WIJ-Kaart PLUS Liendert & Rustenburg

Elkaar ontmoeten in
De Groene Stee 1
Maandag
9:00-11:00 Naailes: naaien en ontmoeten
9:30-11:30 Buurthuiskamer: Babylon – Ontmoeten in eigen taal
9:30-10:15 Meer bewegen voor ouderen – SRO
10:30-11:15 Meer bewegen voor ouderen – SRO
13:00-14:45 Samen Voortburgeren – ontmoeten, informatie en oefenen Nederlandse taal voor vrouwen
13:00-17:00 Buurtatelier – aan de slag met eigen teken of schilderwerk
14:00-16:00 SooS! – samen activiteiten doen zoals spelletjes, koffietafel, films kijken, luisterend oor
Dinsdag
9:00-11:00 Naailes: naaien en ontmoeten
9:30-12:00 Buurthuiskamer: Babylon – Ontmoeten in eigen taal
9:30-11:30 Nederlandse les – kosten € 2 per keer
11:00 Wandelgroep (start per 21 maart)
13:00-16:00 De Knutselaars – creatief aan de slag met eigen handwerk
13:00-15:00 Samen Voortburgeren – ontmoeten, informatie en oefenen Nederlandse taal voor vrouwen
13:00-15:30 Buurthuiskamer: Muhabbet – Ontmoeten in eigen taal
Woensdag
9:30-12:00 Buurthuiskamer: Babylon – Ontmoeten in eigen taal
9:00-10:00 Grondgym – SRO
9:30-11:30 Naailes – Kosten € 2 per keer
10:00-12:00 SooS! – samen activiteiten doen zoals spelletjes, koffietafel, luisterend oor
13:00-15:30 Buurtkamer: Muhabbet – Ontmoeten in eigen taal
13:30-15:30 De Kleine Lanteern – schilderen
13:30-16:00 Computerles basis Windows 7 – Kosten: € 50 inclusief boek
13:30-16:00 Creatief doen – in gezelschap aan de slag met eigen creatief werk
18:00-20:30 Indische maaltijd, elke laatste woensdag van de maand
Donderdag
9:00-10:00 Oriëntaalse dans voor vrouwen
9:30-12:00 Buurthuiskamer: Muhabbet – Ontmoeten in eigen taal
9:30-11:30 Samen Voortburgeren – ontmoeten, informatie en oefenen Nederlandse taal voor vrouwen
13:00-16:00 Buurthuiskamer: Babylon – Ontmoeten in eigen taal
13:30-15:00 Handwerken – voor vrouwen – kosten € 1 per keer
14:00-15:30 Wijk en Participatie Ontmoetingsgroep.
14:00-16:00 Bloemschikken – van de Reumavereniging
Vrijdag
9:30-11:00 Sociaal Vitaal – senioren – kosten € 2 per keer
10:45-12:15 Sociaal Vitaal – senioren – kosten € 2 per keer
9:30-13:00 Buurtatelier – aan de slag met eigen teken of schilderwerk
Elkaar ontmoeten in
Het Huis van Bartels 3
Maandag
13:00-16:00 Open inloop
Dinsdag
15:00-16:30 Senioren koffie-ochtend
20:00-22:00 Fotogroep / Open Podium groep
Woensdag
10:00-13:00 Kookgroep – naast koken ook ontmoeten en praten
10:00-13:00 Tuingroep
Donderdag
Vrijdag
9:30-13:00 Koffie-ochtend
13:00-16:00 Open inloop- voor schilderen, tuinieren etc
Zaterdag
10:00-13:00 Muziekgroep
13:00-16:00 Tuingroep
Zondag
10:00-13:00 Senioren koffie-ochtend
Elkaar ontmoeten in
de Zonneparel 4
Voor meer informatie over de activiteiten: Marieke.vanKrugten@indebuurt033.nl
Maandag
8:30-10:00 Ouderkamer voor ouders uit de buurt. De ene keer is het een voor-lichting, de andere keer gezellig samen iets doen.
Dinsdag
8:30-10:30 Naailes voor dames. Van te voren opgeven, er is een wachtlijst.
Woensdag
8:30-9:30 Spelletjesuitleen. Spelletjes lenen om samen met kinderen of kleinkinderen te doen. Je moet wel lid worden.
8:30-9:00 Peuterbieb. Boekjes lenen voor je peuter. Je moet wel lid worden van de bibliotheek, dat kost niks.
Vrijdag
20:00-22:00 Vaderavond. Een gezellige avond voor vaders om uit te wisselen over opvoeding, elkaar te leren kennen. Contact: Mohamed Boulahrouz. Mohamed.Boulahrouz
@indebuurt033.nl
Op wisselende momenten in de week
Verloskundigenpraktijk Pala biedt verloskundige zorg aan in de vorm van Centering Pregnancy. Bijeenkomsten voor zwangeren vrouwen in de ZonneParel onder begeleiding van een vaste verloskundige en begeleider. Voor meer informatie verloskundigenpraktijk Pala. 24
Ontmoeten in Woonzorg-
centrum de Liendert 2
Locatie: in het restaurant, tenzij anders aangegeven
Maandag
10:00-11:30 Koffie drinken
10:00-17:00 Huiskamerbibliotheek
Dinsdag
10:00-11:30 Koffie drinken
10:00-17:00 Huiskamerbibliotheek
15:00-16:30 Koffie-theemiddag en samen zingen
15:00-16:30 Klaverjassen
Woensdag
10:00-11:30 Koffie drinken
10:00-17:00 Huiskamerbibliotheek
15:00-16:30 Handwerken
15:00-16:30 Creatief – 1e woensdag vd maand
15:30-16:30 Bloemschikken – 2e woensdag vd maand
17:00-18:30 Wereldmaaltijd – kosten € 12,95 (tenzij er een speciaal menu is) 3e woensdag vd maand
15:00-16:30 Bingo – 4e woensdag vd maand
Donderdag
10:00-11:30 Koffie drinken
10:00-17:00 Huiskamerbibliotheek
15:00-16:30 Koffie-theemiddag
17:00-18:00 Uit eten in Restaurant de Ontmoeting – kosten € 4,95
Vrijdag
10:00-11:30 Koffie drinken
10:00-17:00 Huiskamerbibliotheek
15:00-16:30 Bingo – 2e vrijdag vd maand
15:00-16:30 Creatief – 3e vrijdag vd maand
15:30-17:00 Grand café – tegen betaling hapje en drankje. 4e vrijdag vd maand
Zaterdag
Zondag
9:30 Kerkdienst (behalve 1e zondag vd maand) in de Kapel
10:00-11:30 Koffie drinken
WIST JE DAT… als je het financieel echt even helemaal niet redt en onder het bestaansminimum zit of dreigt te komen, je langs kunt gaan bij de Voedselbank, Kledingbank en/of Speelgoedbank voor een gesprek! Mogelijk kunnen zij je (tijdelijk) helpen waardoor je eea weer op de rit krijgt. Schaam je niet, hulp vragen is geen schande. Kijk voor meer informatie op:
www.voedselfocusamersfoort.nl
www.kledingbank-amersfoort.nl
www.speelgoedbank-amersfoort.nl
WIST JE DAT… we in onze wijk een wijkwebsite hebben en een digitaal informatiepunt? Wil je op de hoogte blijven van het actueel nieuw uit de wijk, kijk dan op www.liendertrustenburg.nl en op informatiepunt.liendertrustenburg.nl
Gezellig als je komt mee-eten!
Vergeet niet om je van te voren aan te melden via telefoon of e-mail!
Maandag
17:30-
20:00
Drie gangenmenu bij Resto Van Harte Liendert. Wie het bedrag van rond de € zeven aantoonbaar niet kan opbrengen, betaalt € 4. Locatie: Praktijkschool Accent, Wiekslag 50. Reserveren via: 0900 900 3030 op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 12:30 uur of via de website: www.restovanharte.nl € 7
Dinsdag
Woensdag
18:00-
20:30
Indische drie gangen maaltijd iedere laatste woensdag vd maand. Locatie: De Groene Stee. Reserveren noodzakelijk, tot uiterlijk de zondag voorafgaand via: riekje.hoffman@gmail.com en bij De Groene Stee. € 7,50
18:00-
20:30
Samen aan Tafel. Locatie: Kerk De Bron. Iedere vierde woensdag van de maand. Opgeven via T: 033 472 6137 of E: henniewimwulfers@gmail.com gratis
18:00-
19:30
Open Maaltijd. Locatie: Adventkerk. Iedere 3e woensdag van de maand. Opgeven via E: openmaaltijd@adventkerk.nl gratis
17:00-
19:00
Thema-avond restaurant De Ontmoeting. Locatie: Woonzorgcentrum De Liendert. Iedere 3e woensdag vd maand. € 12,95
Donderdag
17:00-
18:00
Uit eten in restaurant De Ontmoeting. Locatie: Woonzorgcentrum De Liendert. Reserveren kan tot 3 dagen van te voren via de receptie T: 033 472 28 44 € 4,95
Vrijdag
16:00-
18:00
GrandGafé in restaurant De Ontmoeting. Locatie: Woonzorgcentrum De Liendert. Hangt af van wat je kiest
17:30-
20:00
Drie gangenmenu bij Resto Van Harte Liendert. Wie het bedrag van rond de € zeven aantoonbaar niet kan opbrengen, betaalt € 4. Locatie: Praktijkschool Accent, Wiekslag 50. Reserveren via: 0900 900 3030 op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 12:30 uur of via de website: www.restovanharte.nl € 7

