WIJ-Kaart Hoogland

Kinderopvang

0-4 JAAR

1

KINDERDAGVERBLIJF BENJAMIN

Kinderopvangorganisatie Ben-Belle. Dagelijkse opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Neem contact op voor meer informatie betreft de mogelijkheden. Hamseweg 39. T: 033 496 8680 M: kooyman@benbelle.nl
Vestigingsmanager: Ghislaine Kooyman
www.benbelle.nl

2

KINDERDAGVERBLIJF BUBBELS

Kinderopvangorganisatie SKA. Dagelijkse opvang, flexibele opvang en opvang vanaf 7 uur voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Neem contact op voor meer informatie betreft de mogelijkheden. Bongerd 16.
T: 033 448 0235 M: info@ska.nl
www.ska.nl

3

KINDERDAGVERBLIJF DRIBBEL

Kinderopvangorganisatie Dribbel. Dagelijkse opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Neem contact op voor meer informatie betreft de mogelijkheden.
Zevenhuizerstraat 114a. T: 033 465 8963 M: kdv@dribbel.info
www.dribbel.info

Peuterschool –
Voorschool

2-4 JAAR

De peuterschool en de voorschool zijn precies hetzelfde. Het enige verschil is de locatie. De peuterschool is gevestigd in een kinderdagverblijf, bso, of andere locatie. De voorschool is gevestigd in een basisschool.

4

PEUTERWERKPLAATS HET ZANDKASTEEL

Kinderopvangorganisatie SKA. Kinderen van 2 tot 4 jaar spelenderwijs voorbereiden op de basisschool. Gevestigd in basisschool de Bieshaar.
Bongerd 16. T: 033 479 8357
M: info@ska.nl
www.ska.nl

5

PEUTEROPVANG DRIBBEL

Kinderopvangorganisatie Dribbel. Kinderen van 2 tot 4 jaar spelenderwijs voorbereiden op de basisschool. Gevestigd in basisschool de Biezen.
Kraailandhof 1. T: 06 40 041 606 POV coördinator: José van de Wolfshaar
www.dribbel.info

6

PEUTERSCHOOL PARTOU

Kinderopvangorganisatie Partou. Kinderen van 2 tot 4 jaar spelenderwijs voorbereiden op de basisschool. Gevestigd op basisschool OBS de Bieshaar. Kraailandhof 3. T: 033 480 5622 M: kraailandhofpsz@partou.nl
www.partou.nl

7

VOORSCHOOL DE STAMPERTJES

Gevestigd in basisschool de Langenoord. Kinderen van 2 tot 4 jaar spelenderwijs voorbereiden op de basisschool. Kerklaan 7.
T: 033 479 8354 M: info@ska.nl
www.ska.nl

8

BENJAMIN’S PEUTERCLUB HOOGLAND

Voor peuters van 2 jaar en ouder. Peuterclub in plaats van peuterschool.
Open: 1 tot 5 dagen per week, 40 weken per jaar, dicht in schoolvakanties.
Hamseweg 38. T: 033 496 8680
M: info@benbelle.nl
www.benbelle.nl

Basisscholen

4-12 JAAR

9

KBS DE LANGENOORD

Katholieke basisschool. Kerklaan 7.
T: 033 480 1263 M: langenoord@kpoa.nl
www.delangenoord.nl

10

DE KOSMOS

Montessori basisschool. De Bovenkruier 1. T: 033 480 7515
M: dekosmos@dekosmos.nl
www.dekosmos.nl

11

DE HORIZON

Gereformeerde basisschool.
Sportlaan 14. T: 033 480 9347
M: info@gbsdehorizon.nl
www.haal-veluweplus.nl/horizon

12

DE BIEZEN

Katholieke basisschool. Kraailand 1.
T: 033 480 2028 M: biezen@kpoa.nl
www.debiezen.nl

13

OBS DE BIESHAAR

Openbare Jenaplan basisschool.
Kraailandhof 3. T: 033 480 1414
M: info@bieshaarschool.nl
www.bieshaarschool.nl

14

DE BERKENSCHOOL

Protestants Christelijke basisschool.
Berkenlaan 29-31. T: 033 433 0265
M: berkenschool@pcboamersfoort.nl
www.berkenschool.pcboamersfoort.nl

