WIJ-Kaart Liendert & Rustenburg

kinderopvang & Peuteropvang

1

Kindercentrum de Dobbelsteen

Ska-kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar met klein label en flexibele opvang. Ska-peuterwerkplaats voor kinderen van 2-4 jaar. Kinderdagverblijf en peuterwerk-plaats zijn te combineren.
Lageweg 6
Tel: 033 472 4517
E-mail: info@ska.nl
www.ska.nl

2

BijdeHandjes

Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. Peuterschool voor kinderen van 2-4 jaar. Kinderdagverblijf en peuterschool zijn te combineren.
Liendertseweg 116
Tel: 033 475 5125
E-mail: saskia@bijdehandjes.info
www.bijdehandjes.info

3

Peuterschool Partou

Peuterschool met educatief programma ‘Piramide’. De school bestaat uit twee groepen van maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Kinderopvang Partou, Wiekslag 102 B
Tel: 033 479 3494
Contactpersoon: Esra Yildiz
E-mail: wiekslag@partou.nl
www.partou.nl

4

Speelleergroep Winki

Gevestigd in basisschool de Windroos. Voor kinderen van 2-4 jaar.
Fürglerplein 6
Tel: 033 460 1541
E-mail: info@ska.nl
www.ska.nl

BSO

5

KSH Kidsclub Liendert – BSO

Buitenschoolse opvang met uitdagende en ontwikkelingsgerichte activiteiten. Voor kinderen van 4-12 jaar.
Gebouw De Zonneparel, Wiekslag 102
Tel: 033 303 5961
E-mail: liendert@kinderservicehotels.nl
www.kinderservicehotels.nl

6

BSO domino

Voor kinderen van 4-12 jaar. Gevestigd in basisschool de Windroos. Ook voorschoolse opvang en incidentele opvang.
Fürglerplein 6
Tel: 033 460 1541
www.ska.nl

7

Sport BSO Keistad

Voor kinderen van 4-12 jaar.
In Sporthal Midland, Zangvogelweg 138
Tel. 06 55 011 355 ma t/m vrij van 10-19 uur
www.sportbso-keistad.nl

Basisonderwijs

8

De Wijde Wereld

Openbare basisschool voor wereldwijs onderwijs voor alle kinderen, ongeacht levensbe-schouwing, herkomst of maatschappelijke positie van ouder(s).
Gebouw ‘De Zonne-parel’, Wiekslag 102 A
Tel: 033 472 0950
www.obsdewijdewereld.nl

9

Basisschool de Windroos

Locatie Zonneparel. Protestants-Christelijke basisschool. De school heeft twee locaties. De groepen 1 t/m 5 zitten in locatie de Zonneparel, evenals de administratie. De groepen 6 t/m 8 zitten op de andere locatie in de wijk Rustenburg.
De Zonneparel, Wiekslag 102
Tel: 033 479 0450
E-mail: windroos@pcboamersfoort.nl
www.windroos.pcboamersfoort.nl

10

Weekendschool Petje af

Petje af ontvangt 28 zondagen per jaar nieuwsgierige kinderen (10 t/m 14 jaar) en inspirerende gastdocenten (18 tot 80+). In blokken van vier weken maken de kinderen kennis met zeven verschillende beroepen.
Locatie: Basisschool de Windroos, Wiekslag 102
Tel: 088 330 1121
E-mail: amersfoort@petjeaf.nl
www.petjeaf.nl

11

Basisschool de Windroos

Locatie Rustenburg. Protestants-Christelijke basisschool. De school heeft twee locaties. Op deze locatie zit de bovenbouw, de groepen 6 t/m 8 | Op de andere locatie zitten de groepen 1 t/m 5 evenals de administratie.
Fürglerplein 9
Tel: 033 479 0497
E-mail: windroos@pcboamersfoort.nl
www.windroos.pcboamersfoort.nl

12

De Kinderhof

Rooms Katholieke basisschool. Een school voor iedereen, waar respect voor de ander, zorg voor elkaar, veiligheid en vertrouwen belangrijke uitgangspunten zijn.
Fürglerplein 6
Tel: 033 472 8843
E-mail: kinderhof@kpoa.nl
www.dekinderhof.nl

