en bij bekkenklachten.
Telefoon: 033 204 8000
www.fyzie.nl

CESAR THERAPEUTE CORINA KRIJGER

Oefentherapie.
Telefoon: 033 455 2764
E-mail: Cesar-Zielhorst@hetnet.nl
www.cesarzielhorst.nl

LOGOPEDIEPRAKTIJK RIAN LEMMEN

Voor bij problemen in de communicatie.
Telefoon: 033 456 1771
E-mail: info@logopedierianlemmen.nl
www.logopedierianlemmen.nl

PSYMENS

Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.
Bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur via
Telefoon: 030 251 5790
E-mail: info@psymens.nl
www.psymens.nl

PRIKPUNT

Trombosedienst, Bloedafname, Glucose tolerantie test (GTT), Fundusfotografie (oogonderzoek).
Telefoon: 030 236 1136
www.saltro.nl

RONDOM

Voor als er klachten aan de voeten zijn.
Telefoon: 088 118 0500
E-mail: centrumrondom@podotherapie.nl
www.podotherapierondom.nl

BEWEGING 3.0

Actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland.
Telefoon: 033 469 2020
E-mail: klantcontactcentrum@beweging3.nl
www.beweging3.nl

BURENHULP ZIELHORST

Als u door persoonlijke omstandigheden kortdurende hulp nodig heeft. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wekelijks inloopspreekuur in wijkcentrum ’t Middelpunt.
Telefoon: 06 40 181 255
E-mail: burenhulpzielhorst@gmail.com
wijkzielhorst.nl/burenhulp-zielhorst

KING ARTHUR GROEP

Een thuiszorgorganisatie die zorg voor mensen met dementie kleinschalig organiseert. In Wijkcentrum ’t Middelpunt biedt King Arthur Groep 5 dagen per week van 10:00-16:00 uur ondersteuning en begeleiding aan mensen met (beginnende) geheugenproblemen, vergeetachtigheid en dementie.
Adres: Spinetpad 2
Telefoon: 035 205 0950
E-mail: info@kingarthurgroep.nl
www.kingarthurgroep.nl

BRIDGEVERENIGING ‘T MIDDELPUNT

Bijeenkomsten worden gehouden op maandagmiddag van 13:15 uur tot 16:30 uur. Graag uiterlijk om 13:00 aanwezig.
Telefoon: 033 475 9260
E-mail: amirkoning@gmail.com
www.wijkzielhorst.nl/ontspanningsport-en-spel/sportbeoefening

KITCHEN DELICIOUS

BOOKCROSSING-KAST

Een initiatief van en voor lezers van over de hele wereld. Ze laten boeken “in het wild” achter, zodat anderen ze kunnen lezen. In ’t Middelpunt staat een kast waar je boeken kunt brengen, ruilen en/of lenen.
Adres: Spinetpad 2
www.bookcrossing.nl

5

DALTON KIND CENTRUM

Peuteropvang en buitenschoolse opvang. Samenwerking tussen kinderopvang Partou en basisschool De Achtbaan. Gevestigd in basisschool de Achtbaan.
Adres: Luiterf 2
Informatie: directie de Achtbaan,
Silva van Houten
Telefoon: 033 455 1133
en/of Vestigingsmanager Partou,
Judith Oude Munnink
Telefoon: 06 52 757 654
E-mail: directie.deachtbaan@meerkring.nl
de8baan.nl

BASISSCHOOL DE ACHTBAAN

Openbare Daltonschool.
Adres: Luiterf 2
Telefoon: 033 455 1133
E-mail: directie.deachtbaan@meerkring.nl
de8baan.nl

MAMA MIA KINDEROPVANG 6

Kleinschalige kinderopvang voor 0 tot 4 jarigen met een aparte peutergroep voor 3-jarigen. Verhuist in 2019 naar de Computerweg.
Adres: Hoefseweg 5
Telefoon: 033 455 4868
E-mail: info@mamamia.nl
www.mamamia.nl

MAMA MIA KINDEROPVANG 7

Kleinschalige kinderopvang voor 0 tot 4 jarigen met een aparte peutergroep voor 3-jarigen. Verhuist in 2019 naar de Computerweg.
Adres: Hoefseweg 5
Telefoon: 033 455 4868
E-mail: info@mamamia.nl
www.mamamia.nl