BSO

4-12 JAAR

15

VILLA ZEEZICHT

Gevestigd in basisschool OBS de Bieshaar. Voorschoolse & naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Voorschoolse opvang vanaf 7 uur voor kinderen van de Langenoord, de Berkenschool, de Bieshaar of de Biezen. Bongerd 16. T: 033 479 8357
M: info@ska.nl
www.ska.nl

16

BSO DE BERKENBOOM

Deze kleinschalige BSO is gevestigd in de Berkenschool aan de Berkenlaan. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Berkenlaan 29-31. T: 033 433 1179 BSO coördinator: Monique Oosterbeek
www.dribbel.info

17

BSO DE BIEZBOS

Gevestigd in basisschool De Biezen. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kraailandhof 1. T: 06 40 041 606 BSO coördinator: Monique Oosterbeek
www.dribbel.info

18

BSO DE BLAUWE WANTS

Naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in basisschool OBS de Bieshaar. Kraailandhof 3. T: 033 480 6170 M: kraailandhof@partou.nl
www.partou.nl

19

BSO ZAZAH

Gevestigd in basisschool de Langenoord. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kerklaan 7.
T :033 479 8354 M: info@ska.nl
www.ska.nl

20

BSO KICK

Gevestigd bij voebalvereniging Hoogland. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Sportlaan 30.
T: 033 460 1547 M: info@ska.nl
www.ska.nl

21

BSO PARTOU BOVENKRUIER

Gevestigd in basisschool de Kosmos. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Bovenkruier 1. T: 06 46 011 340 M: debovenkruier@partou.nl
www.partou.nl

22

BSO DE HORIZON

Gevestigd in basisschool De Horizon. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Sportlaan 14. T: 06 17 336 676 M: horizon@koalah.nl
www.koalah.nl

23

BSO BEN&BELLE HOOGLAND

NatuurBso inclusief zomerkamp. Naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Hamseweg 38. T: 033 496 8680 M: info@benbelle.nl
www.benbelle.nl

Kerken

24

SINT MARTINUSKERK

Rooms Katholiek. Voor activiteiten voor jongeren, zie Jong Katholiek. Kerklaan 22. T: 033 489 3599 (ma t/m woe)
M: centraalsecretariaatolva@
katholiekamersfoort.nl

www.katholiekamersfoort.nl

25

EL SHADDAI

Evangelie Gemeente. Kerkdiensten, diensten voor de buurt en een jeugdhonk. Engweg 9. T: 033 472 5067
M: info@elshaddaiamersfoort.nl
www.elshaddaiamersfoort.nl

26

DE INHAM

Protestantse wijkgemeente. Geven het kerkblad Lopend Vuur uit. Organiseren Kinderclub voor kinderen vanaf groep 4, bijeenkomst voor jongeren vanaf 12+, Church ’n Chill voor jongeren vanaf 15+ & De Krib, een soos voor jongeren van 15-25 jaar. Hamseweg 40. T: 033 480 5125 Voor meer informatie over de kinder/jongerenactiviteiten:
M: jeugdouderling@inham.net
www.inham.net

27

JONG KATHOLIEK

Organiseren events en verschillende 2GetR groepen voor jongeren van 12-18 jaar die allerlei activiteiten doen. Parochie Vrouw van Amersfoort. Kerklaan 22. T: 033 489 3599
M: jongeren@katholiekamersfoort.nl
www.jongkatholiekamersfoort.nl

28

GKV HOOGLAND

Iedere zondag twee keer een kerkdienst in de Boogkerk. Doordeweeks bijeenkomsten in huiskring. Watersteeg 2.
M: kerkelijkbureau@gkvhoogland.nl
www.gkvhoogland.nl

Sport

29

BUURTSPORTCOACH

Vanuit de SRO. Organiseren meerdere sportactiviteiten in de wijk. Buurtsportcoaches Hoogland: Mark Schepp T: 033 422 5178
M: MSchepp@sro.nl & Nadine de Goede T: 033 422 5185 M: NdGoede@sro.nl
www.buurtsportcoach.nl
facebook.com/buurtsportcoachamersfoort

30

ZWEMBAD HOOGLAND

Zwembad Hoogland. In zwembad Hoogland zijn diverse activiteiten waaronder: Amersfoortse Reddingsbrigade, Zwemvereniging Highlanders (Wedstrijdzwemmen, vinzwemmen recreatie en sterrenplan), Zwemles (voor jong en oud), Banen zwemmen en Aquasport. Sportlaan 15. T: 033 433 1111
www.zwembadhoogland.nl