ONTMOETINGSPLEKKEN IN ONZE WIJK

WIJKCENTRUM DE GROENE STEE 1

Ontmoetingsplek, Taalpunt en Informatiepunt in de wijk. Waar activiteiten worden georganiseerd en je terecht kunt voor advies, informatie, activiteiten, hulp, vrijwilligerswerk, trainingen en coaching.
Adres: Wiekslag 92
Telefoon: 033 737 0480
Voor meer informatie over de activiteiten: Cobi Schoumans: Cobi.Schoumans@indebuurt033.nl
Saliha El Atrouss: Saliha.Elatrouss@indebuurt033.nl
www.groenestee.nl

WOONZORGCENTRUM DE LIENDERT 2

Woonzorgcentrum, dagopvang voor allochtone ouderen, huiskamerbibliotheek en prikpunt van het Meander Medisch Centrum. Daarnaast is er de mogelijkheid de warme maaltijd in het restaurant van De Liendert te gebruiken en kunnen wijkbewoners mee doen met activiteiten.
Adres: Zwaluwenstraat 1
Telefoon: 033 472 2844
E-mail: liendert@beweging3.nl
www.nieuwspleindeliendert.nl

STICHTING HET HUIS VAN BARTELS 3

Een ontmoetingsplek voor jong en oud in een natuurlijke groene omgeving. Er worden veel educatieve & creatieve activiteiten georganiseerd. Daarnaast is er een ontdektuin, een vlindertuin, een mini kinderboerderij met kippen & konijnen en een pluktuin.
Locatie: tegenover Zwaluwenstraat 38
Telefoon: 033 472 8529 / 033 472 8238
E-mail: info@hethuisvanbartels.nl
www.hethuisvanbartels.nl

DE ZONNEPAREL 4

Ontmoetingsplek voor volwassenen & kinderen waar veel activiteiten worden georganiseerd. Er zijn hier verschillende organisaties te vinden zoals het wijkteam, basisscholen en logopedie.
Adres: Wiekslag 102
Voor meer informatie:
Marieke van Krugten
Telefoon: 06 43 142 855
E-mail: Marieke.vanKrugten@indebuurt033.nl

MOSKEE EL FATH AMERSFOORT 5

De Moskee organiseert educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten in de wijk.
Adres: Zangvogelweg 156
Telefoon: 033 479 9868
E-mail: info@moskee-elfath.nl
www.moskee-elfath.nl