KINDEROPVANG & PEUTEROPVANG DE PAPAGAAI 8

Voor kinderen van 0-4 jaar.
Adres: Albert Schweitzersingel 397
Telefoon: 033 455 3016
E-mail: info@kinderdagverblijfdepapegaai.nl
kinderdagverblijfdepapegaai.nl

GASTOUDEROPVANG HET SPEELHUIS 9

Gastouderopvang voor kinderen van 0-4 jaar.
Adres: Oversticht 10
Telefoon: 06 23 145 669
E-mail: info@opvanghetspeelhuis.nl
www.opvanghetspeelhuis.nl

10

PEUTEROPVANG PARTOU

Voor kinderen van 2-4 jaar.
Adres: Koning Karelpad 2
Telefoon: 033 433 4590
E-mail: koningkarelpad@partou.nl
www.partou.nl

BSO PARTOU – KONING KARELPAD

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
Adres: Koning Karelpad 2
Telefoon: 06 25 019 969
E-mail: koningkarelpadbso@partou.nl
www.partou.nl

BASISSCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL

Christelijke basisschool voor speciaal onderwijs.
Adres: Koning Karelpad 4
Telefoon: 033 479 0460
E-mail: kws.pcboamersfoort.nl
www.kws.pcboamersfoort.nl

DE PARKSCHOOL

Christelijke basisschool met twee locaties.
Locatie Koningspark
Adres: Koning Karelpad 2
Telefoon: 033 479 0460
Locatie Stadspark
Adres: Raadhoven 2
Telefoon: 033 433 0270
parkschool.pcboamersfoort.nl

11

BSO KOALAH – DE REGENBOOG

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
Adres: Reinaartpad 1
Telefoon: 06 47 319 338
E-mail: regenboog@koalah.nl
www.haal-veluweplus.nl/koalah

BASISSCHOOL DE REGENBOOG

Gereformeerde basisschool. Twee locaties:
Adres 1: Reinaartpad 1
Telefoon: 033 476 7883
Adres 2: Zuiderkruis 4
Telefoon: 033 760 0269
E-mail: deregenboog@haal.nl
gbsderegenboog.nl

12

BSO SKA – DE CLUB VAN ZEVEN

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
Adres: Bruispad 1
Telefoon: 033 479 8335
E-mail: info@ska.nl
www.ska.nl

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

Openbare basisschool.
Adres: Bruispad 1
Telefoon:033 433 0695
E-mail: directie.zevensprong@meerkring.nl
www.obsdezevensprong.nl

LOGOPEDIEPRAKTIJK SCHOTHORST-NOORD

Verlenen van hulp bij problemen en beperkingen in de communicatie.
Adres: Raadhoven 3-4 & Bruispad 1
Telefoon: 06 44 906 463
E-mail: info@logopediepraktijkenamersfoort.nl
www.logopediepraktijken-amersfoort.nl

BSO PARTOU – RAADHOVEN 13

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
Adres: Raadhoven 2
Telefoon: 033 480 2123
E-mail: raadhoven2@partou.nl
www.partou.nl

14

BSO PARTOU – SCHOTHORSTERLAAN

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
Adres: Schothorsterlaan 5
Telefoon: 06 46 011 765
E-mail: schothorsterlaan@partou.nl
www.partou.nl

BEACHVOLLEYBAL AMERSFOORT

Beachvolleybal.
Adres: Schothorsterlaan 5
Telefoon: 06 40 289 273
E-mail: niels@beachvolleybalamersfoort.nl
Telefoon: 06 12 345 678
Email: tobias@beachvolleybalamersfoort.nl
www.beachvolleybalamersfoort.nl

CKV MIA

Korfbalvereniging.
Adres: Schothorsterlaan 5
Telefoon: 033 480 6110
www.ckvmia.nl

15

BSO SKA – HET AVONTUUR

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
Adres: Raadhoven 4
Telefoon: 033 460 1547
E-mail: info@ska.nl
www.ska.nl

BASISSCHOOL SCHOTHORST 2.0

Basisschool Tafelronde & Basisschool Drieslag gaan samen en worden 1 school. Rooms Katholieke basisschool.
Adres 1: Raadhoven 4 15
Telefoon: 033 480 5428
Adres 2: Koning Karelpad 12 17
Telefoon: 033 472 0634
E-mail: drieslag@kpoa.nl of tafelronde@kpoa.nl
www.drieslag.nl
www.tafelronde.net