31

VOETBALVERENIGING HOOGLAND

Een voetbalvereniging waar saamhorigheid, gastvrijheid, een dorpse sfeer en een groot aantal vrijwilligers een vanzelfsprekendheid is. Er zijn meerdere jeugdteams. Kijk voor meer informatie op de website. Sportlaan 30. T: 033 480 1915 Informatie en/of aanmelden via aanmeldingsformulier op de website.
www.vvhoogland.nl

32

TENNISCLUB HOOGLAND

Wil je graag een balletje slaan of ben je op zoek naar een leuke vereniging waar je dat juist kunt leren? Dan zit je bij ons goed. Vanaf 6 jaar is iedereen van harte welkom om lid te worden. Sportpark Langenoord, Sportlaan 32. T: 033 480 1681
M: secretariaat@tennisclubhoogland.nl
www.tennisclubhoogland.nl

33

PAARDENSPORTVERENIGING DE EEMRUITERS | PONYCLUB DE HOOGLANDERTJES

Een vereniging waar sport en recreatie hand in hand gaan. Voor zowel paarden als pony’s (De Hooglandertjes) organiseren wij instructie voor de disciplines dressuur en springen. Daarnaast hebben wij een actieve menafdeling. Engweg 115. T: 06 37 039 757 Informatie en/of aanmelden via contactformulier op website
www.eemruiters.nl

34

VOLLEYBAL VERENIGING FORZA HOOGLAND

Met een enthousiaste jeugdcommissie en gediplomeerde trainers, krijg jij alle mogelijkheden om goed en/of gezellig te volleyballen. Neem contact op voor een proeftraining. Sporthal Nieuwland, Zeldertsedreef 3.
M: info@forzahoogland.nl
www.forzahoogland.nl

35

ATLETIEKVERENIGING ALTIS

Naast trainingen en wedstrijden organiseren ze ook activiteiten en een pupillenkamp. Schothorsterlaan 78. T: 033 480 1961
M: ledenadministratie@altis.nl
www.altis.nl

36

TAFELTENNIS VERENIGING HOOGLAND

Tafeltennis Hoogland heeft een actieve en gezellige jeugdafdeling. Kennismaken kan op dinsdagavond (18:30) of donderdagavond (19:00), buiten de schoolvakanties. Kinderen vanaf 6/7 jaar kunnen al in onze startersgroep terecht en drie keer mee trainen om te kijken of ze het leuk vinden. Speellocatie: Sportzaal De Neng, Engweg 7. Voor meer informatie stuur een e-mail naar Koen van Es, trainer junioren M: koen@ttvhoogland.nl
www.ttvhoogland.nl

37

GYMNASTIEK VERENIGING NIKA HOOGLAND

NIKA is de turn- en trampolinevereniging van Hoogland en Amersfoort-Noord. De selectie en/of recreatie lessen worden in het eigen volledig ingerichte trainingscentrum gegeven, o.a peuter-en kleutergym, dames gymfit, seniorensport etc. Bectro NIKA Gymnastics Center, Bunschoterstraat 23.
M: secretaris@nika-hoogland.nl
www.nika-hoogland.nl

38

BADMINTON AMERSFOORT NOORD

Wil je een keer vrijblijvend meespelen of wil je lid worden? Stuur even een e-mail. Zandkamp 23.
M: ledenadministratie@banbadminton.nl
www.banbadminton.nl

39

MIA KORFBAL

Korfbalvereniging. Ook kun je trimmen op zaterdagochtend of tennissen. Schothorsterlaan 5. M: secretaris@ckvmia.nl
www.skvmia.nl

40

GOLFCLUB HOOGLAND

Het jeugdprogramma van Hoogland is gericht op jonge beginnende golfers en golfsters van 6 tot 16 jaar. Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op. Bunschoterstraat 23.
T: 033 888 8475 M: info@gcha.nl
www.gcha.nl

Speeltuinen

Alle kleine speeltuintjes staan zonder cijfers op de plattegrond aangegeven met het speeltuin icoontje.

41

SPEELTUIN OKEE!

Een omheinde speeltuin waar kinderen heerlijk kunnen ravotten. Er is een tokkelbaan en er zijn klimbuizen, schommels, wipwaps en nog veel meer. Engweg 7

42

SKATEBAAN HOOGLAND

In Park Engweg kan je skaten en er is een speeltuintje.