13

Taalklassen

Kinderen van 6 tot 12 jaar die de Nederlandse taal niet beheersen en korter dan 1 jaar in Nederland zijn mogen 40 tot 60 weken deelnemen aan taal-klassen. Ze leren dan Nederlands verstaan, spreken, lezen en schrijven. Daarnaast gaan ze ook naar gym en krijgen ze les in creatieve werkvormen.
Engweg 3D, 3828 CJ Hoogland
Tel: 033 472 2838
E-mail: vera.doornekamp@meerkring.nl
www.wereldwijzertaalklassen.nl

speciaal onderwijs

14

Mulock Houwer

Mulock Houwer Lageweg biedt speciaal onderwijs aan kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool, voor kinderen met gedragsproblemen.
Lageweg 4
Tel: 033 463 4834
E-mail: info.mulockhouwer@meerkring.nl
www.somulockhouwer.nl

Middelbare Scholen

15

Mavo Muurhuizen

Leerlingen worden voor een VMBO-TL diploma, of voor een VMBO-GL diploma in de richting Zorg en Welzijn opgeleid. Ook is er een Havo Top Leerjaar 4 en 5, profiel Economie & Maatschappij.
Zangvogelweg 2- 4
Tel: 033 472 7721
E-mail: info@mavomuurhuizen.nl
www.mavomuurhuizen.nl

16

’t Hooghe Landt

Middelbare school voor leerlingen met een positief advies van de basisschool voor Mavo, Havo of VWO. Twee locaties: de Trompet-straat en de Parelhoenstraat.
Locatie Parel-hoenstraat: Parelhoenstraat 2
Tel: 033 455 9363
E-mail: info@hooghelandt.nl
www.hooghelandt.nl

17

Trivium College

Openbaar middelbaar onderwijs dat les geeft in verschillende praktijkvakken zoals techniek, horeca, zorg en administratie.
Wiekslag 50
Tel: 033 472 2165
E-mail: infopraktijkonderwijs@triviumcollege.nl
www.triviumcollege.nl

18

Mulock Houwer De Tinne

Havo voor leerlingen die een stoornis hebben in het autistisch spectrum.
Liendertseweg 101
Tel: 033 489 2020
E-mail: info@detinne.nl
www.somulockhouwer.nl

19

Accent Praktijkonderwijs

Bereidt leerlingen voor op wonen, werken en vrije tijd vanuit een actieve rol als burger in de maatschappij.
Wiekslag 50
Tel: 033 445 0333
E-mail: pro@accentamersfoort.nl
www.accentamersfoort.nl

20

Praktijkonderwijs De Baander

Katholieke school voor voortgezet onderwijs, voor leerlingen die het vmbo niet kunnen volgen. De Baander leidt leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Bij de school hoort de ‘buurtboerderij’ met o.a. schapen, kippen en een pony.
Zangvogelweg 152
Tel: 033 472 3163
E-mail: info@debaander.nl
www.debaander.nl

21

ROC Midden Nederland

Op deze ROC locatie kun je verschillende mbo-opleidingen volgen in de richtingen Bedrijfsadmin-istratief, Handel, Juridisch, Commercieel en Internationaal.
Zangvogelweg 140
Tel: 030 754 2200
E-mail: info@rocmn.nl
businessenadministration.rocmn.nl

22

JVO Gymnasium Amersfoort

Tijdelijke locatie t/m 2019 wegens verbouwing.
Zangvogelweg 140
Tel. 033 461 3944
E-mail: info@jvo.nl
www.gymnasiumamersfoort.nl

Ontmoetingsplekken

23

Wijkcentrum de Groene Stee

Ontmoetingsplek waar activiteiten worden georganiseerd en je terecht kunt voor advies, informatie, activiteiten en hulp. In de Groene Stee is een samenwerking van vier verschillende functies: een STIP, het wijkteam, een activiteitencentrum en 3 buurthuiskamers.
Wiekslag 92
Tel: 033 475 2270
www.groenestee.nl

24

Jongerencentrum De Game

In het jongerencentrum worden meerdere activi-teiten voor jongeren georganiseerd. The Game is open op:
Dinsdagmiddag van 14:00 uur tot 15.45 uur
Woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur
Woensdagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur
Wiekslag 94
Contactpersoon: Ferry de Smalen
Tel: 06 81 523 379
E-mail: ferry.desmalen@indebuurt033.nl