LOGOPEDIEPRAKTIJK SCHOTHORST-NOORD

Verlenen van hulp bij problemen en beperkingen in de communicatie.
Adres: Raadhoven 3-4 & Bruispad 1
Telefoon: 06 44 906 463
E-mail: info@logopediepraktijkenamersfoort.nl
www.logopediepraktijken-amersfoort.nl

16

BSO PLEKKEY

Voorschoolse en naschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.
Adres: Trombonestraat 62
Telefoon: 088 401 0305
E-mail: zielhorst@plekkey.nl
www.plekkey.nl

BASISSCHOOL ZONNEWIJZER

Christelijke basisschool.
Adres: Trombonestraat 62
Telefoon: 033 455 9939
www.zonnewijzer.pcboamersfoort.nl

BASISSCHOOL SCHOTHORST 2.0 17

Basisschool Tafelronde & Basisschool Drieslag gaan samen en worden 1 school. Rooms Katholieke basisschool.
Adres 1: Raadhoven 4 15
Telefoon: 033 480 5428
Adres 2: Koning Karelpad 12
Telefoon: 033 472 0634
E-mail: drieslag@kpoa.nl of tafelronde@kpoa.nl
www.drieslag.nl
www.tafelronde.net

18

BASISSCHOOL DE WEESBOOM

Openbare basisschool gericht op kunst en cultuur.
Adres: Raadhoven 3
Telefoon: 033 480 5426
E-mail: obsdeweesboom@deweesboom.nl
www.weesboom.nl

LOGOPEDIEPRAKTIJK SCHOTHORST-NOORD

Verlenen van hulp bij problemen en beperkingen in de communicatie.
Adres: Raadhoven 3-4 & Bruispad 1
Telefoon: 06 44 906 463
E-mail: info@logopediepraktijkenamersfoort.nl
www.logopediepraktijken-amersfoort.nl

19

BASISSCHOOL DE KAMELEON

Rooms Katholieke basisschool.
Adres: Stradivariusstraat 159
Telefoon: 033 455 0488
E-mail: kameleon@kpoa.nl
www.kbskameleon.nl

BIODANZA FOR HARMONY

Oefeningen in beweging & dans in groepsverband voor volwassenen en kinderen. Voor volwassenen op woensdagmiddag van 15.00 – 16.30 uur in Basisschool De Kameleon.
Adres: Stradivariusstraat 159
Telefoon: 06 14 21 07 23
E-mail: BiodanzaMetClarine@gmail.com
www.biodanza-amersfoort.nl

DA VINCI EEMLAND 20

Basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen uit groep 3 t/m 8, partime of fulltime.
Adres: Triangelstraat 156-158
Telefoon: 033 737 0645
E-mail: rene.stallinga@meerkring.nl
www.davincieemland.nl

‘T ATRIUM 21

Openbare school voor vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas.
Adres: Paladijnenweg 611
Telefoon: 033 475 0184
E-mail: receptie@t-atrium.nl
www.t-atrium.nl

22

FAREL COLLEGE

Protestants-christelijke scholengemeenschap voor vmbo, havo, vwo en tweetalig onderwijs.
Adres: Paladijnenweg 101
Telefoon: 033 422 9020
E-mail: info@farel.nl
www.farel.nl

BAPTISTEN

Een kerk, gemeenschap, van en voor mensen die zoeken naar God.
Locatie: Farel College
Adres: Paladijnenweg 101
E-mail: info@baptisten-amersfoort.nl
www.baptisten-amersfoort.nl

23

GUIDO DE BRÈS COLLEGE

Christelijke HAVO/VWO.
Adres: Paladijnenweg 251
Telefoon: 033 479 2900
E-mail: info@guido.nl
www.guido.nl

CAN-DO FITNESS

Sportschool.
Adres: Paladijnenweg 251
Telefoon: 06 28 413 174
E-mail: info@candofitness.nl
www.candofitness.nl

24

‘T HOOGHE LANDT

Voor mavo, havo en vwo met gymnasium- en technasiumstroom.
Adres: Trompetstraat 1
Telefoon: 033 455 9363
www.hooghelandt.nl

HUISWERKINSTITUUT JUFFROUWJULIA

Huiswerkbegeleiding voor middelbaar onderwijs. Voor basisschoolonderwijs wordt huiswerkbegeleiding gegeven in een andere wijk, op de Utrechtseweg.
Locatie: ’t Hooghe Land College
Adres: Trompetstraat 1
Telefoon: 06 52 550 469
E-mail: roos@juffrouwjulia.nl
www.juffrouwjulia.nl