43

NATUURSPEELPLAATS SCHOTHORST

Een natuurspeeltuin met waterpomp, zand en boomstammen waar je lekker kunt ravotten, klimmen en klauteren. Schothorsterlaan 21.

44

FARM FUN COELHORST

Het leukste maisdoolhof van Hoogland en omstreken. Hier kan je ook kinderfeestjes vieren. Vanaf juni geopend. Zie voor openingstijden de website. Coelhorsterweg 31. T: 06 25 163 068
www.farmfuncoelhorst.nl

Zorg en Welzijn

45

WIJKTEAM HOOGLAND

Het wijkteam is te bereiken via het centrale telefoonnummer en e-mailadres. De Wijkteams kennen geen inloopspreekuur en er zijn geen bezoekadressen in de wijk. Alle gesprekken met de wijkteammedewerkers gebeuren op afspraak bij u thuis. Als u dat wilt, kunnen we ook op een andere locatie afspreken. T: 033 469 4869 (bereikbaar van ma t/m vrij van 8:30-17 uur.)
M: wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl
www.wijkteam-amersfoort.com

46

CONSULTATIEBUREAU

Je kunt zonder afspraak op dinsdag of donderdag terecht met vragen over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van jouw kind (0-12 jaar). Pluspunt, Hof der Gedachten 26. T: 033 460 0046
M: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
www.ggdru.nl/mijn-kind

47

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK DE KEI

Bij De Kei kun je terecht voor alles wat in verband staat met kinderwens, zwangerschap en bevalling. Elly Takmastraat 31. T: 033 480 1880
M: info@verloskundigenpraktijkdekei.nl
www.verloskundigenpraktijkdekei.nl

48

VERLOSKUNDIGEN AMERSFOORT

Begeleiding en ondersteuning tijdens jouw zwangerschap. Jac. P. Thijsseserre 16. T: 033 455 2045
M: info@verloskundigenamersfoort.nl
www.verloskundigenamersfoort.nl

49

KINDERTHERAPIE DE CEDER

Kindertherapie is een speciale vorm van therapie, met als doel het kind te begeleiden bij het vinden van zijn of haar eigen oplossing. Tingieterstraat 7. T: 06 12 636 564
M: info@kindertherapiedeceder.nl
www.kindertherapiedeceder.nl

50

SPREEKHOEK LOGOPEDIE

Spreekhoek logopedie is er voor advies, onderzoek, diagnostiek en behandeling voor baby’s en kinderen. Zevenhuizerstraat 96.
T: 033 258 6313
M: administratie@spreekhoek.nl
www.spreekhoek.nl

51

GEZONDHEIDSCENTRUM HOOGLAND

In het gezondheidscentrum werken drie huisartsen samen en het is een prikpunt van het Meander Medisch Centrum. Kraailandhof 22. T: 033 489 0966
M: info@gezondheidscentrumhoogland.nl
www.gezondheidscentrumhoogland.nl

52

MEANDER MEDISCH CENTRUM

Ziekenhuis. Maatweg 3.
Algemeen: 033 850 5050 (24 uur)
Afspraken: 033 850 6070 (8:00 – 16:30)
www.meandermc.nl

53

MAATSCHAP HUISARTSENPRAKTIJK SASSEN

Huisarts. Tarwekamp 19. T: 033 480 1488 Medische vragen kunt u ook mailen via het contactformulier op de website.
www.docvadis.nl

54

HUISARTSENPOST

De huisartsenpost is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 17:00 tot 08:00 uur de volgende morgen. In het weekend en op feestdagen is er een 24-uursdienst. Op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur kunt u terecht bij uw eigen huisarts. Maatweg 3.
T: 0900 331 1 233 (17:00 – 8:00 uur)
www.primair-hap.nl

55

APOTHEEK HOOGLAND

Je kunt bij ons terecht voor advies, service en begeleiding m.b.t. geneesmiddelengebruik. Kraailandhof 20. T: 033 480 1700
M: info@apotheek-hoogland.nl
www.apotheek-hoogland.leef.nl

56

B.SLIM

B.Slim is een project, in opdracht van gemeente Amersfoort, om overgewicht bij kinderen te voorkomen. Ze organiseren verschillende activiteiten voor kinderen.
www.bslim.nu
facebook.com/bslimamersfoort