ADVENTKERK AMERSFOORT 6

De Adventkerk is een Protestantse actieve kerk in Amersfoort, op de grens tussen de wijken Kruiskamp en Liendert. Naast kerkdiensten organiseert de kerk veel activiteiten zoals Open maaltijd, Running dinner, High Tea, Marriage Course en Advent Talent.
Adres: Ringweg Kruiskamp 74
Telefoon: 033 472 0031
www.adventkerk-amersfoort.nl

SICAF 7

Stichting Islamitisch Centrum Amersfoort is een Nederlandse religieusmaatschappelijke organisatie die 7 dagen per week open is voor de buurt. Activiteiten: ontmoetmomenten, buurtfeesten, sport, spel en culturele uitstapjes
Adres: Rietzangerstraat 173
Telefoon: 033 475 7841
E-mail: info@sicaf.nl
www.sicaf.nl

DE BRON 8

Een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Organiseren veel activiteiten zoals Open Kerk, Soos, Vrouwencontactgroep en Samen aan tafel. Elke zaterdagmiddag Open Kerk van 14-16 uur. Samen gratis koffie/thee drinken.
Adres: Vogelplein 1
Telefoon: 033 472 8167
www.debronamersfoort.nl

PINKSTERGEMEENTE IMMANUEL 9

De Immanuelgemeente is een evangelische gemeente, een christelijk kerkgenootschap. Organiseren activiteiten zoals 50+ Contact
Adres: Kraanvogelstraat 1
Telefoon: 033 433 3557
www.pg-immanuel.net

BUITENKAST HORSTEN 10

Ontmoetingsplek voor ouders en hun kinderen. Theetafel op woensdagmiddag.
Open: ma-woe-vrij van 13:30-17:30 uur
Adres: Valkenhorst 1
Telefoon: 06 41 546 108

BUITENKAST LIENDERT-ZUID 2

Ontmoetingsplek voor ouders en hun kinderen.
Open: di-woe-do van 13:30-17:30 uur
Adres: Zwaluwenstraat 1
Telefoon: 06 10 395 716

LEKKER FIT

ZWEMBAD LIENDERT 11

Een les & activiteiten zwembad zoals aquagym 50+, Aqua sport en zwemmen voor vrouwen. Bij mooi weer gaan de deuren naar het buitenterrein open.
Adres: Parelhoenstraat 12
Telefoon: 033 472 1918
www.zwembadliendert.nl

SPORTHAL RUSTENBURG 12

Adres: Fuglerplein 3

TENNISVERENIGING METGENSBLEEK 11

Een bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging, die recreatief tennis hoog in het vaandel heeft staan. Naast het vrijspelen is de mogelijkheid aanwezig tennislessen te nemen.
Adres: Parelhoenstraat 12A
Telefoon: 033 472 7232
E-mail: info@metgensbleek.nl
www.metgensbleek.nl

VOLLEYBALVERENIGING AVV KEISTAD 13

Sporthal Midland is de thuishal van volleybalvereniging AVV.
Sporthal Midland
Adres: Zangvogelweg 138
Telefoon: 033 472 3829
E-mail: ledenadministratie@avvkeistad.nl
www.avvkeistad.nl

SOCIAAL VITAAL 1

In samenwerking met SRO zijn er 2 groepen Sociaal Vitaal voor Liendert Rustenburg. Sociaal Vitaal is een project waarbij senioren uitgenodigd worden om samen te sporten en te ontmoeten. Na de wekelijkse sportles is er dan ook ruimte voor een praatje, samen koffie drinken of een spelletje doen. De 2 sociaal vitaal groepen in de wijk Liendert Rustenburg zijn beide op vrijdagochtend in De Groene Stee.
Voor meer informatie: Cobi.Schoumans@indebuurt033.nl

HANDBAL ASC’91 11

Handbalvereniging ASC’91 is een kleine, maar gezellige vereniging. Gezelligheid en sportiviteit staan voorop!
Adres: Parelhoenstraat 12A
Telefoon: 033 470 1211
E-mail: martnederlof@zonnet.nl
www.asc91.nl

JEU DE BOULES CLUB 11

Een vereniging waar het jeu de boules als spel en sport wordt beoefend. Beschikt over een accomodatie (boulodrome) met 32 buitenbanen en 12 binnenbanen. Spelen het hele jaar door.
Adres: Parelhoenstraat 12
Telefoon: 033 475 9360
E-mail: randenbroek@yahoo.com
www.randenbroek.com

CRACKERJACKS 12

Basketbalclub waar wedstrijd basketbal en recreatief basketbal gespeeld kan worden. Er zijn zes seniorenteams.
Sporthal Rustenburg
Adres: Fuglerplein 3
E-mail: ledenadministratie@crackerjacks.nl
www.crackerjacks.nl

TAFELTENNISVERENIGING OVER ‘T NET 14

Competitie en recreatief, voor jeugd en volwassenen. Voor informatie en inschrijven zie website.
Locatie: in de sportzaal van De Baander
Adres: Zangvogelweg 152
www.overhetnet.nl

AMERSFOORTSE REDDINGSBRIGADE 11

Lessen en cursussen voor jeugd en volwassenen. Telefonisch contact opnemen is mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 19:00 -21:00 uur.
Locatie: zwembad Liendert
Telefoon: 06 12 623 496
E-mail: secretariaat@arbweb.nl
www.arbweb.nl/zwemmend-redden

GEZONDHEIDSCENTRUM LIENDERT

Adres: Wiekslag 90-90A
Centrum met diverse disciplines:

HUISARTSENPRAKTIJK VOGELPLEIN 15

Praktijk dokter van der Molen
Telefoon: 033 479 4095
Praktijk dokter Rijsdijk
Telefoon: 033 479 4091
Praktijk dokter Rijsman
Telefoon: 033 479 4093
Praktijk dokter Stek
Telefoon: 033 479 4092
www.vogelplein.praktijkinfo.nl

LIENDERT APOTHEEK 15

Maandag t/m vrijdag 8:00-17:30 uur en zaterdag 10:00-14:00 uur
Telefoon: 033 472 5777
E-mail: info@liendertapotheek.nl
www.liendertapotheek.nl