25

Stichting Het Huis van Bartels

Een ontmoetingsplek voor jong en oud in een natuurlijke groene omgeving. Er worden veel educatieve & creatieve activiteiten georganiseerd voor kinderen. Daarnaast is er een ontdektuin, een vlindertuin, een mini kinderboerderij met kippen & konijnen en een pluktuin.
Wiekslag 50
Tel: 033 472 8529 / 4728238
E-mail: info@hethuisvanbartels.nl
www.hethuisvanbartels.nl

26

Buurthuiskamer de Havikshorst

Een ontmoetingsplek in de wijk voor alle wijkbewoners met een keuken en een groot fornuis waar gezamenlijke maaltijden gekookt kunnen worden. Het gas voor het fornuis wordt gemaakt door een machine die broodresten omzet in gas. Zo wordt er gratis gekookt op de resten van oud brood! Openingstijden: maandag van 12:30 tot 18:00 uur inloop, dinsdag t/m vrijdag: 10:30 tot 18:00 uur inloop.
Havikshorst 27
E-mail: info@dehorstenliendert.nl
www.dehorstenliendert.nl

27

Buurthuiskamer de Arendshorst

Een ontmoetingsplek in de wijk voor alle wijkbewoners. Er is een tafelvoetbalspel, er vinden taallessen plaats en allerlei creatieve activiteiten. Openingstijden: maandag van 12:30 tot 18:00 uur inloop, dinsdag t/m vrijdag: 10:30 tot 18:00 uur inloop.
Arendshorst 27
E-mail: info@dehorstenliendert.nl
www.dehorstenliendert.nl

28

Ontmoetingsruimte Zonneparel

Ontmoetingsplek voor de wijk waar veel activiteiten plaats vinden rondom opvoeden en opgroeien.
Wiekslag 102
Zie voor een activiteitenoverzicht:
www.abc-amersfoort.nl

Tuinen

29

Natuurtuin Liendert

Klein groen paradijsje met een kikkerpoel, midden in de wijk. Gratis toegankelijk.
Hoek Wiekslag/Wielewaalstraat, achter De Groene Stee, Wiekslag 92
E-mail: 033groen@gmail.com
Op facebook te vinden onder: 033Groen

30

Tuinen van Verbinding Rustenburg

Een moestuin, gelegen in het voormalige Waterwingebied ter hoogte van de Weg van de Vrede. Wekelijkse werkochtend, de woensdag van 9:00 – 13:00 uur en van april tot november op de vrijdagochtend.
E-mail: info@tuinenvanverbinding.nl
www.tuinenvanverbinding.nl

Religieuze gemeenschappen

31

Moskee El Fath Amersfoort

De Moskee organiseert educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten in de wijk.
Zangvogelweg 156
Tel: 033 479 9868
E-mail: info@moskee-elfath.nl
www.moskee-elfath.nl

32

Adventkerk Amersfoort

De Adventkerk is een actieve kerk in Amersfoort, op de grens tussen de wijken Kruiskamp en Liendert. Ze organiseren veel kinderactiviteiten. Ook voor jongeren van 16+.
Ringweg Kruiskamp 74
Tel: 033 472 0031
www.adventkerk-amersfoort.nl

33

SICAF

Stichting Islamitisch Centrum Amersfoort is een Nederlandse religieusmaatschappelijke organisatie die 7 dagen per week open is voor de buurt.
Rietzangerstraat 173
Tel: 033 475 7841
E-mail: info@sicaf.nl
www.sicaf.nl

34

De Bron

Een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA), onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
Vogelplein 1
Tel: 033 472 8167
www.debronamersfoort.nl

35

Pinkstergemeente Immanuel

De Immanuelgemeente is een evangelische gemeente, een christelijk kerkgenootschap.
Kraanvogelstraat 1
Tel: 033 433 3557
www.pg-immanuel.net

Sport

36

Tennisvereniging Metgensbleek

Tennisvereniging.
Parelhoenstraat 12A
Tel: 033 472 7232
E-Mail: info@metgensbleek.nl
www.metgensbleek.nl

37

Judoschool Midden

Judoles.
Liendertseweg 101
Voor meer informatie kun je bellen naar:
06 24 236 808
www.judoschoolmidden.nl

38

JBC Randenbroek

Jeu de Boules.
Parelhoenstraat 12a
E-mail: randenbroek@yahoo.com
www.randenbroek.com