57

FYSIOTHERAPIE KENNIS

Kinderfysiotherapie, kindervoetenspreekuur, zwangerschapsbegeleiding en babymassage. Schothorsterlaan 76. T: 033 258 7004 M: info@fysiokennis.nl
www.fysiokennis.nl

IndeBuurt033

58

INDEBUURT033

Coördineert vanaf 1 januari 2017 het welzijnswerk in heel Amersfoort. U kunt bij Indebuurt033 subsidie aanvragen voor ideeën en activiteiten in Hoogland. Zie de website of neem contact op met buurtnetwerker Eefke Wesdorp.
T: 06 81 352 564
M: eefke.wesdorp@indebuurt033.nl
www.indebuurt033.nl

59

INFORMATIEWINKEL033

Hier kun je met vragen terecht over zorg, welzijn, wonen of financiën. Kunnen zij je niet helpen, dan verwijzen zij je door naar de juiste mensen of instanties die dat wel kunnen. Engweg 7 (De Neng) T: 033 737 0353
M: hoogland@indebuurt033.nl
www.indebuurt033.nl

60

JONGERENCENTRUM HOOGLAND

Organiseert activiteiten voor jongeren. Je kan er wekelijks terecht om te relaxen, muziek te luisteren, te kletsen en gezellig wat te drinken. Engweg 7 (De Neng). Contactpersoon jongerenwerker Bob Vrenegoor T: 06 81 352 545
M: bob.vrenegoor@indebuurt033.nl
www.indebuurt033.nl

61

PIEP ZEI DE MUIS

PIEP zei de Muis is een kindergroep die 15 weken duurt. Spelenderwijs leren kinderen om problemen te verwerken en met emoties om te gaan. Meer informatie of aanmelden: Yteke Braaksma via yteke.braaksma@indebuurt033.nl, of via 033 204 8677
www.indebuurt033.nl

62

BILLY BOEM

Billy Boem Kinderclub is er voor kinderen van 8 tot 12 jaar die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook voor ouders zijn er 3 bijeenkomsten. Voor meer informatie of aanmelden: Yteke Braaksma via yteke.braaksma@indebuurt033.nl, of via 033 204 8677
www.indebuurt033.nl

Kunst & Cultuur

63

BIBLIOTHEEK HOOGLAND

Bibliotheek Hoogland is gevestigd in het dorpshuis De Neng. Kinderen van 0-18 jaar kunnen gratis lid worden. Openingtijden: ma t/m do 10-17:30 uur, vrij 10:00-20:30 uur, za 10:00-14:00 uur. Engweg 7. T: 033 480 3181
M: hoogland@bibliotheekeemland.nl
www.bibliotheekeemland.nl

64

MUZIEKVERENIGING SINT CAECILIA

Muziekvereniging met fanfareorkest, slagwerkgroep en opleidingsorkest. Verenigingsgebouw ’t Driespan, Sportlaan 28.
M: info@sintcaecilia.nl
www.sintcaecilia.nl

Ook in Hoogland

65

WIJKAGENT

Arie Spruijt. Wil je mij spreken? Bel dan 0900 8844 voor het maken van een afspraak.
www.politie.nl/mijn-buurt

66

SCOUTING SOEKWA

Een paar uur in de weekenden actief bezig zijn met leeftijdsgenoten. Pottenbakkerlaan 34. T: 033 480 8704 (alleen op zaterdag) Voor meer informatie of lid worden, stuur e-mail via contactformulier op de website:
www.soekwa.nl

67

CARNAVALSSTICHTING DE EEMSCHUUMERS

Stichter en organisator van de carnavalsoptocht in Hoogland. Verzorgen ook diverse feestavonden tijdens het carnavalsweekend.
www.eemschuumers.nl

68

CARNAVALSVERENIGING DE HOGE NARREN

Organiseren elk jaar een kindercarnavalsoptocht en een kindercarnavalsfeest. Zevenhuizerstraat 52b. T: 06 17 004 311
www.hoogenarren.nl

69

JOHO

Een jongerenvereniging die zich hard maakt om allerlei leuke activiteiten en/of feestjes te organiseren door en voor jongeren tussen de 16 en 35 jaar. De vereniging zorgt ervoor dat jongeren zich kunnen vermaken, nieuwe vrienden kunnen maken en bijvoorbeeld niet doelloos rond hoeven te hangen. Kijk voor meer informatie & contactgegevens op de website en/of op facebook
www.joho-hoogland.nl
facebook.com/johohoogland