ROC MIDDEN NEDERLAND 25

Biedt middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo), bedrijfsopleidingen en participatieonderwijs.
Adres: Disketteweg 2-4 & 10
Telefoon: 0900 400 30 02
E-mail: info@rocmn.nl
www.rocmn.nl

26

DE HOEKSTEEN

Protestantse Kerk Nederland. Organiseren veel activiteiten voor jong en oud in de wijk.
Adres: Klaartje Donzepad 59
Telefoon: 033 480 7898
www.hoeksteenamersfoort.nl

ARABISCHE ONTMOETINGSGROEP VOOR VROUWEN

Voor ontmoeten en gezelligheid. Elke woensdagochtend van 10:00-12:00 uur in de Hoeksteen.
Adres: Klaartje Donzenpad 59
Informatie: Saliha El Atrouss
Telefoon: 06 43 141 521
E-mail: saliha.elatrouss@indebuurt033.nl

SAMEN VOORTBURGEREN

Gespreksgroep voor vrouwen uit allerlei culturen. Om met elkaar te praten over onderwerpen die iedereen belangrijk vindt, om samen informatie en de weg in de wijk en stad te leren vinden. Plezier en gezelligheid zijn belangrijk. In de Hoeksteen.
Adres: Klaartje Donzenpad 59
Informatie: Saliha El Atrouss
Telefoon: 06 43141521
E-mail: saliha.elatrouss@indebuurt033.nl

27

LEGER DES HEILS

Evangelisch kerkgenootschap. Organiseren activiteiten voor jong en oud.
Organiseren diverse activiteiten zoals een kledingbeurs, warme maaltijd en een seniorenclub.
Adres: Albert Schweitzersingel 69
Telefoon: 033 461 9650
www.legerdesheils.nl/korpseemland

KINDERZWERFBOEKSTATION

Zwerfboeken zijn van alle kinderen. Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het weer verder zwerven. Er zijn een heleboel plekken in Amersfoort waar je zwerfboeken kunt vinden en terugbrengen.
www.kinderzwerfboek.nl

GKV DE LICHTKRING EMICLAER 28

Gereformeerde kerk.
Adres: Laan naar Emiclaer 1
Telefoon: 033 455 9998
E-mail: delichtkring@xmsnet.nl
www.kerkdelichtkring.nl

HET BRANDPUNT 29

Oecumenische geloofsgemeenschap. Geopend op werkdagen: 10.00-12.00 uur. Zondagse viering: 10.45 uur.
Adres: Laan naar Emiclaer 101
Telefoon: 033 455 4666
E-mail: koster@hetbrandpunt.net
hetbrandpunt.net

EVANGELIEGEMEENTE DE DEUR 30

Adres: Algolweg 20
Pastor: Martin Klok
Telefoon: 06 53 442 510
E-mail: mklok@filternet.nl
www.dedeuramersfoort.nl

NATUURSPEELPLAATS PARK SCHOTHORST 31

De grootste natuurspeelplaats in Amersfoort. Je kan er tussen zonsopgang en zonsondergang terecht om te spelen. Ligt aan de
kant van de Duivensteeg, aan de westkant van het landgoed in Park Schothorst.

DE BREEDE MORGEN 32

Biologische tuinvereniging.
Locatie: Park Schothorst, tegenover het middeleeuwse erf.
Telefoon: 033 480 7157
E-mail: secretaris@debreedemorgen.nl
www.debreedemorgen.nl

VTV DE BRINKEN 33

Volkstuinvereniging.
Adres: Pottenbakkerslaan 11
E-mail: vtvdebrinken@gmail.com
www.vtvdebrinken.nl

INLOOPHUIS SCHOTHORST 34

Voor een kopje koffie of thee, voor een praatje, een workshop of een luisterend oor.
Adres: Lancelotpad 18
Telefoon: 033 480 1902
E-mail: info@inloophuisschothorst.nl
www.inloophuisschothorst.nl

INLOOPHUIS DE ONTMOETING 35

Huiskamer in de wijk. Verschillende activiteiten zoals inloop, gezamenlijke maaltijden, gespreksgroepen, boekenmarkt, juridisch spreekuur. Tijdens de inloop kan iedereen uit Amersfoort Noord en Hoogland binnenlopen voor een kopje koffie of thee en een gezellig praatje. Inloop: elke zondag, maandag en vrijdag van 14:00 tot 16:00 uur, elke dinsdag, woensdag en donderdag
van 10:00 tot 12:00 uur.
Adres: De Bekroning 2
Telefoon: 033 456 2805
E-mail: inloophuis@hetnet.nl
www.inloophuisdeontmoeting.nl