39

Over ’t Net

Tafeltennisvereniging.
Zangvogelweg 152
E-mail: overhetnetjeugd@gmail.com
www.overhetnet.nl

40

ASC’91

Handbalvereniging.
Parelhoenstraat 12a
E-mail: martnederlof@zonnet.nl
www.asc91.nl

41

Taekwondo Amersfoort

Koreaanse zelfverdedigingskunst.
Zangvogelweg 4
E-mail: info@taekwondo-amersfoort.nl
www.taekwondo-amersfoort.nl

42

Sportschool Boujari

Zelfverdedigingssporten Hapkido en Taekwondo.
Wiekslag 102
E-mail: info@sportschoolboujari.nl
www.sportschoolboujari.nl

43

Contact Combat Krav Maga

Fysieke zelfverdediginglessen voor kinderen en jongeren.
Terminalweg 21 D
E-mail: info@contactcombat.nl
www.contactcombat.nl

44

VV Wilhelmina

Volleybalvereniging.
Velduil 2
E-mail: ledenadministratie@vvwilhelmina.nl
www.vvwilhelmina.nl

45

AVV Keistad

Volleybalvereniging.
Velduil 2
Tel: 033 472 3829
www.avvkeistad.nl

46

GSVA

Vereniging voor aangepast sporten, in sporthal Rustenburg.
Fuglerplein
E-mail: info@gsva.info
www.gsva.info

amerena

47

De nieuwste sport- en ontmoetingsplek van Amersfoort. Vervangt sporthal Schuilenburg, het Sportfondsenbad en zwembad Liendert. Thuisbasis van de Amersfoortse zwem-, duik-, reddingszwem- en volleybalverenigingen. Ook is er een moderne fysiotherapiepraktijk en een sportrestaurant.
Adres: Velduil 2
www.amerena.nl

Klik op de onderstaande locaties voor meer informatie:

ZV Hoogland

Zwemvereniging.
E-mail: info@zvhoogland.nl
www.zvhoogland.nl

ZPC Amersfoort

Amersfoortse reddingsbrigade

Tel: 06 12 623 496
E-mail: secretariaat@arbweb.nl
www.arbweb.nl

Thalassa

Duikteam.
Tel: 06 46 730 003
E-mail: secretariaat@duikteam-thalassa.nl
www.duikteam-thalassa.nl

Wobbegong

Duikschool.
Tel: 06 20 830 649
www.wobbegong.nl

SRO

Recreatiezwemmen en zwemles.
Tel: 033 422 5100
www.sro.nl

Movingstars

Dansschool voor kinderen & jongeren.
Tel. 030 695 2601 of 06 18 473 008
E-mail: info@movingstars.nl
www.movingstars.nl

Fysio Geeresteingroep

Fysiotherapie waaronder kinderfysiotherapie.
Tel. 033 465 0446
E-mail: info@geeresteingroep.nl
www.geeresteingroep.nl

Jeugdzaalvoetbal

Contact: Demi Noslin.
Tel. 06 46 546 757
E-mail: info@speeltrainontwikkel.nl
www.jeugdzaalvoetbalamersfoort.nl

Speelplekken

Er zijn meerdere leuke speelplekken in de wijk te vinden zoals:

48

Natuurspeelplaats Lageweg

De Natuurspeelplaats in het waterwingebied tussen de wijk Liendert en Rustenburg is erg uitgebreid, alles is met natuurlijke materialen gemaakt. Er is een waterpomp, een doolhof, tunnels, evenwichtsbalken over het water, een klimtoren en schommels. Open: vrij toegankelijk van zonsop-gang tot zonsondergang. Waterwingebied Rustenburg.
Lageweg 60

49

Skatebaan

Skatebaan voor jongeren. In de groenstrook naast de Van Randwijcklaan, in het gebied tussen de Trekvogelweg en Weg van de Vrijheid.