HUIDTHERAPIE STENDERS & VAN DORT 15

Uitsluitend op afspraak en via telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 12:30-13:00 uur
Telefoon: 033 465 9899
E-mail: info@huidtherapiestendersvandort.nl
www.huidtherapiestendersvandort.nl

FYSIOTHERAPIE AMERSFOORT|FYSIO HOLLAND 15

Maandag 9:00-18:00, dinsdag 10:00-18:00, donderdag 10:30-15:30 uur
Telefoon: 033 760 1930
E-mail: amersfoort@fysioholland.nl
www.fysioholland.nl/fysiotherapie-amersfoort

FOOD IN MOTION 15

Diëtisten
Telefoon: 06 12 967 901
E-mail: dietist@foodinmotion.nl
www.foodinmotion.nl

ZORG EN WELZIJN

WIJKTEAM LIENDERT 4 & WIJKTEAM RUSTENBURG 12

Bieden ondersteuning bij o.a. zorgen over het gezin, de opvoeding van je kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid en meer. Twee locaties: in gebouw De Zonneparel, Wiekslag 102 & in Sporthal Rustenburg, Fuglerplein 3. Wilt u contact met het wijkteam? Bel dan naar 14 033 en vraag naar het wijkteam klant contact centrum of mail:
Wijkteam Liendert:
liendert@wijkteam-amersfoort.nl
Wijkteam Rustenburg:
rustenburg@wijkteam-amersfoort.nl

HUMANITAS 16

Voor tijdelijk, gratis en gelijkwaardig hulp. Activiteiten van Humanitas: Humanitas Homestart Amersfoort, Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek/Eenzaamheid, Humanitas Taalmaatjes, Humanitas Thuisadministratie, Humanitas Steun bij Rouw en Verlies, Humanitas Maatjesproject, Humanitas Begeleide omgangsregeling (BOR)
Contact Humanitas:
Telefoon: 033 479 0840
E-mail: eemland@humanitas.nl

PRAKTIJK OEFENTHERAPIE CESAR 17

Oefentherapie Cesar is een behandelmethode voor klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.
Adres: Zangvogelweg 15
Telefoon: 06 42 359 094
E-mail: info@oefentherapie-amersfoort.nl
www.oefentherapie-amersfoort.nl

FYSIOTHERAPIE SCHUILENBURG 18

Verzorgen fysiotherapie in verzorgingshuis ‘De Liendert’ en individuele behandelingen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de oefenruimte van Basic-Fit, Lageweg
Locatie: Lageweg 14-16
Telefoon: 033 470 2713
E-mail: info@fysio-schuilenburg.nl
www.fysio-schuilenburg.nl

BUURTZORG LIENDERT-RUSTENBURG 15

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden.
Men kijkt samen met jou wat er aan zorg nodig is en zoekt samen met jou en je omgeving naar oplossingen.
Adres: Vogelplein 1
Telefoon: 06 20 616 191
E-mail: amersfoort-lr@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

PENTO AUDIOLOGISCH CENTRUM 19

Bij het audiologisch centrum van Pento kan je terecht met vragen over gehoor en taal-spraakontwikkeling. Je kunt bij het audiologisch centrum terecht na verwijzing door een arts, zoals huisarts of de KNO-arts.
Adres: Zangvogelweg 150
Telefoon: 033 472 6854
E-mail: acamersfoort@pento.nl
www.pento.nl

DAGCENTRUM BURGEMEESTER MOLENDIJKFLAT (RUSTENBURG) 20

Geopend: dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-15:30 uur.
Adres: Verzetsplein 6c
Telefoon: 033 477 9232
E-mail: dagbesteding.molendijkflat@welzin.nl

BOODSCHAPPENPLUSBUS 21

Bent u 55+ en lijkt u het wat om regelmatig met anderen op stap te gaan? Dan kunt u zich opgeven voor de BoodschappenPlusBus. Elke zes weken is er een nieuw programma waarvoor u zich kunt opgeven. Om het programma thuis te krijgen kunt u bellen met 033 476 3830, maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur. Wij sturen het dan per post of per e-mail toe.
www.indebuurt033.nl/zelf-ensamenredzaamheid/ontmoetingvolwassenen-en-senioren/boodschappenplusbus

THUISZORG VAN ORANJE 18

Thuiszorg van Oranje is een landelijk, door de overheid erkende thuiszorgorganisatie.
Adres: Lageweg 12
Telefoon: 033 465 0050
E-mail: info@tvo.nl
www.thuiszorgvanoranje.nl

TANDARTS KAROWIEC 22

Adres: Liendertsedreef 10
Telefoon: 033 475 1266
E-mail: info@karowiec.com
www.karowiec.com

TANDARTSPRAKTIJK EJA DRAGA 23

Adres: Liendertsedreef 9
Telefoon: 033 477 9060
E-mail: info@tandartsdraga.nl
www.tandartsdraga.nl

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK PALA 24

Begeleiding bij zwangerschap, bevalling en kraamtijd.
Adres: Liendertseweg 74
Telefoon: 033 463 1234
E-mail: info@verloskundigenpala.nl
www.verloskundigenpala.nl

LOGOPEDIE EXTRA 4 17

Voor problemen met uitspraak, mondgedrag, stotteren. Telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 12.30 en 13.00 uur
Adres: Albatrosstraat 21 en
Wiekslag 102
Telefoon: 033 475 1337
E-mail: logopedie.extra@gmail.com
www.logopedieextra.nl

TUINEN

VOLKSTUINVERENIGING DE VREEING 25

Op het complex zijn tuinen te huur vanaf 50 m2 tot 150 m2. Omdat er veel belangstelling is voor een volkstuin, is er een wachtlijst.
E-mail: vtv_devreeing@hotmail.nl
www.vtvdevreeing.nl

NATUURTUIN LIENDERT 26

Klein groen paradijsje met een kikkerpoel, midden in de wijk. Gratis toegankelijk. U bent van harte welkom op de (gratis)meewerkdagen: 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december 2017 van 9:30-16:30 uur.
Hoek Wiekslag/Wielewaalstraat, achter De Groene Stee (Wiekslag 92)
E-mail: 033groen@gmail.com
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