36

DE KOPERHORST

Organisatie die verschillende soorten wonen en zorg aanbiedt aan ouderen.
Wijkontmoetingscentrum, activiteiten/evenementen voor senioren in de wijk o.a. computercursussen en dagelijks restaurant.
Adres: Paladijnenweg 275
Telefoon: 033 472 6214
E-mail: info@koperhorst.nl
www.koperhorst.nl

AMERPOORT PALADIJNENWEG

Begeleid wonen voor volwassenen en ouderen met een licht tot matig verstandelijke beperking.
Adres: Paladijnenweg 525 t/m 573
Telefoon: 035 647 5252
E-mail: zorgbemiddeling@amerpoort.nl
www.amerpoort.nl

HUISKAMERBIBLIOTHEEK DE KOPERHORST

Elke dag kun u terecht om materialen te lenen of in te leveren. Er is ook een daisyspeler en een e-reader. Voor wijkbewoners op ma-woe-vrij van 10:00-11:30 uur. Voor bewoners Koperhorst elke dag van 7:30-22 uur.
Adres: Paladijnenweg 275
Telefoon: 033 463 1914
E-mail: info@bibliotheekeemland.nl
www.bibliotheekeemland.nl

REPAIRCAFÉ

Alles wat het niet meer doet, is welkom. Elke eerste maandag van de maand. Tussen 14:00 en 16:00 uur. In de Koperhorst.
Adres: Paladijnenweg 275

37

HET GROENE HUIS

Een plek om inspiratie of kennis op te doen over natuur en duurzaamheid. Er worden activiteiten voor jong en oud georganiseerd, er is een Natuurspeelplaats, een Middeleeuws Erf.
Adres: Schothorsterlaan 21
Telefoon: 033 469 5200
E-mail: cnme@amersfoort.nl
www.hetgroenehuisamersfoort.nl

GROENCAFÉ

De plek waar je die andere Amersfoorters tegenkomt met groene interesses, wensen en plannen. Samen, eten, ontmoeten, gezellig en
groen. Iedere laatste woensdag van de maand tussen 17:00 en 19:00 uur. In Het Groene Huis.
Adres: Schothorsterlaan 21
Telefoon: 033 469 5200
E-mail: cnme@amersfoort.nl
www.hetgroenehuisamersfoort.nl

AHV CENTAUR

Boogschieten.
Adres: Schothorsterlaan 19
E-mail: centaur@ahv-centaur.nl
www.ahv-centaur.nl

38

YOGASTUDIO GURBATSCHAN

Kundalini yoga en meditatie trainingen.
Adres: Zielhorsterweg 85
Telefoon: 06 52 882 975 (liefst via WhatsApp/SMS)
E-mail: info@yoga-g.nl
www.yoga-g.nl

COMENIUS

Een praktijk voor diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren met leer, gedrags en emotionele problemen.
Adres: Zielhorsterweg 75
Telefoon: 030 605 2500
E-mail: info@comen.nl
www.comen.nl

39

ALTIS

Atletiek en Trimvereniging.
Adres: Schothorsterlaan 78
Telefoon: 033 480 1961
E-mail: info@altis.nl
www.altis.nl

FYSIOAMERSFOORT

Fysiotherapie, manueel therapie, FysioSport lessen & Perfect Pilates lessen.
Adres: Schothorsterlaan 80
Telefoon: 033 480 0942
E-mail: info@fysioamersfoort.nl
www.fysioamersfoort.nl

BE FIT 40

Sportschool.
Adres: Schothorsterlaan 76
Telefoon: 033 433 0747
E-mail: info@befit-amersfoort.nl
www.befit-amersfoort.nl

VVZA 41

Voetbalvereniging.
Adres: Hoolesteeg 6
Telefoon: 033 480 5806
E-mail: info@vvza.nl
www.vvza.nl

L.T.V. RANDENBROEK 42

Tennisvereniging.
Adres: Hoolesteeg 4
Telefoon: 033 480 2771
E-mail: secretariaat@ltvrandenbroek.nl
www.ltvrandenbroek.nl