70

HUISWERKINSTITUUT HOOGLAND

Klein huiswerkinstituut voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. Open: 13:45-18:00 uur. Sportlaan 28. T: 06 21 850 505 Voor meer informatie, stuur een e-mail via het contactformulier op de site
www.huiswerkhoogland.nl

71

ORANJECOMITÉ HOOGLAND

Organiseren jaarlijks een uitgebreid programma voor jong en oud, rond Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
M: info@oranjecomitehoogland.nl
www.oranjecomitehoogland.nl

72

STERRENWACHT MIDDEN NEDERLAND

Genieten van sterrenkundige verschijnselen. Kijk door een grote telescoop naar bijvoorbeeld de maan, de zon of de planeten. Schothorsterlaan 27.
M: secretaris@sterrenwacht-mn.nl
www.sterrenwacht-mn.nl

73

HET GROENE HUIS

Hier is van alles te ontdekken en te leren over natuur en duurzaamheid. Geeft informatie over Landgoed Schothorst en de natuur in en om Amersfoort. Het Groene Huis functioneert ook als clubhuis van allerlei groene verenigingen, en als werk en ontmoetingsplek voor mensen die iets willen doen met groen en duurzaamheid. Dagelijks geopend tussen zonsopgang en zonsondergang. Schothorsterlaan 21. T: 033 469 5200 M: cnme@amersfoort.nl
www.hetgroenehuisamersfoort.nl

74

HOOGLANDS DORPSTEAM

Het Hooglands Dorpsteam is een groep vrijwillige dorpsbewoners die op verschillende gebieden actief is: Werkgroep Mobiliteit zorgt dat alle gebouwen en winkels in Hoogland ook met de rolstoel bereikbaar zijn. De Hooglandse Maatjes helpt ouderen om samen dingen te doen zodat ze minder alleen zijn. Werkgroep Groen geeft af en toe een les op de scholen over Vlindertuinen en het schoonhouden van het dorp. De Werkgroep Verkeer praat met de gemeente als een straat of stoep gevaarlijk is. Bij de Werkgroep Buurtbudget kun je geld aanvragen als je iets leuks wil doen voor de buurt of als je bijvoorbeeld een speeltuin wilt opknappen.
www.hooglandsdorpsteam.com

75

DORPSHUIS DE NENG

Ontmoetingscentrum waar bibliotheek Hoogland en Informatiewinkel033 gevestigd zijn. Ook worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Er is een sportzaal die door de scholen en sportverenigingen wordt gebruikt. Bij het dorpshuis is er voldoende parkeergelegenheid en openbaar vervoer: Syntusbus X4 halte Esdoornlaan.

Bij bibliotheek Hoogland kun je gemakkelijk even binnenlopen om een krant of tijdschrift te lezen of te studeren (WIFI aanwezig) Daarnaast worden er regelmatig activiteiten voor kinderen georganiseerd. Voor meer informatie: www.bibliotheekeemland.nl

Informatiewinkel033 kan helpen met vragen over zorg- en hulpverlening maar ook informatie geven over wat er allemaal te doen is in de buurt en omgeving, bij verenigingen en welke activiteiten georganiseerd worden.
Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 9:00 – 13:00 uur
M: hoogland@indebuurt033.nl
T: 033 737 0353

Dorpshuis De Neng
Adres: Engweg 7
Telefoon: 033 737 0243
E-mail: info@dorpshuisdeneng.nl
www.dorpshuisdeneng.nl

Openingstijden:
Ma t/m do 8:30 – 17:30 uur
Vrij 8:30 – 20:30 uur
Za 10:00 – 14:00 uur

COLOFON
WIJ-Kaart Hoogland is in samenwerking met actieve dorpsbewoners uit Hoogland gemaakt. IndeBuurt033 heeft WIJ-Kaart Hoogland
gefinancierd naar aanleiding van de subsidie-aanvraag van de actieve dorpsbewoners. Makers van de WIJ-Kaart: Initiatief & redactie: Kath Duin, IdeeënBoom / Opmaak: Willemijn Wüthrich Grafisch Ontwerp & Illustratie / Website: Feike Brouwer Webdesign & Ontwikkeling