MEEUWENTUIN 27

Een stenige omgeving veranderd in een kleine tuin annex ontmoetingsplaats voor bewoners.
Te vinden in de Meeuwenstraat, tussen de flats aan de kant van de Trekvogelweg.
E-mail: 033groen@gmail.com

PROEFTUIN VOGELNEST 28

25 kleine moestuintjes die onderhouden worden door wijkbewoners. Gelegen tussen Wiekslag en Rietzangerstraat.
E-mail: 033groen@gmail.com

TUINEN VAN VERBINDING 29

Voedseltuin in Rustenburg. Zoeken vrijwilligers!
Organiseren meewerkdagen.
E-mail: info@tuinenvanverbinding.nl
www.tuinenvanverbinding.nl

OOK IN ONZE WIJK

WIJKMANAGER 30

In onze wijk hebben we een wijkmanager. Hij werkt aan de leefbaarheid en veiligheid van onze wijk.
Telefoon: 14033 en vraag naar wijkmanager Liendert en Rustenburg
www.amersfoort.nl/wonenenverhuizen
/to/aanspreekpuntenindewijk.htm

BUURTNETWERKER INDEBUURT033 31

Wilt u delen wat nodig is in de wijk? Of wilt u zich inzetten voor de wijk?
Hilde Breunissen
Telefoon: 06 12 397 510

KLEDINGDEELKAST 1

Iedereen kan kleding uit de kast meenemen of afgeven voor buurtgenoten. De kledingkast is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag, van 10.00 tot 13.00 uur.
Locatie: De Groene Stee, Wiekslag 92

DE BOEKENKAST 1

Iedereen kan boeken uit de kast meenemen én neerzetten voor een buurtgenoot… De boekenkast is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag, van 10.00 tot 13.00 uur.
Locatie: De Groene Stee, Wiekslag 92

LIENDERTSORKEST EN STEELBAND STICKS & STEEL 1

Repeteren wekelijks in De Groene Stee. Voor meer informatie over tijden en deelnemen:
Lienderts Orkest – mevr. Lemereis
Telefoon: 06 25 172 783
Steelband Sticks & Steel – Kino Romney
Telefoon: 06 22 706 662

ONTMOETINGSDAG STICHTING WAJADIR 1

Voor Somalische vrouwen. Iedere zondag een samenkomst voor ontmoeting, informatie en gezelligheid
Locatie: De Groene Stee, Wiekslag 92
Interesse? Maak een afspraak met Ayaan Mohamed:
Telefoon: 06 43 585 734

SMOR 1

Stichting Marokkaanse Ouderraad mannen. Ieder weekend verschillende activiteiten en informatiebijeenkomsten. Vrijdag en zaterdag 19:30-22:30 uur
Locatie: De Groene Stee, Wiekslag 92
Informatie? De heer Belkasmi
Telefoon: 06 42 811 952
E-mail: stichtingsmor@hotmail.com

SVA 1

Somalische Vereniging Amersfoort. Komen wekelijks samen voor ontmoeting, verbinding en informatie
Locatie: De Groene Stee, Wiekslag 92
Voor meer informatie:
dhr. Mohamed Saleh
Telefoon: 06 85 157 023
E-mail: ceelafween44@hotmail.com
of dhr. Ismael E-mail: iyahya4@hotmail.com

RESTO VAN HARTE 32

Een gezellig buurtrestaurant waar je op maandag- en vrijdagavond een gezond en betaalbaar driegangendiner kan eten voor een klein bedrag. Reserveren via: 0900 900 3030 op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur of via de website.
Locatie: Praktijkschool Accent
Adres: Wiekslag 50
www.restovanharte.nl

BUURTBUDGET 1

Heeft u een idee waardoor mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten of waardoor de leefbaarheid in uw buurt of straat verbetert? Vraag Buurtbudget aan om uw idee uit te voeren. Vul op de website het formulier in.
Via De Groene Stee
E-mail: aanmeldenlr@buurtbudget.nl
www.buurtbudget.nl

BIBLIOTHEEK EEMLAND 33

Grootste bibliotheek van Amersfoort. Organiseert veel activiteiten waaronder Leeskring, Taalhuis en VoorleesExpress.
Adres: Eemplein 71
Telefoon: 033 463 1914
E-mail: info@bibliotheekeemland.nl
www.bibliotheekeemland.nl
COLOFON
De WIJ-Kaart Plus is gemaakt in opdracht van Buurtbudget, Indebuurt033 en De Gezonde Wijk – Liendert en Rustenburg. Met als doel eenzaamheid in de wijk bespreekbaar te maken en de gezondheid en zelfredzaamheid van de inwoners van de wijk te versterken. Initiatief & redactie: Kath Duin, Opmaak: Willemijn Wüthrich Grafisch Ontwerp & Illustratie, Techniek: Feike Brouwer Webdesign & Ontwikkeling
1
Klik op de onderstaande locaties voor meer informatie:

WIJKCENTRUM DE GROENE STEE

Ontmoetingsplek, Taalpunt en Informatiepunt in de wijk. Waar activiteiten worden georganiseerd en je terecht kunt voor advies, informatie, activiteiten, hulp, vrijwilligerswerk, trainingen en coaching.
Adres: Wiekslag 92
Telefoon: 033 737 0480
Voor meer informatie over de activiteiten: Cobi Schoumans: Cobi.Schoumans@indebuurt033.nl Saliha El Atrouss: Saliha.Elatrouss@indebuurt033.nl
www.groenestee.nl

SOCIAAL VITAAL

In samenwerking met SRO zijn er 2 groepen Sociaal Vitaal voor Liendert Rustenburg. Sociaal Vitaal is een project waarbij senioren uitgenodigd worden om samen te sporten en te ontmoeten. Na de wekelijkse sportles is er dan ook ruimte voor een praatje, samen koffie drinken of een spelletje doen. De 2 sociaal vitaal groepen in de wijk Liendert Rustenburg zijn beide op vrijdagochtend in De Groene Stee.
Voor meer informatie: Cobi.Schoumans@indebuurt033.nl