43

DANSSCHOOL PARMENTIER

Danscursussen voor jong en oud.
Adres: Homerusstraat 2
Telefoon: 033 455 9822
E-mail: info@dansschoolparmentier.nl
www.dansschoolparmentier.nl

KINDERZWERFBOEKSTATION

Zwerfboeken zijn van alle kinderen. Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het weer verder zwerven. Er zijn een heleboel plekken in Amersfoort waar je zwerfboeken kunt vinden en terugbrengen.
Albert Heijn
Adres: Albert Schweitzersingel 92
www.kinderzwerfboek.nl

SPORTZAAL ZIELHORST 44

Sporten die gebruik maken van de zaal:

Adres: Trompetstraat 3

BUURTSPORTCOACHES SRO 45

Organiseren verschillende sportactiviteiten voor jong & oud in de wijk. Zie voor het complete aanbod:
www.buurtsportcoach.nl

CLUB PELLIKAAN 46

Sportschool voor het hele gezin met fitness, zwemmen, wellness, tennis en kinderactiviteiten onder één dak|
Adres: De Brand 5
Telefoon: 033 456 2982
www.clubpellikaan.nl

SPORTPARK ZIELHORST 47

Gelegen aan de Rondweg Oost, ingang tegenover waar de Zielhorsterweg bij de Rondweg Oost uitkomt. Er is een tennisbaan. Op het sportpark vind je de volgende verenigingen:

 • WV EEMLAND – Wielervereniging
  Adres: Rondweg Oost 2
  Telefoon: 06 28 071 865
  www.wveemland.nl
 • HVC – Voetbalvereniging met jeugd, volwassenen en seniorteams.
  Adres: Sportpark Zielhorst 6
  Telefoon: 033 455 1991
  E-mail: info@hvc-amersfoort.nl
  www.hvc-amersfoort.nl
 • FIDELITAS – Handbalvereniging.
  Adres: Sportpark Zielhorst 8
  Telefoon: 033 455 1998
  www.hvfidelitas.nl
 • COBU BOYS – Voetbalvereniging voor jong & oud.
  Adres: Rondweg Oost 10
  Telefoon: 033 455 1908
  www.cobuboys.nl
 • HSVA – Hondensportvereniging op het achterste veld naast de wielervereniging.
  Adres: Rondweg Oost 2
  Voor vragen over cursussen:
  Helen Voskuilen
  Telefoon: 06 23 023 831
  E-mail: hsva.helen@gmail.com
  www.hsva.nl

GYMLOKAAL REINAARTPAD 48

Voor verenigingen, scholen en particulieren.
Adres: Reinaartpad 25
Telefoon: 033 422 5105
E-mail: binnensport@sro.nl
www.sro.nl

49

ORION HUISARTSEN

Adres: Ringweg Koppel 15
Telefoon: 033 479 0000
E-mail: info@orionhuisartsen.nl
orionhuisartsen.praktijkinfo.nl

DIËTISTENPRAKTIJK AMERSFOORT-NOORD

Adres: Ringweg Koppel 15
Telefoon: 033 455 0146
www.dietisten-amersfoort.nl

50

APOTHEEK ORION

Adres: Meridiaan 142
Telefoon: 033 480 6310
www.apotheekorion.nl

MTC FYSIOCLUB – LOCATIE MERIDIAAN

Fysiotherapie, manuele therapie, geriatriefysiotherapie, ergotherapie en kinderfysiotherapie.
Adres: Meridiaan 48
Telefoon: 033 453 1677
E-mail: administratie@mtcdefysioclub.nl
fysioclub.nl

51

HUISARTSENPRAKTIJK SAGENHOEK & HUN PARTNERS IN ZORG

Paladijnenweg 613-615

HUISARTSENPRAKTIJK SAGENHOEK

Adres: Paladijnenweg 613
Telefoon: 033 472 5000
E-mail: info@sagenhoek.nl
sagenhoek.praktijkinfo.nl

DIETISTEN MIDDEN NEDERLAND

Aanspreekpunt voor alles mbt voeding. Houden spreekuur in huisartsenpraktijk Sagenhoek.
Adres: Paladijnenweg 613
Telefoon: 06 15 173 830 of 06 57 830 598
E-mail: laura.hilhorst@dietistenmn.nl
merel.vrijmoeth@dietistenmn.nl
www.dietistenmiddennederland.nl