50

freerun park

Om je parkour- en freerunskills maximaal te trainen én showen! Het freerunpark is dagelijks toegankelijk van 8:00-22:00 uur.
Lageweg 8
jpliendert.nl

Zorg & Welzijn

51

Wijkteam Liendert & Wijkteam Rustenburg

Bieden ondersteuning bij o.a. zorgen over je gezin, de opvoeding van je kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, werkloos-heid, geld, eenzaamheid en meer. Gesprekken met medewerkers van het wijkteam en begeleiding kosten je niets.
Tel: 033 469 4869 (Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.)
E-mail: wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl
www.wijkteam-amersfoort.com

52

Consultatiebureau

Geven medische basiszorg en preventie bij kinderen van 0-4 jaar.
Hogeweg 25A
Tel: 033 460 0046
E-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
www.ggdru.nl

53

Verloskundigenpraktijk Pala

Begeleiding vanaf het begin van de zwangerschap, bij de bevalling en in het kraambed.
Centering Pregnancy – controles tot 36 weken en bespreken van verschillende onderwerpen samen met een aantal zwangere vrouwen van jouw zwangerschapsduur: 9 bijeenkomsten, 4 keer om de 4 weken, 5 keer om de 2 weken).
Locatie: De Zonneparel, Wiekslag 102A
Verloskundigenpraktijk Pala: Liendertseweg 74
Tel: 033 463 1234 E-mail: info@verloskundigenpala.nl
www.verloskundigenpala.nl

54

Praktijk Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode voor klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. In deze praktijk worden ook kinderen en zwangeren behandelt.
Zangvogelweg 15
Tel: 06 42 359 094
E-mail: info@oefentherapie-amersfoort.nl
www.oefentherapie-amersfoort.nl

55

Buurtzorg Liendert – Rustenburg

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg thuis levert. Men kijkt samen met jou wat er aan zorg nodig is en zoekt samen met jou en je omgeving naar oplossingen.
Vogelplein 1
Tel: 06 20 616 191
E-mail: amersfoort-lr@buurtzorgnederland.com
www.amersfoortliendert-rustenburg.buurtzorg.net

56

Pento Audiologisch centrum

Bij het audiologisch centrum van Pento kunnen zowel kinderen als volwassenen terecht met vragen over gehoor en taal-spraakontwikkeling. Je kunt bij het audiologisch centrum terecht na verwijzing door een arts, zoals huisarts of de KNO-arts.
Zangvogelweg 150
Tel: 033 472 6854
E-mail: acamersfoort@pento.nl
www.pento.nl

57

Fysio Schuilenburg

Fysiotherapie waaronder kinderfysiotherapie.
Lageweg 14-16
Tel. 033 470 2713
E-mail: fysiotherapieschuilenburg-lageweg@outlook.com
www.fysio-schuilenburg.nl

58

B.Slim

B.Slim is een project om overgewicht bij kinderen te voorkomen. Helaas zijn veel kinderen te dik en dit aantal stijgt. Diverse organisaties voeren daarom gezamenlijk strijd tegen de kilo’s. B.Slim wordt in opdracht van de gemeente Amersfoort uitgevoerd. In onze wijk organiseert B.Slim verschillende activiteiten voor kinderen. Meer infor-matie over B.Slim kun je vinden op hun website & facebookpagina.
Contactpersoon: Martje Venselaar
E-mail: mvenselaar@ggdru.nl
www.bslim.nu
Op facebook te vinden onder: B.Slim Amersfoort

GEZONDHEIDSCENTRUM LIENDERT

59

Hier werken verschillende zorgaanbieders bij elkaar en met elkaar om een zo goed mogelijke zorg te kunnen aanbieden.
Adres: Wiekslag 90-90A

Klik op de onderstaande locaties voor meer informatie:

HUISARTSENPRAKTIJK VOGELPLEIN

Praktijk dokter van der Molen: Tel: 033 479 4095
Praktijk dokter Rijsdijk: Tel: 033 479 4091
Praktijk dokter Rijsman: Tel: 033 479 4093
Praktijk dokter Stek: Tel: 033 479 4092
www.vogelplein.praktijkinfo.nl

LIENDERT APOTHEEK

Maandag t/m vrijdag 8:00 – 17:30 uur en zaterdag 10:00 – 14:00 uur.
Tel: 033 472 5777
E-mail: info@liendertapotheek.nl
www.liendertapotheek.nl

HUIDTHERAPIE STENDERS & VAN DORT

Uitsluitend op afspraak en via telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 12:30-13:00 uur.
Tel: 033 465 9899
E-mail: info@huidtherapiestendersvandort.nl
www.huidtherapiestendersvandort.nl

FYSIOTHERAPIE AMERSFOORT | FYSIO HOLLAND

Maandag 9:00-18:00, dinsdag 10:00-18:00, donderdag 10:30-15:30 uur.
Tel: 033 760 1930
E-mail: amersfoort@fysioholland.nl
www.fysioholland.nl/fysiotherapie-amersfoort-de-liendert

Diëtistenpraktijk food IN MOTION

Tel: 06 12 967 901
E-mail: dietist@foodinmotion.nl
www.foodinmotion.nl

Indebuurt033

Coördineert het welzijnswerk en vrijwilligerswerk in Amersfoort en helpt bewonersinitiatieven hun doel te bereiken.