KLEDINGDEELKAST

Iedereen kan kleding uit de kast meenemen of afgeven voor buurtgenoten. De kledingkast is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag, van 10.00 tot 13.00 uur.
Locatie: De Groene Stee, Wiekslag 92

DE BOEKENKAST

Iedereen kan boeken uit de kast meenemen én neerzetten voor een buurtgenoot… De boekenkast is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag, van 10.00 tot 13.00 uur.
Locatie: De Groene Stee, Wiekslag 92

LIENDERTSORKEST EN STEELBAND STICKS & STEEL

Repeteren wekelijks in De Groene Stee. Voor meer informatie over tijden en deelnemen:
Lienderts Orkest – mevr. Lemereis
Telefoon: 06 25 172 783
Steelband Sticks & Steel – Kino Romney
Telefoon: 06 22 706 662

ONTMOETINGSDAG STICHTING WAJADIR

Voor Somalische vrouwen. Iedere zondag een samenkomst voor ontmoeting, informatie en gezelligheid
Locatie: De Groene Stee, Wiekslag 92
Interesse? Maak een afspraak met Ayaan Mohamed:
Telefoon: 06 43 585 734

SMOR

Stichting Marokkaanse Ouderraad mannen. Ieder weekend verschillende activiteiten en informatiebijeenkomsten. Vrijdag en zaterdag 19:30-22:30 uur
Locatie: De Groene Stee, Wiekslag 92
Informatie? De heer Belkasmi
Telefoon: 06 42 811 952
E-mail: stichtingsmor@hotmail.com

SVA

Somalische Vereniging Amersfoort. Komen wekelijks samen voor ontmoeting, verbinding en informatie
Locatie: De Groene Stee, Wiekslag 92
Voor meer informatie:
dhr. Mohamed Saleh
Telefoon: 06 85 157 023
E-mail: ceelafween44@hotmail.com
of dhr. Ismael E-mail: iyahya4@hotmail.com

BUURTBUDGET

Heeft u een idee waardoor mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten of waardoor de leefbaarheid in uw buurt of straat verbetert? Vraag Buurtbudget aan om uw idee uit te voeren. Vul op de website het formulier in.
Via De Groene Stee
E-mail: aanmeldenlr@buurtbudget.nl
www.buurtbudget.nl
2

WOONZORGCENTRUM DE LIENDERT

Woonzorgcentrum, dagopvang voor allochtone ouderen, huiskamerbibliotheek en prikpunt van het Meander Medisch Centrum. Daarnaast is er de mogelijkheid de warme maaltijd in het restaurant van De Liendert te gebruiken en kunnen wijkbewoners mee doen met activiteiten.
Adres: Zwaluwenstraat 1
Telefoon: 033 472 2844
E-mail: liendert@beweging3.nl
www.nieuwspleindeliendert.nl

BUITENKAST LIENDERT-ZUID

Ontmoetingsplek voor ouders en hun kinderen.
Open: di-woe-do van 13:30-17:30 uur
Adres: Zwaluwenstraat 1
Telefoon: 06 10 395 716

STICHTING HET HUIS VAN BARTELS 3

Een ontmoetingsplek voor jong en oud in een natuurlijke groene omgeving. Er worden veel educatieve & creatieve activiteiten georganiseerd. Daarnaast is er een ontdektuin, een vlindertuin, een mini kinderboerderij met kippen & konijnen en een pluktuin.
Locatie: tegenover Zwaluwenstraat 38
Telefoon: 033 472 8529 / 033 472 8238
E-mail: info@hethuisvanbartels.nl
www.hethuisvanbartels.nl

4

DE ZONNEPAREL

Ontmoetingsplek voor volwassenen & kinderen waar veel activiteiten worden georganiseerd. Er zijn hier verschillende organisaties te vinden zoals het wijkteam, basisscholen en logopedie.
Adres: Wiekslag 102
Voor meer informatie:
Marieke van Krugten
Telefoon: 06 43 142 855
E-mail: Marieke.vanKrugten@indebuurt033.nl

WIJKTEAM LIENDERT & WIJKTEAM RUSTENBURG

Bieden ondersteuning bij o.a. zorgen over het gezin, de opvoeding van je kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid en meer. Twee locaties: in gebouw De Zonneparel, Wiekslag 102 & in Sporthal Rustenburg, Fuglerplein 3. Wilt u contact met het wijkteam? Bel dan naar 14 033 en vraag naar het wijkteam klant contact centrum of mail:
Wijkteam Liendert:
liendert@wijkteam-amersfoort.nl
Wijkteam Rustenburg:
rustenburg@wijkteam-amersfoort.nl

MOSKEE EL FATH AMERSFOORT 5

De Moskee organiseert educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten in de wijk.
Adres: Zangvogelweg 156
Telefoon: 033 479 9868
E-mail: info@moskee-elfath.nl
www.moskee-elfath.nl

ADVENTKERK AMERSFOORT 6

De Adventkerk is een Protestantse actieve kerk in Amersfoort, op de grens tussen de wijken Kruiskamp en Liendert. Naast kerkdiensten organiseert de kerk veel activiteiten zoals Open maaltijd, Running dinner, High Tea, Marriage Course en Advent Talent.
Adres: Ringweg Kruiskamp 74
Telefoon: 033 472 0031
www.adventkerk-amersfoort.nl

SICAF 7

Stichting Islamitisch Centrum Amersfoort is een Nederlandse religieusmaatschappelijke organisatie die 7 dagen per week open is voor de buurt. Activiteiten: ontmoetmomenten, buurtfeesten, sport, spel en culturele uitstapjes
Adres: Rietzangerstraat 173
Telefoon: 033 475 7841
E-mail: info@sicaf.nl
www.sicaf.nl

DE BRON 8

Een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Organiseren veel activiteiten zoals Open Kerk, Soos, Vrouwencontactgroep en Samen aan tafel. Elke zaterdagmiddag Open Kerk van 14-16 uur. Samen gratis koffie/thee drinken.
Adres: Vogelplein 1
Telefoon: 033 472 8167
www.debronamersfoort.nl