POTAPPEL FYSIOTHERAPIE & ACUPUNCTUUR

Adres: Paladijnenweg 615
Telefoon: 033 475 7000
E-mail: info@fysiotherapiepotappel.nl
www.fysiotherapiepotappel.nl

WIJKTEAM SCHOTHORST, ZIELHORST & DE HOEF 52

Voor hulp bij vragen en zorgen over bijvoorbeeld uw gezin, de opvoeding van uw kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid of overlast.
Telefoon: 033 469 4869
E-mail: wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl
www.wijkteam-amersfoort.com

FYSI-UNIQUE 53

(Sport)Fysiotherapie, revalidatie, manuele therapie, bekken fysio.
Adres: Henry Dunantstraat 32
Telefoon: 033 455 8945
www.fysi-unique.nl

TANDARTSENPRAKTIJK MEEUWISSEN 54

Adres: Klarissenstraat 26
Telefoon: 033 475 7310
E-mail: tandartsameeuwissen@kpnmail.nl
www.tandartsmeeuwissen.nl

55

DE FYSIOCLUB DATABANKWEG

Voor Fysiotherapie voor jong en oud maar ook manueel therapie, geriatriefysio, cesartherapeut, sportfysio, psycholoog, bekkenfysio.
Adres: Databankweg 2A
Telefoon: 033 453 1677
E-mail: administratie@mtcdefysioclub.nl
fysioclub.nl/mtc

MEDINELLO

Revalidatiecentrum voor revalideren bij chronische pijn en vermoeidheid.
Adres: Databankweg 2A &
Softwareweg 7
Telefoon: 088 567 0110
E-mail: admin@medinello.nl
www.medinello.nl

DIËTISTENPRAKTIJK AMERSFOORT-NOORD

Op meerdere locaties werkzaam waaronder:
Adres: Hof der Gedachten 11
Telefoon: 033 455 0146
MTC de Fysioclub
Adres: Databankweg 2A
Telefoon: 06 81 687 476
www.dietisten-amersfoort.nl

TANDARTSENPRAKTIJK VERSTEEG 56

Adres: Roos van Dekemastraat 29
Telefoon: 033 480 6000
E-mail: praktijkversteeg@xs4all.nl
www.tandartspraktijkversteeg.tandartsennet.nl

MEDINELLO 57

Revalidatiecentrum voor revalideren bij chronische pijn en vermoeidheid.
Adres: Databankweg 2A &
Softwareweg 7
Telefoon: 088 567 0110
E-mail: admin@medinello.nl
www.medinello.nl

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE 58

Sportfysio en manuele therapie.
Adres: Amelisweerd 117
Telefoon: 033 480 6373
E-mail: fysioverhoef@planet.nl
www.fysioverhoef.nl

TANDARTSPRAKTIJK KEET 59

Adres: Boy Edgarstraat 15
Telefoon: 033 480 2000
E-mail: postbus@andrekeet.nl
www.andrekeet.nl

PRAKTIJK VOOR PSYCHOTHERAPIE 60

Liesbeth van Elburg; Klinisch psycholoog, psychotherapeut.
Adres: Uilenspiegelstraat 2
Telefoon: 06 12 472 902
E-mail: l.van.elburg@planet.nl
www.lfvanelburg.nl

FITFACTORIJ 61

Sportmedisch trainingscentrum met o.a (sport)fysio, manuele therapie, sportmassage.
Adres: Beeldschermweg 5-5
E-mail: info@fitfactorij.nl
www.fitfactorij.nl

62

AMERPOORT LEEUWENDALERSPLEIN

Begeleid wonen voor mensen met een matig verstandelijke beperking.
Adres: Leeuwendalersplein 12
Telefoon: 035 647 5555
E-mail: zorgbemiddeling@amerpoort.nl
www.amerpoort.nl

AMERPOORT LOGEERHUIS BUITENHOF

Voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Adres: Leeuwendalersplein 11
Telefoon: 035 647 5555
E-mail: zorgbemiddeling@amerpoort.nl
www.amerpoort.nl

AMERPOORT BOMBARDONSTRAAT 63

Begeleid wonen voor volwassenen met een verstandelijke beperking.
Adres: Bombardonstraat 133-135
Telefoon: 035 647 5555
E-mail: zorgbemiddeling@amerpoort.nl
www.amerpoort.nl

KINDERZWERFBOEKSTATION 64

Zwerfboeken zijn van alle kinderen. Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het weer verder zwerven. Er zijn een heleboel plekken in Amersfoort waar je zwerfboeken kunt vinden en terugbrengen.
Albert Heijn Emiclaer
Adres: Emiclaerhof 142
www.kinderzwerfboek.nl