60

Informatiewinkel

Gevestigd in wijk-centrum De Groene Stee. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9:00 – 13:00 uur.
Wiekslag 92 (De Groene Stee)
Tel: 033 303 6420
E-mail: liendert@indebuurt033.nl
www.indebuurt033.nl

61

Buitenkast Horsten

Veilige en verantwoorde speelplek in de openlucht. Kinderen kunnen samen spelen en ouders ontmoeten elkaar.
Valkenhorst 1
Tel: 06 41 546 108
Open: ma-woe-do 13:30-17:30 uur

62

Buitenkast Liendert-Zuid

Veilige en verantwoorde speelplek in de openlucht. Kinderen kunnen samen spelen en ouders ont-moeten elkaar.
Zwaluwenstraat 1
Tel: 06 10 395 716
Open: di-woe-do 13:30-17:30 uur

ook in onze wijk

63

Buurtbudget

Buurtbudget is voor ideeën waardoor mensen uit de wijk elkaar ontmoeten of ideeen die de leef-baarheid in uw buurt of straat verbeteren. Ga naar de website om het formulier in te vullen en te versturen.
Via De Groene Stee, Wiekslag 92
Tel: 033 475 2270 E-mail: buurtbudgetlr@hotmail.nl
www.buurtbudget.nl

64

Bibliotheek Eemland

Grootste bibliotheek van Amersfoort. Kinderen van 0-18 jaar kunnen gratis lid worden.
Eemplein 71
Tel: 033 463 1914 E-mail: info@bibliotheekeemland.nl
www.bibliotheekeemland.nl

65

Studievertrek

Huiswerkbegeleiding, bijles op maat & personal coaching.
Liendertseweg 154
Tel: 033 285 3311
E-mail: info@studievertrek.nl
www.studievertrek.nl

66

Studiekring Amersfoort

Begeleiding op een persoonlijke manier, voor leer-lingen uit groep 7 of 8, de brugklas, de onderbouw of de bovenbouw. Leerlingen worden geholpen met het plannen, organiseren, maken en leren van hun huiswerk. Er wordt ook bijles gegeven en er is een zomerschool.
Liendertseweg 112
Tel: 033 475 0700
E-mail: info@studiekringamersfoort.nl
www.studiekringamersfoort.nl

67

scholen in de kunst

Scholen in de Kunst organiseert in samenwerking met ABC Liendert-Rustenburg diverse culturele activiteiten in de wijk.
Tel: 033 467 3473
www.scholenindekunst.nl

68

Bieb & Peuterbieb in de Zonneparel

Door moeders & vrijwilligers in samenwerking met bibliotheek Eemland. Schoolkinderen kunnen hier een boek lenen, peuters kunnen van maandag t/m vrijdagochtend tussen 8:15 – 9:00 uur terecht voor het lenen van een boekje.
In de Zonneparel, Wiekslag 102

69

Ouderkamer

Gratis informatie en/of workshopochtend voor ouders. Elke maandagochtend om 8:30 uur. Voor alle ouders van de wijk.
In de Zonneparel, Wiekslag 102

70

Vereniging Vrienden van het waterwingebied

Het Waterwingebied is een voormalig waterwinningsgebied in Amersfoort, tussen de wijken Liendert en Rustenburg. De vereniging streeft ernaar het gebied ‘groen’ te houden.
p/a Reijmerinkstraat 34
E-mail: bestuur@waterwingebied.nl
www.waterwingebied.nl

COLOFON
WIJ-Kaart Liendert-Rustenburg is in opdracht van ABC Liendert & ABC Rustenburg gemaakt. Zij hebben de WIJ-Kaart ook gefinancierd. Makers van de WIJ-Kaart: Initiatief & redactie: Kath Duin, IdeeënBoom / Opmaak: Willemijn Wüthrich – Grafisch Ontwerp & Illustratie / Website: Feike Brouwer – Webdesign & Ontwikkeling