PINKSTERGEMEENTE IMMANUEL 9

De Immanuelgemeente is een evangelische gemeente, een christelijk kerkgenootschap. Organiseren activiteiten zoals 50+ Contact
Adres: Kraanvogelstraat 1
Telefoon: 033 433 3557
www.pg-immanuel.net

BUITENKAST HORSTEN 10

Ontmoetingsplek voor ouders en hun kinderen. Theetafel op woensdagmiddag.
Open: ma-woe-vrij van 13:30-17:30 uur
Adres: Valkenhorst 1
Telefoon: 06 41 546 108

11
Klik op de onderstaande locaties voor meer informatie:

ZWEMBAD LIENDERT

Een les & activiteiten zwembad zoals aquagym 50+, Aqua sport en zwemmen voor vrouwen. Bij mooi weer gaan de deuren naar het buitenterrein open.
Adres: Parelhoenstraat 12
Telefoon: 033 472 1918
www.zwembadliendert.nl

TENNISVERENIGING METGENSBLEEK

Een bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging, die recreatief tennis hoog in het vaandel heeft staan. Naast het vrijspelen is de mogelijkheid aanwezig tennislessen te nemen.
Adres: Parelhoenstraat 12A
Telefoon: 033 472 7232
E-mail: info@metgensbleek.nl
www.metgensbleek.nl

HANDBAL ASC’91

Handbalvereniging ASC’91 is een kleine, maar gezellige vereniging. Gezelligheid en sportiviteit staan voorop!
Adres: Parelhoenstraat 12A
Telefoon: 033 470 1211
E-mail: martnederlof@zonnet.nl
www.asc91.nl

JEU DE BOULES CLUB

Een vereniging waar het jeu de boules als spel en sport wordt beoefend. Beschikt over een accomodatie (boulodrome) met 32 buitenbanen en 12 binnenbanen. Spelen het hele jaar door.
Adres: Parelhoenstraat 12
Telefoon: 033 475 9360
E-mail: randenbroek@yahoo.com
www.randenbroek.com

AMERSFOORTSE REDDINGSBRIGADE

Lessen en cursussen voor jeugd en volwassenen. Telefonisch contact opnemen is mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 19:00 -21:00 uur.
Locatie: zwembad Liendert
Telefoon: 06 12 623 496
E-mail: secretariaat@arbweb.nl
www.arbweb.nl/zwemmend-redden

12

SPORTHAL RUSTENBURG

Adres: Fuglerplein 3

CRACKERJACKS

Basketbalclub waar wedstrijd basketbal en recreatief basketbal gespeeld kan worden. Er zijn zes seniorenteams.
Sporthal Rustenburg
Adres: Fuglerplein 3
E-mail: ledenadministratie@crackerjacks.nl
www.crackerjacks.nl

WIJKTEAM LIENDERT & WIJKTEAM RUSTENBURG

Bieden ondersteuning bij o.a. zorgen over het gezin, de opvoeding van je kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid en meer. Twee locaties: in gebouw De Zonneparel, Wiekslag 102 & in Sporthal Rustenburg, Fuglerplein 3. Wilt u contact met het wijkteam? Bel dan naar 14 033 en vraag naar het wijkteam klant contact centrum of mail:
Wijkteam Liendert:
liendert@wijkteam-amersfoort.nl
Wijkteam Rustenburg:
rustenburg@wijkteam-amersfoort.nl

VOLLEYBALVERENIGING AVV KEISTAD 13

Sporthal Midland is de thuishal van volleybalvereniging AVV.
Sporthal Midland
Adres: Zangvogelweg 138
Telefoon: 033 472 3829
E-mail: ledenadministratie@avvkeistad.nl
www.avvkeistad.nl

TAFELTENNISVERENIGING OVER ‘T NET 14

Competitie en recreatief, voor jeugd en volwassenen. Voor informatie en inschrijven zie website.
Locatie: in de sportzaal van De Baander
Adres: Zangvogelweg 152
www.overhetnet.nl

15
Klik op de onderstaande locaties voor meer informatie:

HUISARTSENPRAKTIJK VOGELPLEIN

Praktijk dokter van der Molen
Telefoon: 033 479 4095
Praktijk dokter Rijsdijk
Telefoon: 033 479 4091
Praktijk dokter Rijsman
Telefoon: 033 479 4093
Praktijk dokter Stek
Adres: Wiekslag 90-90A
Telefoon: 033 479 4092
www.vogelplein.praktijkinfo.nl

LIENDERT APOTHEEK

Maandag t/m vrijdag 8:00-17:30 uur en zaterdag 10:00-14:00 uur
Telefoon: 033 472 5777
E-mail: info@liendertapotheek.nl
www.liendertapotheek.nl

HUIDTHERAPIE STENDERS & VAN DORT

Uitsluitend op afspraak en via telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag 12:30-13:00 uur
Telefoon: 033 465 9899
E-mail: info@huidtherapiestendersvandort.nl
www.huidtherapiestendersvandort.nl

FYSIOTHERAPIE AMERSFOORT|FYSIO HOLLAND

Maandag 9:00-18:00, dinsdag 10:00-18:00, donderdag 10:30-15:30 uur
Telefoon: 033 760 1930
E-mail: amersfoort@fysioholland.nl
www.fysioholland.nl/fysiotherapie-amersfoort

FOOD IN MOTION

Diëtisten
Telefoon: 06 12 967 901
E-mail: dietist@foodinmotion.nl
www.foodinmotion.nl

BUURTZORG LIENDERT-RUSTENBURG

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden.
Men kijkt samen met jou wat er aan zorg nodig is en zoekt samen met jou en je omgeving naar oplossingen.
Adres: Vogelplein 1
Telefoon: 06 20 616 191
E-mail: amersfoort-lr@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

HUMANITAS 16

Voor tijdelijk, gratis en gelijkwaardig hulp. Activiteiten van Humanitas: Humanitas Homestart Amersfoort, Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek/Eenzaamheid, Humanitas Taalmaatjes, Humanitas Thuisadministratie, Humanitas Steun bij Rouw en Verlies, Humanitas Maatjesproject, Humanitas Begeleide omgangsregeling (BOR)
Contact Humanitas:
Telefoon: 033 479 0840
E-mail: eemland@humanitas.nl