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING ‘S HEERENLOO 65

Voor als het even niet lekker loopt/thuis problemen ontstaan helpen zij u, voor een korte of langere periode, bij de opvoeding van uw kind. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.
Adres: Bruispad 2
Telefoon: 0800 355 5555
E-mail: info@sheerenloo.nl
www.sheerenloo.nl

66

DIËTISTENPRAKTIJK AMERSFOORT-NOORD

Op meerdere locaties werkzaam waaronder:
Adres: Hof der Gedachten 11
Telefoon: 033 455 0146
MTC de Fysioclub
Adres: Databankweg 2A
Telefoon: 06 81 687 476
www.dietisten-amersfoort.nl

CONSULTATIEBUREAU

Jeugdgezondheidszorg. Op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur.
Adres: Hof der Gedachten 26
Telefoon: 033 460 0046
E-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
www.ggdru.nl

VERLOSKUNDIGEPRAKTIJK DE KEI 67

Adres: Elly Takmastraat 31
Telefoon: 033 480 1880 (op werkdagen van 9:00 – 14:00 uur)
E-mail: info@verloskundigenpraktijkdekei.nl
www.verloskundigenpraktijkdekei.nl

LACTATIEKUNDIGE PRAKTIJK INGE STOOF 68

Voor problematiek rondom de borstvoeding.
Adres: Peerlenburg 49
Telefoon: 06 10 462 450
www.lactatiekundige.nl

STERK OEFENTHERAPIE 69

Kinderoefentherapie.
Locatie: verschillende praktijkadressen.
Telefoon/Whatsapp: 06 34 071 414
E-mail: info@sterkoefentherapie.nl
www.sterkoefentherapie.nl

DE WIJKMOBIEL 70

De Wijkmobiel is een elektrisch autootje dat rijdt vanuit Schothorst, Zielhorst en De Hoef. Een ritje kost € 2,- of € 1,50 met de 5-rittenkaart. Minder mobiele wijkbewoners kunnen gebruik maken van de Wijkmobiel. De wijkmobiel rijdt van maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00 uur. U kunt contactloos, met pin of met de 5 rittenkaart betalen. De rittenkaart is te koop bij de Jumbo in winkelcentrum Emiclaer, de Koperhorst en bij de chauffeur. U belt 1 dag van tevoren tussen 8:00-21:00 uur naar:
Telefoon: 06 40 831 647
www.wijkmobiel.nl

PLUSBUS033 71

Bent u 60+ en wilt u regelmatig met anderen op stap en/of boodschappen doen? Dan kunt u zich opgeven voor de PlusBus033. Het programma ontvangt u per post of per mail.
Telefoon: 033 476 3830 (bereikbaar ma t/m vrij van 10:00 – 13:00 uur)
E-mail: Plusbus033@indebuurt033.nl
www.indebuurt033.nl

DE SENIOOR 72

Informatie over activiteiten voor senioren in Amersfoort e.o. Via de website kan je je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die 1x per maand uitkomt.
www.de-senioor.nl

KLAVERJASVERENIGING SCHOTHORST 73

Elke maandagavond vanaf 19:30 uur. In wooncomplex De Waaier.
Adres: Garietstraat 205
Contactpersoon: H. Raasveld
Telefoon: 06 24 864 934
E-mail: hraasveld@gmail.com

JONGERENWERKER

Jelle Maris
Telefoon: 06 41 546 113
E-mail: Jelle.Maris@indebuurt033.nl

BUURTNETWERKER

Stephanie Niessen
Telefoon: 06 41 545 986
E-mail: stephanie.niessen@indebuurt033.nl

WIJKAGENT

Schothorst: Tonny Poelman
Zielhorst: Mohamed Kamouni
Te bereiken via 0900 8844

AED’s

Op diverse plekken in de wijk hangt een AED. Bij een hartstilstand is het gebruik van een AED tijdens het reanimeren heel belangrijk. Indien iemand een hartstilstand krijgt belt u 112. Zij waarschuwen de ambulance maar ook de burgerhulpverleners in uw buurt. De burgerhulpverleners komen zsm met de dichtstbijzijnde AED naar u toe om het slachtoffer te helpen. Het ambulance personeel neemt het daarna over.
www.hartslagnu.nl