17

PRAKTIJK OEFENTHERAPIE CESAR

Oefentherapie Cesar is een behandelmethode voor klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.
Adres: Zangvogelweg 15
Telefoon: 06 42 359 094
E-mail: info@oefentherapie-amersfoort.nl
www.oefentherapie-amersfoort.nl

LOGOPEDIE EXTRA

Voor problemen met uitspraak, mondgedrag, stotteren. Telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 12.30 en 13.00 uur
Adres: Albatrosstraat 21 en
Wiekslag 102
Telefoon: 033 475 1337
E-mail: logopedie.extra@gmail.com
www.logopedieextra.nl

18

FYSIOTHERAPIE SCHUILENBURG

Verzorgen fysiotherapie in verzorgingshuis ‘De Liendert’ en individuele behandelingen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de oefenruimte van Basic-Fit, Lageweg
Locatie: Lageweg 14-16
Telefoon: 033 470 2713
E-mail: info@fysio-schuilenburg.nl
www.fysio-schuilenburg.nl

THUISZORG VAN ORANJE

Thuiszorg van Oranje is een landelijk, door de overheid erkende thuiszorgorganisatie.
Adres: Lageweg 12
Telefoon: 033 465 0050
E-mail: info@tvo.nl
www.thuiszorgvanoranje.nl

PENTO AUDIOLOGISCH CENTRUM 19

Bij het audiologisch centrum van Pento kan je terecht met vragen over gehoor en taal-spraakontwikkeling. Je kunt bij het audiologisch centrum terecht na verwijzing door een arts, zoals huisarts of de KNO-arts.
Adres: Zangvogelweg 150
Telefoon: 033 472 6854
E-mail: acamersfoort@pento.nl
www.pento.nl

DAGCENTRUM BURGEMEESTER MOLENDIJKFLAT (RUSTENBURG) 20

Geopend: dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-15:30 uur.
Adres: Verzetsplein 6c
Telefoon: 033 477 9232
E-mail: dagbesteding.molendijkflat@welzin.nl

BOODSCHAPPENPLUSBUS 21

Bent u 55+ en lijkt u het wat om regelmatig met anderen op stap te gaan? Dan kunt u zich opgeven voor de BoodschappenPlusBus. Elke zes weken is er een nieuw programma waarvoor u zich kunt opgeven. Om het programma thuis te krijgen kunt u bellen met 033 476 3830, maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur. Wij sturen het dan per post of per e-mail toe.
www.indebuurt033.nl/zelf-ensamenredzaamheid/ontmoetingvolwassenen-en-senioren/boodschappenplusbus

TANDARTS KAROWIEC 22

Adres: Liendertsedreef 10
Telefoon: 033 475 1266
E-mail: info@karowiec.com
www.karowiec.com

TANDARTSPRAKTIJK EJA DRAGA 23

Adres: Liendertsedreef 9
Telefoon: 033 477 9060
E-mail: info@tandartsdraga.nl
www.tandartsdraga.nl

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK PALA 24

Begeleiding bij zwangerschap, bevalling en kraamtijd.
Adres: Liendertseweg 74
Telefoon: 033 463 1234
E-mail: info@verloskundigenpala.nl
www.verloskundigenpala.nl

VOLKSTUINVERENIGING DE VREEING 25

Op het complex zijn tuinen te huur vanaf 50 m2 tot 150 m2. Omdat er veel belangstelling is voor een volkstuin, is er een wachtlijst.
E-mail: vtv_devreeing@hotmail.nl
www.vtvdevreeing.nl

NATUURTUIN LIENDERT 26

Klein groen paradijsje met een kikkerpoel, midden in de wijk. Gratis toegankelijk. U bent van harte welkom op de (gratis)meewerkdagen: 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december 2017 van 9:30-16:30 uur.
Hoek Wiekslag/Wielewaalstraat, achter De Groene Stee (Wiekslag 92)
E-mail: 033groen@gmail.com
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

MEEUWENTUIN 27

Een stenige omgeving veranderd in een kleine tuin annex ontmoetingsplaats voor bewoners.
Te vinden in de Meeuwenstraat, tussen de flats aan de kant van de Trekvogelweg.
E-mail: 033groen@gmail.com

PROEFTUIN VOGELNEST 28

25 kleine moestuintjes die onderhouden worden door wijkbewoners. Gelegen tussen Wiekslag en Rietzangerstraat.
E-mail: 033groen@gmail.com

TUINEN VAN VERBINDING 29

Voedseltuin in Rustenburg. Zoeken vrijwilligers!
Organiseren meewerkdagen.
E-mail: info@tuinenvanverbinding.nl
www.tuinenvanverbinding.nl

WIJKMANAGER 30

In onze wijk hebben we een wijkmanager. Hij werkt aan de leefbaarheid en veiligheid van onze wijk.
Telefoon: 14033 en vraag naar wijkmanager Liendert en Rustenburg
www.amersfoort.nl/wonenenverhuizen
/to/aanspreekpuntenindewijk.htm

BUURTNETWERKER INDEBUURT033 31

Wilt u delen wat nodig is in de wijk? Of wilt u zich inzetten voor de wijk?
Hilde Breunissen
Telefoon: 06 12 397 510

RESTO VAN HARTE 32

Een gezellig buurtrestaurant waar je op maandag- en vrijdagavond een gezond en betaalbaar driegangendiner kan eten voor een klein bedrag. Reserveren via: 0900 900 3030 op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur of via de website.
Locatie: Praktijkschool Accent
Adres: Wiekslag 50
www.restovanharte.nl

BIBLIOTHEEK EEMLAND X 33

Grootste bibliotheek van Amersfoort. Organiseert veel activiteiten waaronder Leeskring, Taalhuis en VoorleesExpress.
Adres: Eemplein 71
Telefoon: 033 463 1914
E-mail: info@bibliotheekeemland.nl
www.bibliotheekeemland.nl